Automatisch belijdend lid bij overschrijving

Ds. K. van den Geest / Geen reacties

20-09-2018, 09:35

Vraag

a) Ik heb belijdenis gedaan bij een PKN-gemeente waar ik destijds lid van was. Nu ga ik naar de CGK/GKV. Moet ik dan opnieuw belijdenis doen of ben ik dan als ik lid word van deze kerk ook automatisch belijdend lid?

b) Ik ben al een poosje geen lid meer van de PKN en kan geen bewijsbaar lidmaatschap aanvragen. Ik heb wel het bewijs van mijn belijdenis. Is dat ook goed?


Antwoord

a) Mijn antwoord kan kort zijn: nee, opnieuw belijdenis doen hoeft uiteraard niet. Ik voeg daar nog het volgende aan toe. Openbare belijdenis doe je voor God en Zijn gemeente. Die laatste als getuige van je ja-woord. Maar je belijdenis is ook openbaar omdat belijden betekent: publiek getuigen, er openlijk voor uit komen. Je komt openlijk uit voor je Heere, uiteindelijk tegenover alle mensen. Matt. 10:32: “Wie Mij belijdt voor de mensen, die zal Ik belijden bij Mijn Vader in de hemel”, zegt Jezus. Belijden is zo gezien dus Gods Naam eren in en voor de wereld en is dus iets tussen jou en God allereerst. Kerkelijke richting maakt dan dus niet uit.

Wel gaat het vaak zo dat de kerk waar je je bij aansluit eerst een kennismakingsgesprek met je zal willen hebben, bijvoorbeeld doordat de dominee langskomt. Dat is om even iets meer te weten over je achtergrond en je motivatie. Maar dat is niet bedoeld om je te vragen je belijdenis ‘over’ te doen, zoals hopelijk uit het zo juist gezegde duidelijk is. Het is wel belangrijk dat we in gesprek mogen merken dat we één zijn in geloof en dat de wegen op het punt van wat je gelooft niet uiteenlopen. Ook dat is een aspect van belijden: de eenheid in Christus samen mogen ervaren. Ik wens je zo een goede ingang in je nieuwe gemeente en hoop dat je mag ervaren dat God daar woont.

b) 

Dit kan geen onoverkomelijk probleem zijn. Normaliter vraagt men inderdaad lidmaatschapsgegevens op bij de kerk waaruit je vertrekt (geboorte- en doopdatum, etc.). Je wordt dan uitgeschreven uit het ledenbestand, en je kunt je laten inschrijven als lid van de kerk waar je naartoe gaat. Dat is allemaal uiteraard louter administratief.

Als de PKN gemeente waarvan je vroeger lid was bereid is je een attestatie mee te geven, is dat mooier. Een attestatie is een soort verklaring of getuigenis, waarin staat dat de kerkenraad van de kerk waaruit men vertrekt een lid van zijn gemeente aanbeveelt bij de kerk/kerkenraad van de gemeente waar men zich bij voegt. Een soort aanbevelingsbrief, waarin ook de ‘administratieve’ gegevens vermeld staan.

Maar dit laatste kan alleen, als je in die PKN gemeente bekend bent en nog in het ledenregister vermeld staat.

Ik zou zeggen: vraag het gewoon even na bij je vroegere PKN gemeente. Zijn je gegevens daar niet meer of daar niet bekend, dan kun je er van uit gaan, dat je niet meer officieel bij een kerk als lid geregistreerd staat. Dan voeg je je bij een nieuwe gemeente, na een kennismakingsgesprek o.i.d., zoals ik in het eerste deel van mijn antwoord aangaf. Vraag het ook daar even na, hoe ze hiermee omgaan. Maatwerk, d.w.z. zoeken naar een manier die afgestemd is op jouw situatie, moet altijd mogelijk zijn. In dat geval kan een bewijs van je belijdenis er zeker toe bijdragen dat deze kerk je graag als (belijdend) lid welkom heet.

Ds. K. van den Geest

Dit artikel is beantwoord door

Ds. K. van den Geest

 • Geboortedatum:
  12-10-1957
 • Kerkelijke gezindte:
  Nederlandse Gereformeerde Kerken
 • Woon/standplaats:
  Deventer
 • Status:
  Actief
124 artikelen
Ds. K. van den Geest

Dit panellid heeft meerdere artikelen geschreven
Geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een vraag over Mattheus 25:37 en verder. Hierin wordt er gesproken over dat de rechtvaardigen in het oordeel niet zullen weten wanneer ze de Heere hongerig enz. gezien hebben. Op mij komt dit z...
Geen reacties
18-09-2004
In hoeverre is het hebben van een positief zelfbeeld nodig als christen? Een mens is toch van zichzelf niets waard en heeft Christus in alles nodig?
1 reactie
18-09-2015
Ik heb een vraag over stiefouderschap. Ik ben sinds zeven jaar stiefmoeder. Mijn stiefdochter was nog heel jong toen ik haar leerde kennen. Later ben ik met haar vader getrouwd en werd ik haar stiefmo...
12 reacties
18-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering