Innerlijke strijd over bekering

J.W.N. van Dooijeweert / 2 reacties

07-11-2018, 15:27

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik weet het echt niet meer. Ben ik nou wel bekeerd of niet? Heeft God mij wel bekeerd of niet? Als ik dat niet erken, doe ik tekort aan God denk ik. Maar als ik dat wel erken, beeld ik me het dan niet zelf in en hoe weet ik dat dat echt zo is?

Na een aantal jaren van innerlijke strijd, zoektocht naar wie God is, wat er nou eigenlijk echt in de Bijbel staat, dacht ik God gevonden te hebben. En er zijn momenten waarop ik 100 procent weet dat mijn zonden vergeven zijn. Dan kan ik me zo verwonderen over hoe enorm groot God is en dat Hij dat gedaan heeft voor mij.

Afgelopen zondag was het Heilig Avondmaal in mijn gemeente en toen de dominee vroeg of er nog mensen waren, dacht ik alleen maar: JA! Maar ik ben nog geen belijdend lid en mocht daarom niet. Maar de dag erna was alles weer weg. Ik kon het niet geloven en kon het me niet voorstellen dat Christus voor iemand als ik deze weg heeft gelopen. Iemand die alleen maar van God vandaan wil en niet naar God toe wil. Iemand die nog zoveel zonden doet, iemand die God te weinig betrekt in zijn dagelijks leven, iemand die te weinig bidt, iemand die te weinig uit de Bijbel leest. Ik weet niet meer wat ik er nu mee moet. Hoe kan ik weten wie God voor mij is? Met bidden heb ik vaak het idee dat ik tegen een muur aanpraat.

Antwoord

Beste vraagsteller,

“Hoe je hier mee moet...? Een muur waar ik tegen praat. Wat moet ik doen?” Zo zit je te tobben. Dat kan ik begrijpen hoor. En dat zal niet veranderen als jij je zo blijft opstellen. Je stelt jezelf als het volgt voor: “Iemand die alleen maar van God vandaan wil en niet naar God toe wil. Iemand die nog zoveel zonden doet, iemand die God te weinig betrekt in zijn dagelijks leven, iemand die te weinig bidt, iemand die te weinig uit de Bijbel leest.” Beleef je dat zo voor je zelf, of is dat je aangepraat? Daar is namelijk een heel groot verschil tussen. Eerder in je vraag stel je jezelf als volgt voor: “En er zijn momenten waarop ik 100 procent weet dat mijn zonden vergeven zijn. Dan kan ik me zo verwonderen over hoe enorm groot God is en dat Hij dat gedaan heeft voor mij. Afgelopen zondag was het Heilig Avondmaal in mijn gemeente en toen de dominee vroeg of er nog mensen waren, dacht ik alleen maar: JA!” Hoe is het nu eigenlijk met je?  Ben je zoals het eerste of zo als je aan het eind van je vraag schrijft?

Als jij zo graag van God weg wilt, waarom doe je het dan niet? Als je zo onwillig en dwars bent, iemand die God zo weinig betrekt in zijn dagelijks leven, iemand die te weinig bidt, te weinig in de Bijbel leest... Waarom ga je dan niet weg? Je bent volkomen vrij om nooit meer aan God te denken, nooit meer te bidden, nooit meer naar de kerk te gaan. Maar je bent ook volkomen vrij om het precies andersom te doen!

Er is wat anders aan de hand. Je bent een redeneerchristen aan het worden en onderwijl laat je alles maar over je heen komen. De Heere Jezus zei eens tegen Zijn discipelen: “Werp het net aan de rechterzijde en u zult vangen.” Je zit aan de verkeerde kant te vissen. Jij wilt eerst zekerheid krijgen en dan gaan geloven. En dan wil je eigenlijk gelijk doorsteken: volle zekerheid hebben. En weten dat je ‘er bent’.

Dat is niet het geloof waar de Bijbel over spreekt. Dat is andersom: Zien dat je zondaar bent... maar dan wil je hulp en je komt bij de Heere Jezus terecht. Er is immers maar één weg. Dan heb je de Bijbel nodig om alles over Hem te weten. Om Hem echt te leren kennen. Om bij Hem weg te schuilen. En het heel zachtjes tegen Hem te zeggen: “Heere ik kan zonder U niet verder. Ik kan zonder u niet leven.” Vergeet dan maar even dat je dacht dat je zonden vergeven waren en vertel Hem dat je zondaar bent. Dan kan de Heiland iets met je. Dan kan Hij Zijn woorden aan je kwijt, dan kan Hij je troosten en bemoedigen. Dan kan Hij je omhelzen en tegen je zeggen: “Je bent van Mij.” Dan is die verwarring weg uit je leven.
 
Ga echt eerlijk Bijbel lezen en ga naar de Heiland. Hij wacht op je om je genadig te zijn. Dan ontdek je dat God veel gewilliger is dan jij. Nu lijkt wel het of jij zo graag God wilt dienen, maar God doet niets. Hij antwoordt zelfs niet op je bidden. Als God toch eens wilde... Welnu dat ga je ontdekken als je meer de Bijbel ter hand neemt: bijvoorbeeld 2 Petrus 3:9. “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”, dan  ontdek je dat er bij Hem geen onwil is. Hij ziet naar je uit net als de vader van de verloren zoon! Stop met je twijfel-redeneringen en vlucht naar de Heere, laat je door Hem onderwijzen. Dan zal je leven anders worden. Vaster, rustiger, vol van het uitzien naar de komst van de Heiland!

Ik wil je één dringende raad geven: blijf niet steken in het moeras van de twijfel, maar probeer de berg Sion te beklimmen. De plaats waar de Heere woont! Hebreeën 4:16. Lezen hoor! De Heere is geen land van “uiterste duisternis.” Ook al lijkt het soms zo. Het is niet waar!
 
Nog even terug naar je vraag: Al je echt vergeving van zonde ontvangen hebt; dan weet je dat ook echt. En dan trekt de Heere dat nooit meer in. Ook al val jij nog zo vaak weer in de zonde. Dat betekent niet dat maar raak kunt leven, maar dat je moet strijden tegen de zonden. Ze werpen zo’n duisternis over je levensweg.

Ik wens je van harte toe dat ik een klein beetje tot hulp kon zijn, ook al lijkt het misschien dat ik hard ben. Ons geloof is geen twijfelgebeuren. Ons geloof staat vast in het werk van Jezus Christus, maar ook in het werk van een Drieënig God! Zie op de Heere Jezus zoals de Israëlieten in de woestijn moesten opzien naar de koperen slang. Dat raadt de Heiland Zelf je aan Johannes 3:14-16. Lees het maar na en je ziet de liefde van de Heere schitteren.

Een hartelijke groet en houdt aan, grijpt moed en uw hart zal vrolijk leven.

Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
2 reacties
1998abc
07-11-2018 / 16:22
Wat een oprecht en duidelijk antwoord. Een wegwijzer van jezelf af en naar de Heere Jezus toe.
Sammie2016
09-11-2018 / 07:19
Wend je nederig tot onze hemelse Vader en raak op de hoogte van Zijn heilige wil (lees de Bijbel en pas toe wat je leert) en Hij zal Zijn oren wenden naar je oprechte gebeden.

Succes!

Terug in de tijd

Ik ben een 15-jarig meisje en nog geen een keer ongesteld geweest. Wat moet ik doen? Moet ik naar de dokter gaan? Of is ...
geen reacties
07-11-2006
In een vraag over vroegtijdige zaadlozing geeft u o.a. als antwoord dat je als man voordat je gemeenschap hebt jezelf ka...
geen reacties
07-11-2006
Kan een zeer lange cyclus van soms tussen 60 en 70 dagen wijzen op het begin van de menopauze? Ik ben nog geen 45. Verde...
1 reactie
07-11-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering