Strijd bij Bijbellezen

Ds. A.K. Wallet / geen reacties

17-09-2018, 11:50

Vraag

Ik zit nu in een best heel moeilijke periode. Ik wil proberen om God weer te vinden door regelmatig de Bijbel te lezen. Maar ik ervaar enorm veel strijd om dit te doen. Allerlei gedachten komen in mij op die zeggen dit niet te doen. Ik word hier gek van. Kan iemand hier een antwoord op geven?

Antwoord

Beste vrager.

Strijd is geen vreemd element in het leven van het geloof. Daarom wordt er in de heilige Schrift niet alleen op gewezen dat er zonder strijd geen overwinning is, maar dat het ook een kenmerk van het ware geloof is. Ongelovigen kennen deze strijd niet. Als zij al twijfels hebben, dan is dit geen geloofstwijfel maar die van het ongeloof. Ik denk aan Thomas die ook behoorlijk in de war was. Maar was was nu kenmerkend voor hem? Dat hij Jezus niet kon missen. Juist in zijn missen van Jezus bleek hoezeer Hij hem lief was.

Hoe kwam hij er weer bovenop? Hij werd aangemoedigd door zijn medediscipelen. Zij spraken goed van Jezus tot hem. Dat was een goed medicijn. Dat betekent ook dat we onze medebroeders en zusters dienen op te zoeken en ook hun bezoek bij ons  op prijs stellen. Zij kunnen door de leiding van de Heere je tot rijke zegen zijn.

Verder is belangrijk biddend de Schrift te lezen. Bid maar voordat u/jij gaat lezen: “Heere zend Uw licht en Uw waarheid dat die mij geleiden”. De duivel kan ons influisteren: houd er maar mee op. Maar volhard daarin en je zult ervaren dat God je daarin weer bezoekt en Zich laat vinden. In Jes. 55 staat: zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Je kunt ook vertalen: zoek de Heere terwijl Hij Zich laat vinden. Je mag zeker weten dat je de Heere weer zult ontmoeten, want Hij heeft het beloofd: zoekt en u zult vinden. Wanhoop niet, want de Heere kan niet liegen. “En zo Hij vertoeft verbeid Hem, want Hij zal zeker (gewisselijk) komen” (Hab. 2:3).

Vergeet niet dat er voor elke situatie in je leven een belofte is. Zoek die op en pleit er op. Je moet nooit met lege handen naar God toegaan, maar neem een belofte mee. Daarvoor heeft de Heere ze gegeven.

De Heere wil niet dat je gek wordt, maar dat je vervuld wordt met Zijn liefde, zodat die aanvechtingen het moeten verliezen. Verder... vergeet niet te zingen, want daartoe zijn ons de psalmen en ook wel andere liederen gegeven als medicijnen. De duivel gaat op de vlucht door het zingen. Denk aan: “Twist met mijn twisters Hemelheer”(Ps. 35).

Veel zegen bij dit alles.

Hartelijke groeten,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

geloofsstrijd
geen reacties

Terug in de tijd

Aan evangelist Van Dooijeweert. Soms als ik ergens naar uitzie of ergens tegenop zie, dan bid ik lang van tevoren of de ...
geen reacties
17-09-2015
Zijn de meningsverschillen die kerken in Nederland scheiden vandaag nog houdbaar, of conserveren we gedateerde standpunt...
geen reacties
17-09-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering