Confrontatie bij nieuwjaarsreceptie

M. F. (Irma) Roobol-van der Sluijs / 2 reacties

05-12-2018, 08:00

Vraag

Mijn schoonvader loopt met een vraag/probleem. Het is de gewoonte om als familie een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Nu zijn mijn schoonouders aan de beurt. Maar sinds een jaar is bekend dat een schoonzusje door de broer van mijn schoonvader is misbruikt. Hij ontkent dat! Nu geven meerdere families aan niet te komen als de zwager ook komt. Moeten we de receptie nu afblazen of juist de zwager weigeren op soortgelijke feestjes/bijeenkomsten totdat er bekenning/verzoening is gekomen?

Antwoord

Ja, dat zijn heel lastige situaties! Pijnlijk ook, in meerdere opzichten.  Een éénduidig antwoord hierop is dan ook moeilijk. Een beslissing nemen waar alle partijen het mee eens zullen zijn is dan ook bijna niet mogelijk. Mijn advies is dan ook om te proberen het besluit of mensen wel dan niet willen komen bij hen zélf te laten. 

Het volgende zou een optie kunnen zijn: de zwager in kwestie laten weten dat meerdere families niet willen komen en hem daarom áfraden te komen. Wil hij toch komen, wat u hem niet wilt verhinderen, loopt hij wel het risico op een confrontatie. Wellicht ziet de zwager in dat het wijs zou zijn om evt. confrontaties uit de weg te gaan, omdat het allemaal heel gevoelig ligt. In ieder geval laat u de beslissing bij mensen zélf en kan u nooit verweten worden dat u familieleden verhinderd heeft te komen.
 
Uiteraard is dit geen blijvende oplossing. Er zal openheid van zaken moeten komen om zo weer tot elkáár te kunnen komen. En soms is daar hulp van buitenaf bij nodig. Schroom niet een predikant of de hulpverlening hierbij in te schakelen. Ook om verdere escalaties te doen voorkomen!
 
Bidt bovenal om wijsheid van Boven, van Hem Die niets liever wil dan dat broeders en zusters in liefde samen wonen!
  
Een hartelijke groet,
Irma Roobol

M. F. (Irma) Roobol-van der Sluijs

M. F. (Irma) Roobol-van der Sluijs

 • Geboortedatum:
  21-02-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Barendrecht
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Functie: Ziekenverzorgende Somatiek & Psychogeriatrie

2 reacties
tulp
05-12-2018 / 17:45
Uit het feit dat dit een moeilijke keuze voor je schoonvader is, maak ik op dat hij de ontkenning van zijn broer gelooft? Ik kan me tenminste niet goed voorstellen dat hij niet snapt dat het voor de directe familie van je schoonzus onmogelijk is om gezellig met haar dader een overgebleven oliebol te eten.

Zijn broer ontkent maar dat zegt niet zoveel want dat doen vrijwel alle daders. Het kan ook zijn dat je schoonzus zijn broer vals beschuldigt en dat zegt wel veel want dat komt niet zo vaak voor. De keren dat het voorkomt worden dan ook breed uitgemeten.

De vraag voor je schoonvader komt dus neer op: kies ik voor de dader of kies ik voor het slachtoffer.
Misschien wil je schoonvader juist niet kiezen en zich neutraal opstellen. Het is lastig voor hem dat niet-kiezen in misbruiksituaties eigenlijk geen optie is. Slachtoffers ervaren neutraliteit als een keuze voor de dader, zeker als het misbruik nog niet goed verwerkt is.

Met dit in het achterhoofd is het ook een optie dat je schoonvader aan iedereen laat weten dat hij, gezien de omstandigheden in de familie geen nieuwjaarsreceptie wil organiseren. Dat zou voor hemzelf misschien de meest neutrale uitweg zijn.
CrA
06-12-2018 / 21:49
Waarom zou je schoonvader de nieuwjaarsreceptie af moeten blazen @vraagsteller, omdat er meerdere families hebben aangegeven niet te komen? Die families zijn helemaal geen partij, net zoals je schoonvader dat niet is. Dit is een zaak tussen je oom en de schoonzus. Ik ben het dan ook eens met het advies van mevr. Roobol om het besluit of mensen wel dan niet willen komen bij hen zélf te laten.

Terug in de tijd

Kan een diaken die aftredend maar herkiesbaar is en door de gemeente stilzwijgend herkozen wordt (zoals dat vanaf de kan...
geen reacties
04-12-2017
Al enige tijd loop ik rond met een vraag m. b. t. bioresonantietherapie. In mijn (grotendeels kerkelijk meelevende) woon...
geen reacties
04-12-2005
Wij zijn twee studenten die een verslag moeten maken over het tweede gebod. We snappen alleen niet goed wat er eigenlijk...
3 reacties
05-12-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering