Geen raad weten met man

C.A. Hoekman / geen reacties

20-12-2018, 15:26

Vraag

Aangezien niemand een oplossing heeft stel ik mijn vraag maar hier in de hoop dat er mensen zijn die me kunnen helpen. Ik ben een jonge vrouw, gehuwd met groot aantal kinderen. Leuke woning, geen geldzorgen, heel lieve kinderen, maar een man waar ik geen raad meer mee weet. Alles moet zo mijn man het wil, beslist alles, duldt geen enkele andere mening. Als iemand positief tegengas geeft is er ruzie. Er valt niets te bespreken, want de man is hoofd van het gezin.

Ik heb lang gezwegen, maar ik kan niet meer. Deze relatie mat me volledig af. Ik slaap slecht en heb allerlei spanningsklachten. Naar buiten toe lijken we de happy family. Als mijn man naar bed wil, moet het hele gezin plat, maar met opgroeiende kinderen lukt dat niet. Zij mogen ook hun eigen dingen doen. Hij beslist waar we naar toe gaan; nooit wordt een ander gehoord. Zelfs in bed is hij de baas op een manier waar geen liefde bij getoond wordt. Ik kan niet meer, ik voel me gebruikt en mijn eigenwaarde en zelfbeeld is volledig weg.

Praten helpt niet, scheiden mag niet en hulp vragen wil hij niet. Soms denk ik: overkwam hem maar wat... en dan voel ik dat ik zondig. De hemel lijkt gesloten, alsof God mij niet hoort! Ik ben van de Ger. Gem., maar daar wordt gezegd: leg het maar voor de Heere neer... Dat doe ik al zolang, maar ik kan niet meer verder op deze manier.

Antwoord

Beste jonge vrouw en moeder,

Je gooit in deze noodkreet er alles uit wat je, denk ik, al jaren hebt opgekropt. Een vraag aan mensen in de hoop dat ze je kunnen helpen. Er kan in een huwelijk veel pijn en verdriet ervaren worden om allerlei oorzaken, terwijl de relatie toch goed en hecht is en blijft. Hoe dat komt? Omdat er in de eerste plaats naar elkaar geluisterd wordt en vanuit dat luisteren naar elkaar met elkaar gesproken wordt. Om samen een weg te vinden in droeve en in blijde dagen. Samen alles voor de Heere neerleggen is van een heel andere orde dan het: leg het maar voor de Heere neer. Het samen man en vrouw zijn voor Gods aangezicht, het samen de zorg voor het gezin hebben ontbreekt bij jullie. Ik leg de nadruk op samen.

Hoe verder? Je hebt zelf al geconcludeerd dat praten niet helpt, scheiden niet mag, en dat hulp vragen voor je man een brug te ver is. Toch denk ik dat hulp vragen zal moeten. Hoe? Er zijn, mijns inziens, drie  mogelijkheden. Je man alleen, maar dat wil hij niet. Samen zou het beste zijn. In je vraag lees ik niet dat deze mogelijkheid is geprobeerd. En de laatste is dat jij alleen hulp vraagt en ook echt krijgt.

Zie je dat zitten om bij je man bespreekbaar te maken dat samen in de hulpverlening gaan noodzakelijk is voor de instandhouding van jullie (gezins)relatie. Het gaat om meer dan jullie, ook de kinderen zijn de dupe, wanneer deze situatie maar blijft doorgaan.

Wanneer dat voor je man onbespreekbaar is, zou ik hem meedelen dat je dan voor jezelf hulp gaat vragen. Deze verlammende toestand moet doorbroken worden. Niet dat dan alles opgelost is, maar je moet zelf de ervaring opdoen dat je echt gehoord wordt. Dat je probleem serieus wordt genomen. Zoek hulp bij een professionele hulpverlener en laat die hulp niet afhangen van de toestemming van je man. 

Ik begrijp uit je vraag dat je vanuit je kerkelijke gemeente geen echte ondersteuning ervaart. Toch doe ik een beroep op je om in je eigen kerkelijke omgeving een goede vriendin in vertrouwen te nemen, waar je gevraagd en ongevraagd terecht kunt. Je hebt dat nodig. Is er geen ambtsdrager die je vertrouwt en waar je ook pastoraal een luisterend oor ontvangt? Niet: leg het maar voor de Heere neer, maar zullen we het samen bij de Heere brengen en die tegelijkertijd pastoraal ook naar wegen zoekt om je man er bij te betrekken. 

Ik zou nog wel meer willen vragen en zeggen, maar ik denk niet dat het Refoweb daar het juiste medium voor is. Heb je vervolgvragen, dan ben ik bereid om te proberen een luisterend oor te bieden. Je kunt me bereiken via vragen@refoweb.nl voor mijn persoonlijk emailadres.

Hartelijke groet en Gods hulp en zorg toegebeden.

C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Voormalig ouderling Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

relatieproblemen
geen reacties

Terug in de tijd

Graag stel ik deze vraag aan een dominee van de Hersteld Hervormde Kerk. Vindt u dat je in een tijd dat het psychisch ni...
geen reacties
20-12-2006
Aan Marijke Rots. Ik ben een jonge meid van 19 jaar. Ben de op twee na jongste uit een doorsnee reformatorisch gezin. Ik...
geen reacties
20-12-2008
Mag je als man en vrouw allebei mastuberen als je er beiden van houdt? We doen het soms samen, maar ook alleen. Mag je s...
4 reacties
20-12-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering