Terughoudend met Psalm 43 vers 4

Ds. D.W. Tuinier / geen reacties

06-08-2018, 11:22

Vraag

Geachte ds. Tuinier. Bij ons in de kerk werd recentelijk door een ouderling een preek van u gelezen, namelijk uit Hebreeën 12:12-29. Wat mij persoonlijk zwaar viel was dat Psalm 43:4 gezongen werd.

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

Kan deze psalm in deze preek gezongen worden? Ik vind dat men hier terughoudend in moet zijn. Laatst is deze nog gezongen bij een begrafenis van een jong gemeentelid. In deze dienst ging een roepstem uit en was ik erg ontroerd. Wat is hier uw visie op?

Antwoord

Deze vraag beantwoord ik vanuit New Sealand. Op dit moment heb ik niet helder welke preek je bedoelt. Ik denk over het bloed van de Middelaar Jezus Christus. Mijn reactie is kort: door Gods genade is in Zijn bloed eeuwig zalig leven voor een doodschuldige. Daarom is vers 4 van Psalm 43 toepasselijk. Simeon zingt deze psalm met de Zaligmaker in zijn armen.

Wat een grote genade als deze psalm gezongen mag worden na het heengaan van een jong lid van je gemeente. Hopelijk mag het jou met jaloersheid vervullen. Want dit is ook voor jou te verkrijgen.

Groeten uit Carterton,
Ds. D. W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

Ds. D.W. Tuinier

 • Geboortedatum:
  28-04-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kampen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Psalmen
geen reacties

Terug in de tijd

Mijn zwager is Gereformeerde Gemeente in Nederland. Wij hadden het erover dat vele oudvaders erg ruim waren in de bedien...
geen reacties
04-08-2008
Wie weet iets over kerkelijke huwelijken die tijdens de kerkdienst op zondag gesloten werden in het jaar 1919? Werd er o...
1 reactie
04-08-2015
In Psalm 89 staat eerst een mooi woord, maar vanaf vers 39 begint het omgedraaide. Het lijkt alsof de Heere Zijn woord n...
geen reacties
04-08-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering