Halal eten (2)

Ds. H. Veldhuizen / geen reacties

11-12-2004, 00:00

Vraag

Vraag 1: Reactie op vraag over halal eten. Ik heb uw antwoord gelezen op deze vraag. Alleen mis ik één aspect wat er ook wel bij hoort. Omdat wij regelmatig cursussen organiseren in de vleessector komt ook het halal-slachten regelmatig naar voren. Het vereiste bij het slachten van een beest op halal-wijze is onchristelijk. Er moet namelijk bij het slachten gezegd worden: Allah is groot. Dat is per beest één keer. Mijns inziens is er dan wel wat op tegen om dit geslachte vlees te eten: je stimuleert de verkoop van dit vlees en daardoor ook het slachten, inclusief het aanroepen van Allah. Persoonlijk zou ik dit niet willen eten als ik weet dat het op een halal-manier geslacht is. Verandert dit uw antwoord op deze vraag?

Vraag 2: Even als reactie op de vraag over halal eten. Ik heb laatst hier een andere uitleg over gehoord, namelijk dat halal een gebed is wat ze uitspreken naar Allah toe voordat ze het dier gaan slachten. Kunt u hier misschien nog op reageren?

Antwoord

Beste vriend(in),

Eerlijk gezegd keek ik wat op van je reactie op mijn antwoord op je vraag wat halal-bereid vlees of -eten is en of je dat mocht eten. Ik ben daar speciaal voor naar een moslimgezinnetje geweest om het hen eens te vragen. Niet dat ik uit mijn eigen literatuur niet wist wat halal bereid vlees is, maar omdat ik extra zekerheid wilde hebben. Nu schrijf je dat je je mening al bepaald had: je zou het persoonlijk niet willen eten. En je blijkt ook te weten wat halal slachten is, namelijk dat men bij het slachten zegt: “Allah is groot”. En je hebt er meteen al je oordeel bij klaar: het is onchristelijk.

Mag ik je een vraag stellen? Daar hoef je mij geen antwoord op te geven, want we gaan natuurlijk niet discussi?ren; daarvoor is Refoweb niet bedoeld. Maar geef er voor jezelf maar antwoord op: Vind je het zo erg dat er bij het slachten gezegd wordt: “Allah is groot”? Ik schreef in mijn antwoord dat dat eigenlijk iets moois is: een dier slacht je niet zomaar, maar is een schepsel van God. Zo beleven de moslims dat (ook al weet ik dat veel dingen bij hen uit sleur gebeuren, maar dat gebeurt bij christenen ook). Ik schreef: vroeger gebeurde dat ook wel bij ons: dat een boer als hij een koe slachtte, de Heere bad (want een schepsel doden doe je niet zomaar) en dankte (dat de Heere het dier geeft om te nuttigen). Stel je voor dat christenen, voordat ze een of meer dieren slachten, ook zouden zeggen: “De Heere is groot”. Wat moslims doen kan ons dus eerder een beetje beschaamd maken. Waarin merk je in ons land dat wij christenen zijn, als we een dier slachten? En dat we daarbij bidden? Terwijl vlees eten gevolg is van de zondeval. Lees Genesis 1 maar: De Heere heeft ons het zaadzaaiend kruid en zaadzaaiende boomvrucht gegeven. Vlees eten komt pas na de zondeval, goed beschouwd zelfs na de zondvloed (Lees Genesis 9:3-4).

Moslims zeggen dus: “Allah is groot”. Is dat onchristelijk? Je weet vast wel dat de naam Allah hetzelfde is (in afgeleide vorm) als het woord Ilah of El in de Bijbel, wat God betekent (Bethel, Pni?l, Samuel, Immanuel, enz). En je weet, denk ik, ook wel dat 14 miljoen christenen in het Midden-Oosten God met de naam Allah noemen. Begrijp me goed: Allah is niet de God van de Bijbel, hij is niet de Drie?nige God, Die wij belijden. Dat is een van de heel wezenlijke verschillen tussen het christendom en de islam. Net zoals het heel wezenlijk is dat wij Jezus belijden als de Zoon van God. Ik heb in mijn antwoord gezegd dat we daar geen centimeter aan moeten afdoen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu zo’n belijdenis van moslims afdoen als onchristelijk. Allah zit niet “op dezelfde lijn” als de heidense afgoden, waar bijvoorbeeld sprake is van een zonnegod of maangodin.

Moslims belijden Allah als de Schepper van hemel en aarde, wijzen de evolutieleer af, ook al belijden ze, evenals de Joden, niet de Drieenige God. Je zou zo’n gebed “Allah is groot” eerder als invalshoek kunnen gebruiken voor een heel wezenlijk gesprek. Ik zou tegen zo’n moslim zeggen (dat zeg ik ook): “Joh, dat is een mooie belijdenis; maar wie is Allah voor je?” En dan zou ik hem zeggen dat christenen God “Vader” noemen, dat Jezus ons dat zelf heeft geleerd (“Onze Vader, Die in de hemelen zijt”). Of ik zou zeggen dat wij geloven dat Jezus heeft laten zien wie God is (Lees Johannes 1:18; letterlijk staat er in het grieks: uitgelegd). Ik zou je willen voorstellen, net zoals ik naar een moslimgezin ben gegaan, naar zo’n moslim, die voor het slachten zegt “Allah is groot”, toe te gaan en te zeggen: “Joh, jij bent moslim, ik ben christen, wij zeggen niet als we een dier slachten God is groot, mag ik daar eens een avondje bij je over komen praten?” Tien tegen één dat hij zegt dat je hartelijk bij hem welkom bent, want moslim praten graag over het geloof en vaak makkelijker dan in het algemeen wij; ook dat kan ons beschaamd maken. Je moet je dan overigens wel goed voorbereiden en weten wat je moet antwoordden als ze bijvoorbeeld zouden vragen: “Wat bedoel je met de Drie?nige God, hoe kan dat?”, en: “Hoe kan Jezus Gods Zoon zijn?” Dan zul je moeten uitleggen dat dat natuurlijk een ander ‘Zoonschap’ is, dan zoals iemand een zoon van zijn vader is, enz. Zulke gesprekken kunnen voor moslims (en voor ons!) heel wezenlijk zijn. Je kunt dan een beetje zendeling zijn in eigen land. Zou je dat doen, dan raad ik je aan een aantal brochures te bestellen van de Stichting Evangelie en Moslims (kan via Internet), een stichting die uitdrukkelijk moslims wil benaderen met en vanuit het Evangelie. Het zijn eenvoudige brochures, makkelijk en leerzaam om te lezen.

Terug naar je vraag. Je schrijft dat steeds per beest gezegd wordt “Allah is groot”. Het kan zijn dat dat in Nederland zo is. Mijn informatie is dat dat niet zo is als er veel beesten (denk bijvoorbeeld aan kippen) machinaal geslacht worden. Waarschijnlijk is dat per land verschillend, want er zijn tussen moslims evenveel verschillende tradities als er onder christenen zijn. Mijn informatie is, dat het bijvoorbeeld in fabrieken 1 x (’s morgens, voordat het werk begint) gebeurt. Stel je voor dat zoiets in Nederland in de slachterijen zou gebeuren, al was het maar 1 x per dag: dat, voordat het werk begint, de belijdenis wordt uitgesproken “God is groot”. Maar het maakt natuurlijk niet uit of het eenmaal of bij het slachten van elk beest gebeurt.

Is het een gebed?, vraag je. Ik denk dat het zowel een belijdenis als een gebed is, of wat preciezer gezegd: een belijdenis die je uitspreekt “naar God toe”. Moslims doen het ook, als het goed is, met hun gezicht richting Mekka. Vergelijk Dani?ls bidden met het aangezicht naar Jeruzalem (Dani?l 6:11).

Je zegt dat jij het vlees niet zou willen eten. Je had je gedachten daarover dus al klaar toen je mij je vraag stelde. Best! Als je dat een ander maar niet oplegt of voorschrijft. Bijvoorbeeld de 14 miljoen christenen in het Midden-Oosten. Of mensen die in een Arabisch land hun werk hebben. Je zult het mij, denk ik, ook niet opleggen. Ik blijf namelijk zitten met wat Paulus schrijft. De teksten schreef ik je in mijn vorig antwoord. Bedenk daarbij dat het daar gaat om vlees dat aan de afgoden (!) geofferd (!) is, en eerst aan de afgoden gewijd (!) werd. En dat die afgoden geen Schepper van hemel en aarde zijn, zoals wij en ook de islam God of Allah belijden. Ik moet je eerlijk zeggen: als Paulus die teksten die ik vorige keer noemde niet had geschreven zou ik je gedachten met je kunnen meevoelen. Maar wat Paulus schrijft is, met name ook voor onze tijd, heel fundamenteel, omdat we in een multireligieuze samenleving leven. Daarin belijden we voluit God als Vader, Zoon en Heilige Geest, en Jezus als de Zoon van God en de Heiland van zondaren. Maar we hebben de vrijheid om te eten, zegt Paulus. Bedenk ook:  we willen heel dicht bij de moslims staan, maar vanuit en met het Evangelie. Daarbij zullen we de vreemdeling liefhebben als onszelf (Lees Leviticus 19:34), juist ook om hen te laten zien Wie wij belijden: De God en Vader van onze Heere Jezus Christus, als de Heiland van zondaren.

Nogmaals, schaam je het evangelie niet. Kom er voor uit, in Wie je gelooft. Leef dichtbij het Woord van onze God. In de christelijke vrijheid.

Ds. H. van Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

Ds. H. Veldhuizen

 • Geboortedatum:
  02-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Wapenveld
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  Emeritus

Tags in dit artikel:

islam
geen reacties

Terug in de tijd

Ik wil reageren op diegene die haar relatie niet meer zit zitten omdat ze meent dat ze niet meer dan een broer/zus-verho...
geen reacties
11-12-2007
Ik heb een vraag over een gegeneraliseerde angststoornis. Bij mij bestaat deze al heel lang, al is de diagnose pas twee ...
2 reacties
11-12-2012
Ik zag een reportage over de kraterinslagen op de maan. Zijn die er net zoveel op de aarde of, beschermt de Heere Zijn s...
geen reacties
12-12-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering