Demas (on)bekeerd

Ds. P. Roos / geen reacties

24-01-2019, 11:56

Vraag

Ik las in een boek van Comrie dat Demas, hoewel hij de tegenwoordige wereld weer lief had gekregen, toch bekeerd was. Ik dacht altijd van niet. Was hij nu wel bekeerd of niet?

Antwoord

Demas wordt genoemd als medehelper van Paulus. Deze laatste noemt hem driemaal. De belangrijkste vermelding treffen we aan in 2 Timotheus 4, waar we lezen:
“Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld liefgekregen, en is naar Thessalonica gereisd; Krescens naar Galatie, Titus naar  Dalmatie” (vers 10).

Ik weet niet op welke gronden Comrie zijn mening grondt, maar de hierboven vermelde tekst doet anders vermoeden. Op grond van de volgende overwegingen:

1. Paulus schreef de tweede brief aan Timotheus ongeveer in het jaar 61 na Chr. Vanuit Rome. De twee andere plaatsen waar zijn naam vermeld wordt (Collos. 4:14 en Filemon 24) worden eerder gedateerd. Dat betekent dan dat het vertrek van Demas de laatste mededeling is aangaande zijn persoon. Zou een van de andere twee vindplaatsen ouder zijn, dan zou Comrie gelijk kunnen hebben. Nu lijkt me dat onwaarschijnlijk.

2. Er worden in 2 Tim. 4:10 drie personen, medewerkers, genoemd. Van Demas staat er bij dat hij de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft; de beide andere namen hebben die vermelding niet. Dat kan betekenen dat het vertrek van Demas een andere reden heeft gehad, namelijk liefde tot de wereld.

3. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen: een sterke uitdrukking. Liefde tot de wereld is onverenigbaar met het geloof. Tenminste, als die liefde blijvend is en dat kunnen we zonder meer niet vaststellen. In ieder geval gaat het ver met Demas, als deze wereldliefde hem wordt toegedicht.

4. Er staat ook bij dat Demas Paulus verlaten heeft. Dat wordt niet gezegd van de beide anderen. Ook deze uitdrukking doet denken aan een radicaal afscheid.

De Kanttekenaren vermelden hierbij: Grieks eeuw; dat is, het gemak dezes levens zoekende, om arbeid en gevaar te ontgaan, of om zijn tijdelijke zaken te verzorgen; waaruit dan niet volgt, dat hij ganselijk van het geloof zou afgevallen zijn. Zij neigen naar de boven vermelde mening, maar laten ook de mening van Comrie open.

Poole (een zeer bekwame Puritein): Having loved this present world; some make the sense of this phrase nor more than minding his worldly business. Others think that he, being frightened with Paul’s danger, wholly left him, and went to Thessalonica; possibly by his own country, however, at a great distance from the danger of Nero’s court. Dus gelijk aan de Kanttekenaren.

Persoonlijk neig ik er toe om te veronderstellen dat Demas echt is afgevallen van het geloof. Maar ik laat graag de andere uitleg open.
Het voornaamste vinden we in de volgende overwegingen: We kunnen ver komen op de weg van het geloof, maar Demas is daarop wel een baken in zee. De wereld is een bedreiging. Het woord: “wereld” heeft in de Heilige Schrift vrijwel altijd een negatieve klank; het is de verdorven wereld. Wat kan afval ook ons geslacht, ook jou en mij, bedreigen. De tegenwoordige wereld, anno 2019, heeft talrijke verzoekingen. Demas verliet niet alleen Paulus, maar ook de Heere, zo moeten we vrezen. Houd je bij Gods volk, ook in tijden van verdrukking.

Deze verdrukking spreekt hier mee. Paulus was gevangene te Rome. Hij had het daar niet moeilijk. Maar 2 Timotheus 4 heeft in het geheel een moedeloze klank. Verdrukking heeft Demas beangstigd; dat doet het ons ook. Toch kon Paulus zeggen dat hij de goede strijd had gestreden. Dat had Demas ook mogen aanspreken. Doet dat jou en mij ook?

Leg hier ter illustratie de gelijkenis van de verloren zoon bij. Dat kan een nuttige waarschuwing zijn.

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

Ds. P. Roos

 • Geboortedatum:
  29-10-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Burgum
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus-predikant.

  Bekijk ook:

geen reacties

Terug in de tijd

Aan dominee Vreugdenhil. Dank u hartelijk voor het beantwoorden van mijn vraag en daarbij de gegeven link voor de preek ...
geen reacties
24-01-2009

IVF

Is IVF (In-vitrofertilisatie) verantwoord? Wat als je echt niet zwanger kunt worden, is dit dan een middel waarvan je ge...
geen reacties
25-01-2018
Ik heb een vraag aan iemand van de HSV. Eerst wil ik zeggen dat ik de HSV erg fijn vind. Ik heb twee bijbelteksten die i...
1 reactie
24-01-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering