Bang voor harder hart

Ds. A. Kot / 5 reacties

03-09-2018, 07:55

Vraag

Ik ben bang dat mijn hart steeds harder wordt. Eerst was het zo goed, nu is alles zo koud, donker, leeg. De tekst waardoor de Heere tot mij gesproken heeft lees ik wel, maar gedachteloos. Ik verlang zo naar die vorige tijden.

Tijdens een fietstochtje kwam er in mijn gedachten: Verharding als teken van de eindtijd. Na verder nadenken: Er gebeuren steeds meer en steeds grotere rampen. De voetstappen van de Heere komen steeds dichterbij. Het enige wat ik toen kon roepen: “Heere, bekeer mij toch, voor het eerst en elke dag weer opnieuw” (Psalm 141:1 berijmd).

Ik weet dat ik een nieuw hart(je) van de Heere nodig heb om nu getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Maar ik ben bang om onverzoend, onbekeerd te sterven, dat ik mezelf bedrieg voor de eeuwigheid, terwijl ik niet durf/kan ontkennen dat de Heere begonnen is in mijn leven. Heeft u een advies?

Antwoord

Beste vragenste(l/st)er,

Fijn dat je zo openhartig deelt wat je bezig houdt. Ik zal proberen een handreiking te doen. Daarbij moet ik de zaken wel een beetje scherp stellen om e.e.a. duidelijk voor je te krijgen. Maar dat zul je me niet kwalijk nemen.

1. Er is een zekere tegenstelling in wat je schrijft. Aan de ene kant ben je bang om onverzoend te sterven. Aan de andere kant durf je niet te ontkennen dat de Heere in je leven is begonnen. Dat strijdt met elkaar. Het goede werk dat God in een mensenleven begint zal Hij ook voleindigen (Fil. 1:6). Het is dus van tweeën één: of de Heere is een goed werk in je begonnen maar dan zul je veilig aankomen in de gewesten van eeuwige gelukzaligheid, of de Heere is dat goede werk niet begonnen en dan ben je nog onverzoend. Het kan niet zijn dat God een goed werk in iemands leven begint terwijl hij nog onverzoend is. 

2. Wat is dan dat goede werk? Dat is het werk van de drie stukken van de catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Het is dat werk van God waarbij Hij je ontdekt aan je verloren zondaarsbestaan. Het is dat werk waarbij Hij je in je verlorenheid en nood tot Christus trekt en door het geloof aan Hem verbindt. Het is dat werk dat je leven Christus wordt en dat je verlangt om voor de Heere te leven overeenkomstig Zijn Woord. Elk ander werk is niet het GOEDE werk dat wij in ons leven nodig hebben om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Het allereerste wat dus duidelijk moet worden in je leven is of de Heere dit goede werk begonnen is. Dan ben je een mens geworden van de drie stukken. Niet van één of twee van de drie, maar van alle drie. Met minder kan het niet. Bijvoorbeeld laten wij niet denken: ik gevoel mijn zonde dus het goede werk is begonnen... Dat zou inderdaad kunnen, maar of het goede werk begonnen is zal daarin moeten blijken dat onze ellende ons bij Christus brengt. Bijvoorbeeld laten wij niet denken: ik geloof in Christus en dus is het goede werk begonnen... Dat zou inderdaad kunnen, maar of het goede werk begonnen is zal daarin moeten blijken dat het ook goede vruchten voortbrengt want het geloof zonder de werken is dood.

3. Vervolgens moeten we ook oog hebben voor het feit dat Gods volk (mensen in wie de Heere het goede werk begonnen is) weliswaar rechtvaardig en heilig zijn in Christus (door toerekening) maar dat hier op aarde aan deze zijde van het graf er ook een proces van heiligmaking en opwas in de genade is. Ze zijn in die zin dus niet volmaakt. Niemand wist dat beter dan Paulus die uitriep: ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde, en: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods (Rom. 7)? Een ware gelovige is een tweemens: oud en nieuw, vlees en geest en die twee strijden tegen elkander (Gal. 5:17). Wanneer een ware gelovige op zichzelf ziet dan ziet hij alleen maar zonde, schuld, gebrek, tekort, dood en verlorenheid. Maar wanneer hij door het geloof op Christus ziet dan ziet hij zichzelf als gewassen en gereinigd, als zonder vlek en rimpel, als verlost van de vloek der wet en als iemand die op weg is om voor eeuwig gekroond te worden. Wanneer nu de oude mens de overhand heeft en de nieuwe mens onder ligt dan wordt het donker in het geestelijke leven en lijkt er soms niets te zijn. Dan kan het wel tot de vraag komen of God wel begonnen is of dat het allemaal eigen maaksel is? Dat zijn benauwde tijden. Doch Sion zegt... (Jes. 49). Maar Sion moet dan bedenken dat God haar niet vergeet en verlaat en dat zij altijd in Zijn hart en handpalmen is. En op Gods tijd worden zij weer uit de diepten verlost en mogen zij opnieuw zingen van de wegen des Heeren.

Ik denk dat ik met het voorgaande alles heb gezegd wat je nu nodig hebt. Ik hoop dat je jezelf eerlijk op deze zaken onderzoekt en ik denk dat je dan kunt weten hoe de zaken liggen. Ik wens je van harte toe dat goede werk waarvan ik schreef. 

Je ds. A. Kot

Ds. A. Kot

Ds. A. Kot

 • Geboortedatum:
  25-12-1966
 • Kerkelijke gezindte:
  Divers
 • Woon/standplaats:
  Huizen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Predikant Vrije Hervormde Gemeente van Huizen

Tags in dit artikel:

geloofsstrijd
5 reacties
Niagara
03-09-2018 / 19:22
God spreekt niet altijd door dezelfde tekst tegen mensen. Meestal spreekt Hij door de tekst (of iets anders) die op dat moment past bij wat jij nodig hebt. Pin jezelf dus niet te vast op dat de tekst die eerder hielp nu ook moet helpen en dat anders alles verloren is. De satan heeft graag dat je dat gelooft, maar het is alles behalve waar. Stel je maar open voor andere manieren waarop God tot je kan spreken, en je zult het merken.
God is een hele creatieve God, daar past het dus ook bij dat Hij niet maar één tekst gebruikt om aan jou te werken. Hij gaf een hele bijbel, en een hoop liederen, preken, kunstwerken etc. die daarop gebaseerd zijn. Hij geeft de natuur waarin je Zijn grootheid en creativiteit mag zien. Hij geeft de wetenschap waarin je mag ontdekken hoe bijzonder Hij het allemaal in elkaar gezet heeft. Hij geeft een heleboel mensen die de liefde van Jezus door laten stralen in hun leven, waardoor jij ook mag zien hoe Jezus is. Hij geeft mensen in nood aan wie jíj mag laten zien wat Jezus' liefde is. Hij geeft je een leven wat jij mag leven in afhankelijkheid van Hem, waarin je mag leren hoe goed Hij is, en hoe goed het is om op Hem te vertrouwen.
Geef God de ruimte en de kans om ook op die manieren tot je te spreken. Breng tijd met Hem door in gebed, lees je bijbel, ga eropuit om mede-christenen te ontmoeten, trek de natuur in, verken verschillende manieren waarop je je in contact met God kunt voelen. Verdoof jezelf niet met voortdurende afleiding van beeldschermen, school/werk, etc. maar geef God ook echt de kans om tot je te spreken. Vernauw je blik niet tot één tekst en wees niet bang dat als die niet helpt, niks zal helpen. Hij heeft een veel gecompliceerder plan met ons dan één tekst je zou kunnen leren. Als je Hem op één methode vast wilt pinnen, probeer je Hem kleiner en saaier te maken dan Hij is, dan probeer je Hem in een hokje te stoppen waar Hij niet in past. Als iets binnen het hokje tot je zou spreken krijg je ook geen échte grote God, maar één die in dat hokje past. Dat is niet een god die jou kan redden en je hele leven kan veranderen. Geef Hem de ruimte in je hele leven te spreken. Pas je leven aan zodat je Hem kunt horen. En geef de moed niet op als het even duurt. God is er altijd, als er iets is waardoor wij Hem niet kunnen horen moet je kijken wat eraan schort: moet je langer volhouden, is er iets in je leven wat zorgt dat je Hem niet kunt horen, kan het zijn dat God je er iets mee probeert te leren? Hij is een God van trouw en Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Hij wil bij ons zijn en ons leiden op de weg die het beste is: Zijn weg. Het is aan ons om elke dag opnieuw te besluiten dat wij Hem gaan zoeken, om te zeggen: "Zelfs als ik niet weet hoe, ik wil ook bij U zijn en niet meer loslaten. Ik wil Uw weg volgen, al weet ik niet hoe, want ik weet dat Uw wil het beste is voor mij en voor de hele wereld." Hij is je Vader, je mag Hem aanroepen, je twijfels delen, je angst en kwetsbaarheid laten zien en je laten troosten en geruststellen. Maar dat lukt pas als je je openstelt voor Hem, en vol blijft houden zodat je kennis van Hem en Zijn woorden krijgt en leert hoe die passen in de context van wie God is. Dan kun je uit de echte Bron van levend water putten, en zet je het niet stil in een kelder waar het water bederft en wegsijpelt, zoals in Jeremia 2:13 wordt beschreven. Je moet putten uit de Bron! Hij is oneindig veel groter dan één geïsoleerde bijbeltekst. De bijbeltekst op zich is niet verkeerd, maar het is wel verkeerd als je daar al je heil van verwacht.
huibertus
06-09-2018 / 15:53
Vraagsteller [ster]
Als er nood en donkerheid in uw leven komt,is er maar een weg n.l roepen
tot Den Heere.Dat doet u al,daar mag u veel van verwachten want wie de
naam van den Heere aanroept zal behouden worden Joel 2 vs 32
Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig,dat Christus in de
wereld gekomen is om zondaren zalig te maken Timoth 1 vs 15
Sammie2016
08-09-2018 / 08:25
Laat Gods 'licht' in je leven toe, lees bijvoorbeeld de evangeliën (leven en werk van Jezus) en leef ernaar.
Gods Woord is levend, als je het toepast in je leven ga je ook leven.......
(Hebreeën 4:12) Want het woord van God is levend en er gaat kracht van uit. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt diep door: het scheidt ziel en geest, en gewrichten van het merg. Het kan gedachten en bedoelingen van het hart onderscheiden.

Wandel in het volle licht van onze hemelse Vader en weerkaats het licht zodat anderen Gods licht ook kunnen ervaren.
Samanthi
09-09-2018 / 20:13
https://www.laankerk.nl/?page_id=8829

Luister de middagpreek van 9-92018 eens, het is een leespreek van
C.H. Spurgeon, aanbevolen!
PaulP
09-09-2018 / 22:02
Ik wil Niagara verzoeken niet alles achter elkaar te typen, begin eens op een nieuwe regel en laat er eens een witregel tussen.

Dan wordt het een stuk fijner lezen voor mij (en anderen denk ik).

Terug in de tijd

Graag wil ik een vraag stellen aan een Ger.Gem.-dominee over de geschiedenis van Jeftha. Hij beloofde de Heere dat het e...
1 reactie
03-09-2010
Ik ben een meisje van 17 jaar. Ik zweet de laatste tijd heel erg. Ik vind dit heel vervelend. Vaak heb ik zweetplekken o...
geen reacties
03-09-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering