Groeien in de liefde

Ds. R.H. Kieskamp / geen reacties

19-12-2018, 10:47

Vraag

Ik ben aan het bestuderen hoe ik kan groeien in de liefde. Ik ben ook altijd onzeker of ik iets doe wat vanuit de liefde is, ja of nee. Hoe kan ik dat toetsen aan mezelf? Hoe kan ik weten of ik iets doe in liefde? 1 Korinthe 13 maakt duidelijk dat wanneer onze acties niet gemotiveerd zijn door liefde, dat het ons niks baat.

Ik kwam een tekst tegen die het heeft over groeien in de liefde, maar ik weet niet zeker of ik die goed begrijp. De tekst komt uit Filippenzen 1:9: “En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid” (HSV). De NBV zegt: “En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid.” Mijn vraag gaat over het woord “door” of “in”. Komt dit op hetzelfde neer? Is kennis het middel van groei in liefde?

Antwoord

Het is heel mooi dat de vraagsteller bezig is om via bijbelonderzoek antwoorden te vinden op vragen. Altijd weer moeten we naar de Schrift terug. Groeien in liefde, daar gaat het dus om. Hoe kan dat en hoe kan daarin onzekerheid overwonnen worden?

Het verschil inzake “in” en “door” wat betreft Filippenzen 1:9 is niet zo terzake, al staat er letterlijk  in het Grieks “in”. In beide gaat het er echter om dat kennis/inzicht (letterlijk staat er “kennis”) belangrijk is. Bedoeld wordt kennis uit de Schrift. En die is dus weer middel om te groeien in de liefde. Bedoeld wordt ook dat we ons bij die kennis laten leiden door de Heilige Geest. En dat laatste heeft weer te maken met ons geloof. Vertrouwen we met heel ons hart op de genade van Christus tot verzoening van onze zonden? Als dat zo is, dan zal er ook liefde zijn in ons hart. Want geloof zonder liefde is ondenkbaar. We hebben de Heere Jezus hartelijk lief.

Vooral is het echter belangrijk dat we leven uit de liefde die Hij ons heeft betoond aan het kruis. Bij ons willen groeien in de liefde gaat het allereerst om willen groeien in het verstaan  van de liefde die Christus heeft betoond op Golgotha. Dat is liefde voor zondaren, liefde voor mensen die het niet waard zijn, die rebels zijn, die tegen God ingaan. En toch liefde voor hen. Dat maakt je klein, teer en week van hart, vol verwondering. Daarna komt in de tweede plaats het verlangen om te mogen groeien in het uitdragen van liefde tot onze naaste. En dat laatste gaat het beste wanneer het eerste goed functioneert. We moeten dus altijd weer terug naar Christus, dat we Hem beminnen met alle liefde van ons hart. We houden vurig van Hem omdat Hij onze zonde verzoend heeft en onze schuld betaald. En daarmee hebben we de onuitputtelijke bron aangeboord die ons kan helpen om liefde uit te dragen.

Of dat altijd even goed verloopt is een aparte vraag.  Misschien gaat het voor ons gevoel helemaal niet zo goed, terwijl het in werkelijkheid goed verloopt. Wanneer het voor ons gevoel altijd prima zou gaan schuilt er ook een groot gevaar in, namelijk dat we een soort farizeeër worden, stampvol hoogmoed en zelfhandhaving. Ondertussen moeten we wel bedenken dat het Griekse woordje voor liefde in Fil. 1:9 betekent dat het gaat om onbaatzuchtige liefde, namelijk liefde tot hen die niet zo aardig zijn, die we niet sympathiek vinden, die zelfs onze vijanden kunnen zijn. Dat betekent in elk geval dat onze liefde tot medemensen bepaald niet altijd gewaardeerd wordt. 

Ter afronding wil ik wijzen op Joh. 15, waar Jezus vertelt over de wijnstok en de ranken. Blijven in de wijnstok (door het geloof en de liefde) is de beste garantie voor vruchtdragen, dat is voor het uitdragen van liefde naar anderen. Daarom zegt Jezus in vers 9 dat we in zijn liefde moeten blijven. Dat geeft de beste kracht om onzekerheid te overwinnen en tot groei in de liefde te komen. Dicht bij Jezus dus, achter Hem aan en ons kruis dragen, terwijl we voortdurend zien op Hem. In zelfoverschatting naast Hem oplopen op voet van gelijkheid, of nog erger, in hoogmoed voor Hem uitlopen en Hem de weg wijzen, is dus uit den boze. “Wandel maar stillekens achter Hem aan.” Dan komt het met het toetsen van onszelf of we iets vanuit de liefde doen, ook goed.

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Dominee Kieskamp is op 29 april 2021 overleden.

geen reacties

Terug in de tijd

Sinds januari heb ik verkering met een jongen uit de Gereformeerde Gemeente en ik ben zelf hervormd. Toen ik dit hoorde ...
geen reacties
19-12-2004
Ik heb in mijn pubertijd als jongen wel eens met andere jongens seksuele handelingen bedreven, maar ik val nu op vrouwen...
geen reacties
19-12-2005
Kan God door een tekst tot je gesproken hebben, terwijl je Hem niet kent?
geen reacties
20-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering