Zoon verkering met een onkerkelijk meisje

Ds. R. W. van Mourik / 6 reacties

11-10-2018, 13:12

Vraag

Hoe moet je als ouder omgaan, reageren en regels stellen als je zoon verkering heeft met een onkerkelijk meisje. Hij is 18, gaat mee naar de kerk en gaat wel naar catechisatie, maar hecht verder niet zoveel waarde aan principes, christelijke waarden en normen. Moet je als ouder dat meisje in huis weigeren...?

Antwoord

Hoe moeilijk het ook is, maar ik zou het meisje niet weigeren in uw huis. Als u dat doet, raakt u wellicht ook direct uw zoon kwijt. Probeer met liefde en geduld dat meisje wegwijs te maken in de gebruiken die er horen bij de normen en waarden van een christelijk gezin. Daarmee win je hopelijk het meisje in voor het geloof en wellicht ook uw zoon. Laat zien wat het voor u betekent om christen te zijn. Natuurlijk moeten er regels zijn, maar als daar in alle liefde op gewezen wordt, kan dat alleen maar zegenrijk zijn. Er zijn wel voorbeelden van verkeringen die op deze manier ontstaan en waarbij de liefdevolle opvang wonderen heeft uitgewerkt. Dat een zoon of dochter die dreigde af te haken en met een jongen of meisje thuis kwam die onkerkelijk was, toch ingewonnen zijn voor het geloof. Maar dat gebeurde niet terwijl de toegang tot het huis geweigerd werd, maar waar in woord en wandel getoond werd wat het betekent om uit de liefde van Christus te leven. Laat dat uw huis mogen vervullen. Dat wil de Heere zegenen.

Ds. R. W. van Mourik,
Alblasserdam

Ds. R. W. van Mourik

Ds. R. W. van Mourik

 • Geboortedatum:
  07-02-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

relatie met niet-gelovige
6 reacties
vadervandochters
11-10-2018 / 14:29
Weigeren????? Nooit, wat denkt u wat de Heere Jezus gedaan zou hebben, Hij ging om met heidenen. Ontvang ze met liefde en geef haar de liefde die u ontvangt vanuit het geloof door Christus. Straal Zijn liefde uit. Blijf in gesprek met uw zoon en daardoor ook met zijn vriendin. Verschrikkelijke gedachten hoor om te overwegen haar te weigeren.
kejak
11-10-2018 / 15:42
Wijlen mijn opa zat bij wijze van spreken rechts van de Oud Ger Gem. Hij ging niet naar de kerk want hij geloofde het zowat van niet een dominee. Dus was hij samen met mijn oma en vader thuis lezend. Het was in de jaren '50 op platteland. Mijn vader kreeg als jongeman in zijn diensttijd verkering met een meisje dat behoorde tot het Apostolisch Genootschap..Voor zover ik weet een erg vrijzinnig clubje. Het meisje kon zonder problemen weekenden logeren bij mijn opa en oma. Nee , ze sliep niet met m'n vader in een bed en ze zat zondags ook tweemaal onder de leespreek van van der Groe. Bunyan, Hellenbroek of wat je verder nog allemaal hebt. Verder was er geen vuiltje aan de lucht. Mijn opa en oma vonden het nota bene nog jammer ook dat het op een gegeven moment uitging.
Heb dat altijd een bijzonder verhaal gevonden en toch ook weer niet. In al z'n zware orthodoxie was mijn opa erg streng voor zichzelf maar mild voor een ander.
Lekkerbek
12-10-2018 / 19:48
Met verbazing lees ik de vraag: moeten we dat meisje weigeren??? Dat dit alleen al in u op komt, dat kan ik echt niet begrijpen.
Wel begrijp ik dat het moeilijk is! Maar weet u, t kan ook anders: ik ken iemand die trouwde met een jongeman uit een degelijk nest, maar eenmaal getrouwd bleef hij veel vaker thuis zondags. Bijbel lezen schoot er vaak bij in, nu 30 jaar later gaat hij nooit meer naar de kerk, bidt niet meer, het doet hem niets meer. Ze zijn nu gescheiden maar het heeft zn sporen in het gezin nagelaten!
Van haar ouders mocht ze vroeger alleen een jongen van de kerk.......

Ontvang dat meisje met veel liefde!
Leg uit wat u leest als u uit de Bijbel leest, bidt voor haar. Praat na over de preek. Vertel wat u aansprak. Praat positief over de gemeente, over de ambtsdragers. Ga met vreugde naar Gods Huis. Bidt of de Heere u Zijn genade wil schenken, dát zal ze dan gaan merken, als de Heere Zélf in uw leven de grootste plaats mag innemen.
blek
13-10-2018 / 12:41
Toen ik mijn vrouw leerde kennen was ze ook niet kerkelijk, ze is niet kerkelijk opgevoed.

Mijn ouders hebben haar destijds met liefde ontvangen en ze hebben nooit negatief gesproken over het niet kerkelijk zijn.

We zijn samen naar catachisatie gegaan, we zijn in de kerk getrouwd, mijn vrouw is gedoopt en we hebben belijdenis mogen doen.

We voelen dat we door God bij elkaar zijn gebracht en we zijn daar erg dankbaar voor.

Beste ouder, heb vertrouwen!
kip
15-10-2018 / 22:31
wie weet wat u nog mag betekenen voor t meisje.om haar de weg te wijzen ,naar de godzaligheid,die voor ons allen zo nodig is.
erg genoeg dat uw zoon niet zo veel waarde hecht aan principes,waarde en normen.
daar mag zo,n meisje toch niet de dupe van worden.
ze heeft ook een ziel te verliezen!
kip
15-10-2018 / 22:35
blek wat is dat mooi
dat zou ik iedereen wel gunnen,zo,n goede afloop

Terug in de tijd

Beste dominee C. Harinck. Afgelopen zondag had u het in uw preek over het geloof dat we in de Heere Jezus Christus moete...
geen reacties
11-10-2007
Waarom geeft de synode van de Ger. Gem. niet ruiterlijk toe dat zij het in 1953 niet bij het goede eind hebben gehad? Ik...
geen reacties
11-10-2007
Ik geloof na jaren van strijd dat het waar is dat wie in Hem gelooft zal zalig worden, maar hoe moet ik dit nu concreet ...
geen reacties
11-10-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering