Al seks gehad

Ds. A.A. Egas / geen reacties

29-11-2018, 10:12

Vraag

Ik stel deze vraag omdat ik er niet uitkom samen met mijn vriend. De laatste tijd voel ik me over bepaalde dingen die ik doe heel schuldig, mijn geweten lijkt meer te spreken en ik trek me meer aan van wat God van ons vraagt. Mijn vriend en ik gaan over een paar maanden trouwen en wij hebben al seks gehad. Nu voel ik mij daar dus steeds schuldiger over omdat ik weet dat het niet zo bedoeld is, hoewel ik ook weet dat deze jongen degene is waarmee ik mijn leven wil delen. Wij komen daar niet uit omdat het feit is dat we het niet terug kunnen draaien en we ‘gewend’ zijn om gewoon seks te hebben als in een gezonde relatie. Hij vindt het ook lastig als ik het zeg omdat het bijna onmogelijk is om ons ervan te weerhouden. Wat te doen?

Antwoord

Beste jongelui,

Wat een voorrecht dat je geweten spreekt en dat je je schuldig voelt. Ik las vanmorgen bij Octavius Winslow in zijn dagboek “Morgengedachten” het volgende: “Is het je werkelijk ernst met de verlossing van je ziel? Voel je de plaag van de zonde? Ben je je bewust van de veroordeling van de wet? Behoor je tot de groep vermoeiden en belasten? Zo ja, dan heb je in het feit dat je het voorwerp bent van ’s Heeren trekkingen, dat je van de zonde overtuigd bent, dat je verlangend uitziet naar een schuilplaats, een sterke grond om te geloven dat je behoort tot hen die God voorbeschikt heeft tot het eeuwige leven.” 

Dit zijn heel stellige woorden en ik weet wel dat je zult zeggen: dat durf ik niet te geloven. Dat kan ik begrijpen. Ds. Winslow wijst er vervolgens daarom ook direct op dat je daar nooit op mag rusten. Hij schrijft dan aansluitend: “Het is voor je verlossing en zaligheid volstrekt nodig, dat je gelooft in de Heere Jezus Christus.”

Maar waarom ik dit toch aanhaal is om je te laten zien dat het een groot voorrecht is dat je geweten spreekt, dat je je zondig weet. Dat is de stem van God in je binnenste. Daarin mag je opmerken dat God je niet heeft losgelaten, maar dat Hij je roept om de zonden te verlaten en Hem om vergeving te bidden. Hij roept je om te geloven dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Wanneer je dat beseft, dan kun en wil je niet verder met je zondige leven. Dan zeggen jullie eerlijk tegen elkaar: wij kunnen zo niet verder doorgaan met God verdriet doen. Hij roept ons, laten we Hem daarom niet langer ongehoorzaam zijn.

Weet je wat het wonder is? Die God, Die nu roept door middel van je geweten, is ook die God, Die je kracht geeft om te breken met de zonden. Ga samen op de knieën en bidt Hem om, met Zijn onmisbare hulp, de zonden de rug toe te keren. Een tijdje terug kwam ik in contact met jonge mensen die al jaren samenwoonden. In het gesprek hebben we met elkaar gesproken over Gods wil in deze. Samen hebben ze toen besloten uit elkaar te gaan, ieder naar zijn ouderlijk huis om daar te gaan wonen, totdat de trouwdag aanbrak. Zij hebben ook door Gods genade schuldbelijdenis mogen doen. Deze jonge mensen waren nog een stapje verder gegaan dan jullie, maar je ziet dat terugkeer mogelijk is.

De Heere nodigt je daartoe zo dringend uit: Bekeer je tot Mij en vindt in Mij het ware leven. Die weg zal je vrede geven in je geweten en in je hart.

Met een hartelijke groet en Gode bevolen,
Je ds. A. A. Egas

Ds. A.A. Egas

Ds. A.A. Egas

 • Geboortedatum:
  30-05-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Damwoude
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

seksualiteit voor het huwelijk
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een probleem. Ik heb al een tijdje een relatie met een jongen, maar hij is moslim. Hij laat mij in mijn waard...
geen reacties
29-11-2003
Geachte dominee Schalkoort. Ik wil reageren op de vraag die u op 22 november hebt beantwoord en die door mij is gesteld....
geen reacties
29-11-2007
Ik ben in contact gekomen met een moeder die wat simpel/zwakbegaafd is. Ze heeft geen man, wel een dochter en een schoon...
3 reacties
29-11-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering