Alleen letters in de Bijbel lezen

Ds. G.J. Noordermeer / geen reacties

04-10-2018, 08:06

Vraag

Vanaf het jaar 2014 is het mij gegund om tot geloof te mogen komen. In het jaar 2015 (op mijn verjaardag) heb ik mij mogen laten dopen in de naam van de Heere Jezus Christus (Yeshua hammasiach) door mijn schoonvader. Vanaf dat jaar tot 2016 (om precies te zijn maandag 13 juni 2016) was er een vlam in mij waarvan ik dacht dat ik me volledig had overgegeven aan de Heere! Ik las de Bijbel met pure interesse, leergierigheid en het verlangen om God te zoeken. Dat waren mijn eerste prioriteiten. En elke dag wanneer ik de Bijbel had gelezen begon ik de dag met met een voldaan gevoel. Het maakte niet uit wat er gebeurde, want ik richtte me altijd terug op wat ik gelezen had en dat gaf me houvast voor de rest van de dag. Het was een gezegende periode. Helaas voor korte duur.

Op 13 juni 2016 is er iets gebeurd en sindsdien lees ik alleen maar ‘letters’ in Zijn Woord en het komt niet meer binnen. Ik mis die tijd van voor het voorval en ben echt hopeloos op zoek naar Hem. Ik heb het gevoel dat door die gebeurtenis mijn vlam is uitgedoofd. Wat toen vanzelfsprekend was, is nu met heel veel moeite (denk aan Bijbel lezen, bidden, sjabbat vieren, enzovoorts). Ik mis Hem! Ik weet hoe het was, soms zou ik willen dat ik dat niet wist/had. Dan zat ik nu niet met dat gemis. Het lied “herstel mijn eerste liefde” vind ik erg toepasselijk, om een klein beetje de indruk te geven. Waar ben ik fout gegaan? Ik kan een heleboel dingen vinden als we op dat terrein gaan zoeken, terwijl voorheen dat in balans zou zijn geweest. Mijn vraag: hoe kan ik God weer terug vinden (buiten het feit dat Hij mij ziet)?

Antwoord

Beste vragensteller,

Zoals ik uw schrijven lees, lees ik een schreeuw rechtstreeks uit het hart. U heeft persoonlijk een fantastische tijd in het geloofsleven gehad, maar dat is voor u totaal verdwenen. Als ik u goed begrijp, is uw geloofsleven in uw beleving doods. U schrijft ook dat het lied “herstel mijn eerste liefde” op uw leven van toepassing is.

Het Woord van God leert ons drie dingen wanneer wij onze eerste liefde verlaten hebben: 1. terugdenken aan de eerste liefde, 2. bekeren van het huidige en 3. het liefdeswerk (tot God) weer doen (Op. 2:5). In uw geval valt het mij op dat u zo’n concrete datum noemt waarna alles veranderd is. U schrijft niet wat er toen gebeurd is, maar ligt daar niet voor u het punt waar voor u bekering nodig is?

Als het gaat om het geloofsleven zelf, moet ik iedere keer denken aan de bloeiende staf van Aäron (Num.17). Deze geschiedenis is een groot wonder te noemen: een dode stok die tot leven komt! Wat zal dit teken geweldig voor Aäron geweest zijn, want nu was het meer dan duidelijk dat hij echt door de HEERE deze taak gekregen had. Hoe is echter het vervolg: het bewijsstuk van Aäron moet ingeleverd worden om een plek in de ark te krijgen. Begrijpelijk, want Aäron kan alleen maar trots worden met zo’n bloeiende staf.

Geldt dit ook niet voor het geloofsleven? Dat er bepaalde dingen zijn waar we zelf mee aan de haal kunnen gaan? Ik lees namelijk veel wat ú allemaal deed en dat gaf blijkbaar een goed gevoel. Draai het nu eens om: wat heeft God nu voor u gedaan? Wat betekent de Heere Jezus Christus voor u?

Volgens mij is dat voor u de weg om God (weer) te vinden. Het is tenminste wel de taal van de Bijbel. In de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar (Luk. 18: 9 e.v.) pocht de Farizeeër over alles wat hij voor God deed, terwijl de tollenaar maar één bede had: wees mij de zondaar genadig. De Heere Jezus zegt in de Bergrede dat het koninkrijk der hemelen voor de armen van geest is (Matth. 5:3). Dat wil zeggen: leven in geestelijke nederigheid en afhankelijkheid van God (Bijbel met Uitleg).

In de weg om te leren (en dat is levenslang!), dat we nu helemaal niets voor God zijn. Leren dat je vanuit jezelf niet voor God kunt bestaan en dat al je goede levensmanieren als een wegwerpelijk kleed zijn. In die wetenschap ga je steeds meer beseffen dat je zelf God niet zoekt, maar dat Hij wél zoekt. Dat jij niet hoeft te vinden, maar dat de Heere Jezus je gevonden heeft. Hij is namelijk gekomen om te zoeken en te zaligen dat verloren was (Luk. 19:10). Ik hoop dat dat de troost voor u is en zal blijven: het is niet door mij, maar alleen door Hem. Soli Deo Gloria.

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

Ds. G.J. Noordermeer

 • Geboortedatum:
  08-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

terugval
geen reacties

Terug in de tijd

Waaruit blijkt dat christenen geloven dat er een hel is? Waaruit blijkt dat christenen geloven dat hun collega's, buren ...
geen reacties
03-10-2012
Ik ben een getrouwde vrouw met kinderen. Ons huwelijk is nooit echt goed geweest, maar de laatste tijd gaat het wel heel...
5 reacties
03-10-2013
Ben een meisje van 20 jaar. Ik heb afgelopen jaar belijdenis gedaan en heb het er toch erg moeilijk mee. Je belooft iets...
geen reacties
03-10-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering