Jong belijdenis en binding aan kerk

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

12-10-2018, 07:54

Vraag

Ik ben een jongen van 17 en kom uit de Ger. Gem. Mijn vriendin, ook 17, komt uit de CGK en wil daar nu belijdenis van haar geloof gaan doen. Dit wil ze graag omdat dit de kerk is waarin ze is opgegroeid. Persoonlijk vind ik dit erg lastig omdat we niet weten of we later ook naar de CGK zullen gaan (we willen samen een tussenweg zoeken). Zij zegt echter dat als je in de CGK belijdenis doet dat je je dan niet direct bindt aan het kerkverband. Je belijdt alleen je geloof in God. Het zou dus geen probleem zijn om later weg te gaan uit de CGK, ook al ben je daar belijdend lid. Ook vind ik 17 wel erg jong om belijdenis te doen. Kan je hier niet beter mee wachten totdat je wat ouder bent?

Mijn belangrijkste vraag is dus: is het de bedoeling om jong belijdenis te gaan doen terwijl je niet van plan bent om te blijven in het kerkverband waarin je belijdenis aflegt? En is het zo dat als je belijdenis aflegt in de CGK, je jezelf dan niet bindt aan het kerkverband?

Antwoord

Beste vriend,
 
Een begrijpelijke vraag. Dat is natuurlijk altijd een punt als je tot twee kerkverbanden behoort: welke keus moet je nu maken? Nu ken ik jullie natuurlijk niet. Blijkbaar wil je vriendin graag belijdenis van haar geloof afleggen. Nu, als de Heere dat in haar hart gelegd heeft en ze mag getuigen van Wie de Heere Jezus voor haar geworden is, dan is het fijn dat ze naar de belijdeniscatechisatie gaat. Tijdens die belijdeniscatechisatie komen ook wel de overeenkomsten en verschillen tussen de diverse kerkverbanden aan de orde en anders kan ze ernaar vragen. Natuurlijk kan ook jij bij jouw dominee of catecheet ernaar vragen. Dat zou je dan weer met elkaar kunnen delen, zodat je wat meer zicht krijgt op waar het wezenlijk in de kerk om gaat en wat toch meer bijkomstig is.

Ik kan niet beoordelen of je vriendin te jong is om belijdenis te doen. Als de Heilige Geest in je hart werkt, het verlangen is er en je volgt de noodzakelijke vorming, stellen we in ons kerkverband geen leeftijdsgrens. Ik heb het zelfs wel meegemaakt dat een meisje van 15 jaar belijdenis deed.
 
Of je je dan aan dat ene kerkverband bindt? Je gaat uit van de situatie van dat moment. Er wordt gevraagd of je kunt instemmen met de leer van de kerk “die alhier geleerd wordt.” Je stelt je dus achter de manier waarop er in die kerk gepreekt wordt. Dat “alhier geleerd wordt” is echter niet bedoeld om anderen uit te sluiten. Diezelfde leer kan ook in een andere kerk klinken. Dat moet je dan uiteraard wel onderzoeken! Maar het is in het kerkverband van de CGK bepaald niet zo dat we zeggen: wij zijn de enig ware kerk en de anderen dwalen. Dat zou een vreselijk hoogmoedige houding zijn. We reiken graag de hand aan allen die op dezelfde basis willen staan. Zoals een Psalm het zo mooi zingt: “Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die Uw Naam ootmoedig vrezen en leven naar Uw Goddelijk bevel.”

Nu zijn jullie beiden nog jong. Het heeft dus allemaal nog wel even de tijd, zo de Heere wil. Als je vriendin van harte de Heere wil dienen en daarvoor wil uitkomen en de kerkenraad van de gemeente waartoe ze behoort neemt dat over, dan is er geen enkel bezwaar voor haar om in deze kerk belijdenis te doen. Ze legt zich daarmee niet bij voorbaat vast voor de toekomst wat de kerkkeuze betreft.

Je weet niet hoe de Heere jullie weg leidt. De definitieve kerkkeuze is dan een zaak van later zorg en van veel gebed en eerlijk onderzoek. Maar neem daar alle tijd voor, zou ik zeggen. En ga daarvoor ook eens een gesprek aan met een ambtsdrager van beide kerken, afzonderlijk van elkaar.
 
In alles persoonlijk en samen de zegen van de Heere toegewenst.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

belijdenis
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben twee jaar geleden verkracht. Op zich red ik me aardig, alleen vraag ik me af wat nu de gevolgen zijn voor het vro...
geen reacties
11-10-2007
Waarom gaan ouders scheiden? Is dat jouw schuld?
geen reacties
11-10-2007
Ik ben een jongere met donkere huidskleur van begin 20. Ik vraag me af of er ook zwarte/bruine refo’s in Nederland zijn,...
geen reacties
11-10-2017
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering