Occulte boeken

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

08-05-2005, 00:00

Vraag

Tegenwoordig zijn boeken zoals Harry Potter, Lord of the Rings, etc. occult. Hoe zit dat dan met sprookjes zoals Hans en Grietje? Ik kan me nog herinneren dat er ook boeken waren waar bijvoorbeeld weerwolven in voorkwamen en die werden gewoon gelezen. Is trouwens Lord of the Rings occult?

Antwoord

De boeken van Harry Potter zijn inderdaad occult. Dat kan van de boeken “Lord of the Rings” niet gezegd worden. De auteur, J. Tolkien, was christen en bevriend met de bekende christelijke schrijver C.S. Lewis. In zijn boeken, geschreven rond de Tweede Wereldoorlog, is sprake van een grote strijd tussen goed en kwaad, maar het goede overwint. In occulte boeken overwint meestal het kwade. Echter, omdat in de laatste tijd de belangstelling voor het occulte sterk toeneemt, heeft een filmmaker het werk van Tolkien verfilmd alsof het past in de huidige aandacht voor het occulte. Ik wil dus onderscheid maken tussen de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver en de manier waarop er nu met zijn werk wordt omgegaan.

De oorsprong van sprookjes is meestal niet te achterhalen. Soms is de oorsprong tamelijk onschuldig, andere keren weer niet. Het sprookje van Hans en Grietje is tientallen jaren verteld aan kinderen als een grappig verhaal, ook op christelijke scholen. Dit had voor zover bekend ook geen nadelige bijverschijnselen. Maar in de laatste tijd herleeft in Nederland de hekserij (vooral onder de naam Wicca bekend). Er schijnen inmiddels wel zo'n half miljoen aanhangers van dit nieuwe heidendom te zijn, onder wie heel wat voormalige christelijke jongeren. Mensen kunnen nu openlijk propaganda maken voor de hekserij, door middel van stickers ('I am a witch), of een pentakel (vijfpuntige ster in een cirkel). Om deze reden heeft een christelijke school die ik ken onlangs besloten geen sprookjes als die van Hans en Grietje meer te vertellen. Het is immers mogelijk dat kinderen er een verkeerde kant mee opgaan. Dus omdat de verhalen nu anders over kunnen komen en een negatieve invloed kunnen uitoefenen (meer belangstelling voor boeken over hekserij enz.), is het beter zulke sprookjes niet meer te vertellen. Uiteraard is het wel goed als op school of thuis de mogelijke uitwerking besproken wordt.

Meer informatie is te krijgen bij de stichting Bijbel en Onderwijs.

Met vriendelijke groeten,
Prof. dr. M. J. Paul
 

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

Tags in dit artikel:

boekenharry potterTolkien
geen reacties

Terug in de tijd

Ik begrijp de vragen over het avondmaal niet goed. In de Bijbel staat toch de opdracht om het te doen, om zo Jezus' lijd...
geen reacties
08-05-2007
Ik heb een vraag over vergeving ontvangen en schoongewassen worden door het bloed van Jezus als Christen zijnde. Ik ben ...
geen reacties
08-05-2019
Ik heb een prangende vraag. Het lijkt wel alsof God Zich anders openbaart dan ik altijd gedacht had. Zelf ben ik lid va...
geen reacties
08-05-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering