Mars voor het leven

C.A. Hoekman / 2 reacties

08-11-2018, 12:09

Vraag

Ik heb een vraag over de Mars voor het leven. Graag zou ik willen vragen of deze door iemand van de Gereformeerde Gemeenten beantwoord kan worden. Enige tijd geleden heeft een dominee van de Ger. Gem. opgeroepen met de Mars voor het leven mee te lopen. Dit omdat het een stil protest is en het onze plicht is om aan de wereld te laten zien dat wij hier tegen zijn. Echter heeft er enkele weken daarna een stukje in het kerkelijk nieuws gestaan waarin door een andere Ger. Gem.-dominee werd gewaarschuwd mee te lopen. Ik vind het nu lastig om een keuze te maken. Kunt u op bijbelse gronden een antwoord geven? Zelf denk ik dat een stil protest bijbels wel verantwoord is. Laten we immers als gelovigen al niet teveel ‘gebeuren’ wat niet overeenkomt met Gods woord?

ADVERTORIAL

Impact maken met een studie aan de CHE?

Kom op 29 maart sfeer proeven op de Open Avond Voltijd! 

Ontdek onze hooggewaardeerde opleidingen én stel al jouw vragen. Onze docenten en studenten beantwoorden ze graag.

Benieuwd? Claim snel je plekje!

Impact maken met een studie aan de CHE?

Antwoord

Beste jongere/oudere,

Ik heb het ook allemaal gelezen. Jammer dat de redactie van Kerkelijk Nieuws in korte tijd twee zulke tegenstrijdige berichten plaatst. Het ene bericht vóór de “Mars voor het Leven” en het andere bericht er precies tegen in. Komt de eenheid en de onderlinge band niet ten goede. Erger, het zaait verwarring en dat is bij zo’n belangrijk onderwerp niet goed en ook niet nodig.

Mag ik nu wel of mag ik nu niet meelopen? Kunt u op bijbelse gronden een antwoord geven? Ik ga geen moeite doen om ergens een Bijbeltekst te zoeken die hierop een rechtstreeks antwoord geeft, ik vrees dat ik dan de Bijbel zou laten buikspreken en daar is Gods Woord te heilig voor.

Waarom deze “Mars voor het Leven”? Wat is er eigenlijk aan de hand? Laat de diep trieste werkelijkheid voor zichzelf spreken: jaarlijks worden 30.000 kinderen in de moederschoot gedood. Kleine mensjes, weerloos en stemmeloos, worden geaborteerd, verwijderd uit de moederschoot en weggeworpen als waardeloos vuil. Onbegrijpelijk dat dit kan en mag in ons ‘beschaafde’ Nederland.

Lees Psalm 139 eens. Hoe teer spreekt David over zijn begin. Hij is in de schoot van zijn moeder geweven, wonderbaarlijk gemaakt. Zijn beenderen waren voor God niet verborgen en God zag zijn ongevormde klomp, dat prille begin als een prachtig borduurwerk. Wie is een Kunstenaar zoals Hij? En al deze dingen waren in Gods boek geschreven. Hij hield er voortdurend Zijn oog op. Onbegrijpelijk voor ons mensjes, maar toen al doorgrondde U mij en kende U mij. Hier belijden  we met diep ontzag: Hoe groot bent U. En eerbiedig zeggen we het: Heere Jezus, zo wilde U geboren worden, wilde U naar deze wereld komen om zondaren te redden, zelfs zondaren die zich vergrepen hebben aan het ongeboren leven.  

Wie wil de stem zijn van al deze stemmeloze mensjes. Wie hoort hun stille schreeuw?  De christelijke kerken? We zijn tot op het bot verdeeld en zelfs op dit zo bijbelse punt spreken we elkaar tegen. Het is toch niet zo gek dat ze in de Tweede Kamer vragen namens welke kerk(en) je spreekt, wanneer je op de zonde van de abortuspraktijk wijst.

Wie wil de stem zijn van al deze stemmeloze mensjes? Wie hoort hun stille schreeuw? U, jij, ik? De “Mars voor het Leven” is een stil en waardig protest tegen het doden van 30.000 kinderen in de moederschoot. Wees hun stem, door er te zijn. Vooral ook jongeren, kom naar Den Haag. Het wordt zo snel gezegd, dat protest is een aflopende zaak, het zijn alleen ouderen die daar aan meedoen. Jongeren, laat door je aanwezigheid zien dat de abortuspraktijk lijnrecht tegen Gods Woord in gaat. En wanneer ze in de Tweede Kamer weer eens zouden vragen, namens wie spreekt U. Dan is het antwoord, namens al die jongeren (en ouderen) die tijdens de “Mars voor het Leven” op zaterdag 8 december aan al die stemmeloze en gedode mensjes een stem geven.

En samen roepen we de kerken om op zondag 9 december in het bijzonder deze nood bij de HEERE onze God te brengen. Bid en werk!  

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Dhr. Hoekman was ruim 40 jaar ouderling in de Ger. Gem.

  Bekijk ook: 

Tags in dit artikel:

abortus
2 reacties
Race406
08-11-2018 / 17:39
Zo, geen speld tussen te krijgen...
cees0102
09-11-2018 / 00:04
Amen,

Genoteerd op de agenda...

Terug in de tijd

Er is over het onderwerp 'Hoofdbedekking' al veel gevraagd en veel antwoorden heb ik gelezen, maar toch kom ik er niet u...
geen reacties
08-11-2021
Kwam er tijdens de “Godverlatenheid” (de drie uur durende duisternis) van Jezus aan het kruis op dat moment ook ‘tijdeli...
geen reacties
08-11-2013
Op het moment slik ik de pil, microgynon 30. Ik doe dit al enkele maanden, aangezien mijn partner en ik nog niet toe zij...
geen reacties
08-11-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering