(G)een reden om door te leven

Ds. P.C. van Keulen / 4 reacties

03-01-2019, 14:54

Vraag

Het interesseert mij niet als ik dood ben. Ik zorg ervoor dat ik dit op een goede manier doe. Mensen hoeven zich daar geen zorgen over te maken. Ik ga nog wel even lekker wat snacks eten en mezelf bezuipen. Maar het duurt niet lang meer en dan ben ik er niet meer. Nog even de laatste paar dingetjes voorbereiden en dan is het gebeurd. Maak je maar geen zorgen om mij.

Ik heb nog wel een vraagje. Wat is een reden om door te leven? Ja, God weet ervan. Tuurlijk, maar wat zegt dat over het vervolg van het leven? Helemaal niets toch? Want ook in de dood is Hij erbij. Hartstikke mooi toch? Hoe kan ik zo stil mogelijk zelfmoord plegen? Op een zo rustig mogelijke manier zodat niemand/zo min mogelijk mensen er last van hebben? En wees gerust, een datum heb ik nog niet. Maar wat niet is kan altijd komen.

Antwoord

Beste vragensteller,

Je stelt de vraag: “Wat is een reden om door te leven?” Dezelfde vraag kom ik tegen bij Job in hoofdstuk 6:11b: “Wat is het doel waarvoor ik mijn leven zou willen verlengen?” Natuurlijk hebben we deze woorden ook in het verband met de levensomstandigheden van Job te bezien, maar het laat zien dat deze vraag er terdege in het leven van een mens kan zijn. Job zag eigenlijk alleen in de dood nog uitkomst, zoals al eerder verwoord door hem in hdst. 3: “Zij (en ik, Job,) verlangen naar de dood.” En na al de woorden van Elifaz zei Job dat men niet goed peilde wat er in hem omging (6:1). Wie zou het ook kunnen peilen wanneer iemand de dood verkiest boven het leven, wie kan invoelen, inleven wat iemand innerlijk doormaakt en heeft te doorstaan? En zo denk ik dat ook achter jouw woorden, jouw vraag, een ‘wereld’ schuil gaat.

Van Job weten we het één en ander van zijn levensomstandigheden en de vrienden van Job wisten dat ook, maar ondanks al hun spreken zei hij later: “Jullie zijn allemaal moeitevolle vertroosters.” De woorden van de vrienden van Job maakten het allemaal nog zwaarder voor hem en zo zou het ook voor jou kunnen zijn wanneer mensenwoorden tot jou komen, maar wanneer het Woord van God tot jou komt dan is dat niet om het jou moeitevoller te maken, maar juist opdat er uitzicht, toekomstperspectief zou zijn, opdat de reis hier op aarde voortgezet kan worden, om straks door het sterven heen (niet door het zelfmoorden heen, hetgeen God ook verbiedt in Zijn Woord) in te gaan in de eeuwige rust waar de dood niet meer zal zijn, maar het volmaakte, moeiteloze leven tot in eeuwigheid. In dit verband denk ik aan de woorden, die Mozes tot het volk Israël sprak: “Want Hij (de HEERE) is uw leven en de verlenging van uw dagen.” Het is helemaal waar dat ook deze woorden weer in een bepaalde context staan, maar ze mogen toch voor jou van betekenis zijn.

De woorden van Mozes, bij God vandaan gesproken, laten zien wie dat God voor jou wil zijn vandaag en morgen en dat er geen enkele reden is om niet door te leven, om zelf aan het leven een einde te maken. Wanneer je met Hem gaat dan heb je toekomst, ook al kunnen er zeer zware tijden in het leven zijn die je op de rand van de wanhoop kunnen brengen. Bedenk dat er boven die rand van de wanhoop, met die onpeilbare diepte daarin en daarachter, God staat te wenken en je toe te roepen: “Waarom zou je sterven en niet leven?” Als Hij dat zegt dan kun je wel vragen: “Wat is de reden om door te leven”, maar moet het dan juist niet zo zijn dat je jouw leven in Zijn hand legt, wetend en vertrouwend dat Hij zal leiden wat de toekomst ook brengen moge, ook al is de dag van morgen voor jou een dag die er niet meer hoeft te zijn. Deze tekstwoorden laten zien dat Hij elke dag er bij wil zijn en je wil dragen dwars door alles heen.

Het kan zijn dat een mens de dood verkiest boven het leven, maar hoor God in Zijn Woord: “Doe uzelf geen kwaad.” Maar wat dan als het leven zo zwaar en moeilijk is, als je het leven niet meer ziet zitten? Werp je in alles maar aan Zijn voeten neer. Hij wil Zich ontfermend over jou neerbuigen. Hoe is dat ook te zien in het zenden van Zijn Zoon naar deze aarde, zo buigt God Zich neer over ons in onze geestelijke omstandigheden om het leven te geven, het leven tot in eeuwigheid; Hij gaf daartoe Zijn Zoon, Die het gezegd heeft: “Ik ben het Brood van het leven, Ik ben het Water van het leven, wie van dat Brood eet en van dat Water drinkt zal in eeuwigheid niet hongeren en dorsten.” Hij is de ware spijs en drank in tegenstelling tot de snacks en de alcohol. En zoals Hij in geestelijk opzicht Zich over jou ontfermt zo wil Hij er ook zijn in de tijdelijke omstandigheden van elke dag, dat had Mozes ondervonden op de reis door de woestijn, waar hij en het volk, ondanks de soms zo zware omstandigheden, dagelijks genade ontvingen om de reis voort te kunnen zetten, daar kwam letterlijk brood uit de hemel en water uit de steenrots.

Je schrijft: “In de dood is Hij erbij”, ik wil het anders zeggen: “In jouw leven is Hij erbij”, omdat Hij ook nu tot jou komt en zegt: “Werp alles van jouw leven maar op Mij en Ik zal het wel (goed) maken.” Dat deed Job op een gegeven moment ook in al zijn omstandigheden en dan lezen we: “En de HEERE bracht een omkeer in het levenslot van Job, toen hij gebeden had.” Dit betekent niet dat het altijd zal gaan zoals je zelf zou willen, maar wel dat Hij dan ook in alles jou de kracht wil geven om verder te kunnen gaan. Hierbij wil ik nog opmerken dat, ook al zijn mensen soms moeitevolle vertroosters, God toch ook door middel van mensen tot ons wil komen; ik denk hierbij aan iemand voor jou bij wie je een luisterend oor vindt, met wie jij jouw ‘leven’ in vertrouwen kunt delen. Mogelijk zou je eens met jouw vragen en gedachten kunnen spreken met jouw predikant of mogelijk een andere ambtsdrager uit jouw gemeente. Ook is het mogelijk, zeker als er de gedachten zijn aan zelfmoord, om meer professionele hulp in te schakelen, waarvoor jij bij jouw huisarts een verwijzing kan vragen.

Ik wens je heel veel sterkte en Gods nabijheid toe in jouw omstandigheden.

Ds. P. C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

Ds. P.C. van Keulen

 • Geboortedatum:
  17-06-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Bodegraven
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

suicide
4 reacties
Niagara
03-01-2019 / 19:16
Een reden om door te leven als je bij Jezus hoort: jouw leven is niet meer van jezelf, maar van Jezus.

Hij heeft voor jou een plek in Zijn koninkrijk, dat is niet alleen pas in de hemel zo maar ook nu al hier op aarde.
Hij heeft een plan met je leven. Daarom ben je hier op aarde.
Jezus is naar de hemel gegaan, wij (Zijn volgelingen) zijn nu Zijn handen en voeten hier op aarde. Wij mogen aan de wereld laten zien wie God is. Wij mogen mensen liefhebben, troosten, geven, bemoedigen, genezen, zegenen, etc. in Zijn naam.

Wij zijn op aarde zodat Jezus’ naam verhoogd zal worden.
Dat is best wel moeilijk te accepteren voor ons mensen, dat we niet voor onszelf op aarde zijn. Ik vind dat in ieder geval wel. Maar als ik er langer over na denk is het een troost. Want als ik om mezelf op aarde ben en mijn leven is een puinhoop, dan is dus de zin van mijn leven ook mislukt.
Maar als ik niet voor mezelf op aarde ben maar voor God, en Hij beloofd heeft dat alle dingen meewerken ten goede (Romeinen 8:28), dan is mijn huidige lijden geen mislukking van mijn leven. Nee, dan mag ik vertrouwen dat het in Gods grote plan past en dat het dus uiteindelijk goed zal komen. Dat Jezus alle eer zal krijgen.
En Jezus is niet egoïstisch dat Hij al die eer voor zichzelf zou houden (daar zou Hij alle recht toe hebben), nee het tegenovergestelde.
Hij legde Zijn grootheid, Zijn Goddelijkheid juist af om naar ons kleine, fouten makende mensjes toe te komen. Hij leefde onder ons als een van ons terwijl Hij God was, Hij ervoer onze lasten. Hij weet wat wij lijden. Hij is ongelofelijk betrokken bij ons!
En het houdt daar niet bij op, Hij ervoer niet alleen onze lasten, nee Hij zondige Zelf niet onder die druk. Dus Hij bewees dat het mogelijk was om zonder zonde te leven op deze aarde. En toch, Hij gebruikte dat niet om ons eens goed op ons nummer te zetten. Nee, Hij had medelijden met ons en deed wat niemand anders dan God zelf kon: Hij stierf voor de zonden die wij doen, betaalde de schuld die wij door onze zonden hadden bij God, zodat wij kunnen leven. Zodat we ons leven niet meer hoeven leven in angst, maar zelfs in de zwartste nacht mogen weten: ook al doe ik alles verkeerd, God houdt van mij, ik mag Zijn kind zijn, want Jezus betaalde mijn schuld en ik mag nu vrij tot God gaan.
Jezus droeg in onze plaats de straf. Maar daar houd het niet op. Zijn genade is nog groter: wij mogen namelijk delen in Zijn plaats. Wij worden gezegend met de zegeningen die Hij verdiende. Wij mogen delen in Zijn luister!
Dus je hoeft ook niet bang te zijn dat als je ‘God de eer geven’ op de eerste plek zet in je leven, jij helemaal onder zal sneeuwen en niet meer gezien zult worden in je behoeften. (Want dat is vaak waarom wij tegenzin voelen bij ons op een ander richten: angst dat niemand dan voor ons zal zorgen. Gedachten als: ‘als ik het zelf niet doe, doet niemand het’. Maar die gedachte klopt niet bij God, want alles wat je bent, hebt en kent heb je van Hem gekregen. Zonder Hem was je niets.)
God zal jouw behoeften altijd zien. Hoe weet je dat?
Nou, wij zijn nu nog gigantisch op onszelf gericht en nú al is God op ons gericht. Nu al valt er geen haar van ons hoofd zonder dat God het wil. Nu al heeft Hij Zijn leven voor ons gegeven om ons te redden, terwijl wij nog zonde doen, nog egoïstisch en op onszelf gericht zijn. Wij gaven Hem nog helemaal niets, maar Hij geeft Zich al helemaal! Bij zo’n God kom je niets tekort. Wat een liefde! Weet je dat je zo geliefd bent door je hemelse Vader? Hij vind jou zo waardevol! En Hij geeft jouw leven zin. Hij heeft een plan met de wereld en jij hebt daar ook een rol in gekregen van Hem. Een rol om de liefde die je van Hem krijgt door te stralen naar anderen. Om niet meer namens jezelf je leven te leiden, maar namens Hem.

Als je kijkt naar wat je hebt hier op aarde met zelfgerichte ogen kom je eigenlijk altijd tekort. Nooit is alles wat je hartje begeert van jou. En zelfs al keijg je alles wat je denkt te willen, dan nog voel je je leeg. Want wij zijn niet gemaakt om zelfgericht te zijn, het is een onvervulbare honger als je het egocentrisch probeert te vervullen. Zo kan je ook boos worden op God dat Hij je niet alles geeft wat je denkt nodig te hebben.
Maar als je naar wat je hebt hier op aarde vanuit het perspectief waarvoor God je hier op aarde heeft gezet, dus op Gods wil gericht, dan merk je opeens dat je niets tekort komt. Dan weet je dat je in leven en sterven eigendom bent van Christus. Dat is niet zodat we onszelf maar gaan vermoorden of nodeloos in gevaar brengen, nee, dat is zodat we zonder angst Zijn werk hier op aarde gaan doen, omdat we weten dat geen enkel lijden of gevaar, nee zelfs de dood ons niet kan scheiden van Jezus’ liefde (Romeinen 8:34-39). Dus het gaat erom dat we Zijn werk doen en daarin niet bang zijn maar op God vertrouwen.

En om Zijn werk te doen wil God jou toerusten door Zijn geest. Hij heeft je gezegend in Christus, kijk maar eens wat he allemaal betekent in Hem:

Mat. 5:13,14 Je bent het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh. 15:1, 5 Je bent een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van Zijn leven.
Joh. 15:16 Je bent uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand. 1:8 Je bent een persoonlijk getuige van Christus.
1 Kor. 3:16 Je bent Gods tempel.
2 Kor. 5:17 Je bent een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor. 5:18 Je bent een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor. 6:1 Je bent Gods medewerker (I Kor. 3:9).
Ef. 2:6 Je bekleedt met Christus een plaats
Ef. 2:10 Ik ben Gods maaksel, in Christus Jezus geschapen om Zijn werk te doen
Ef. 3:12 Je mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen
Fil. 4:13 Je bent in staat om, in kracht van Christus, alle dingen te doen.

Al deze dingen heb je gekregen mét een opdracht: werken in Gods koninkrijk, Jezus’ handen en voeten zijn in deze wereld die Jezus zo nodig heeft. De heilige Geest wil je helpen hierin. Verkwist dat niet maar laat je opbouwen in geloof en neem de plek die God voor jou bestemd heeft in deze wereld in! Wees niet bang, Hij zal je kracht geven. Bid en je zal gegeven worden. Zelfs al voor je het vraagt weet God wat je nodig hebt. Het komt goed, vertrouw maar op Hem. Zijn trouw duurt tot in eeuwigheid en Zijn liefde laat nooit los.
In Zijn liefde heeft Hij een veel grotere bestemming voor jou dan je jezelf zou toebedelen. Ken je dat lied: wat de toekomst brengen moge?

Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land
CrA
04-01-2019 / 17:04
Vraagsteller, laat je niet beduvelen door de satan, want ook als is God overal bij, Hij is er niet altijd bij met Zijn genade en liefde. Dat is Hij alleen in Jezus Christus.
NB
07-01-2019 / 18:16
Ik bid voor jou! & hoe ontzettend moeilijk het soms ook niet is.. HOUD MOED! Joh. 16:33 Hij heeft de wereld overwonnen.. Schuil bij Hem. Schreeuw het uit naar Hem, lucht je hart.. Want hij heeft je geluk voor ogen en niet je ongeluk. Hij wilt je een hoopvolle toekomst geven. Je bent hier met een reden.. Laat God zijn werk in je doen, maar stapje voor stapje. ❤️
jaop
08-01-2019 / 16:27
Wil je contact? Reageer dan hieronder.

Terug in de tijd

Ik heb een lieve vriend en van de zomer gaan wij hopelijk trouwen! We houden superveel van elkaar maar je hoort (steeds ...
geen reacties
03-01-2007
Deze vraag is voor mijnheer Van Heijningen. Ik wil allereerst eventjes zeggen dat ik u echt fijn les vind geven! Ik heb ...
geen reacties
03-01-2007
Mijn man is autistisch en is erg fel als het gaat om pc-gebruik. Het moet allemaal gaan zo als hij het wil. Hij wil wel ...
geen reacties
03-01-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering