Censuur na overspel en hertrouwen

C.A. Hoekman / geen reacties

03-07-2018, 10:03

Vraag

Mijn oom (Ger. Gem.) is enkele jaren geleden gescheiden nadat zijn vrouw hem op overspel heeft betrapt. Een tijdje geleden is mijn oom hertrouwd. De kerkenraad heeft al die tijd menigmaal contact met mijn oom gezocht, maar mijn oom wenste geen contact. Is het gebruikelijk dat in deze situatie censuur wordt toegepast en zo ja: wordt dit dan binnenkort openbare censuur omdat mijn oom geen gehoor geeft aan de waarschuwingen van de kerkraad en in de zonde blijft leven, zelfs opnieuw getrouwd is? Ook heeft hij nooit schuldbelijdenis o.i.d. gedaan.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Ik begrijp je vraag en je zorg met betrekking tot je oom. Op overspel betrapt door zijn vrouw, verlaat zijn vrouw, hertrouwd dan weer en de kerk(enraad) is in dit alles totaal buiten beeld. Ik bedoel het ernstig en serieus, maar toch zeg ik het: het is bijna standaard dat het zo gaat. Ik snap het wel. Want wie overspel pleegt en zijn vrouw bedriegt, kan niets met een kerk(enraad). Waarom? Omdat hij dan ten diepste niets meer met God en Zijn heilige instelling, het huwelijk, kan. God verbiedt heel nadrukkelijk het huwelijk te breken (zevende gebod en de verklaring uit HC. zondag 41). Het mooiste wat God ons heeft gegeven, wordt dan zo afschuwelijk verwoest. 

Dat de kerkenraad al dikwijls contact met je oom heeft gezocht is in haar te prijzen, maar helaas heel dikwijls wordt dat contact niet gewenst. Toch zal de kerkenraad ook in deze situatie (overtreding van het zevende gebod) haar pastorale taak vervullen, de stille censuur toepassen en dit schriftelijk aan je oom meedelen. Immers censuur is niet juridisch, maar medisch, ze wil behouden. Censuur is de oproep aan je oom: keer terug.
 
Hoe het vervolg zal zijn in deze stille censuur kan ik niet beoordelen. Ondanks het feit dat je oom al enkele jaren gescheiden is, heeft de kerkenraad toch zeer zorgvuldig gehandeld met uitstel van de volgende trappen van censuur. Daar zal ze haar wijze redenen voor hebben. Ik kan daar verder niets over zeggen omdat elke situatie verschillend is. Stille censuur kan lang duren wanneer er enige hoop is op berouw. 

Hartelijke groet,
C. A. Hoekman, Kapelle

C.A. Hoekman

C.A. Hoekman

 • Geboortedatum:
  23-09-1943
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Kapelle
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:
  Ouderling Ger. Gem. Kapelle-Biezelinge

Tags in dit artikel:

censuur
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben 15 jaar. Ik heb een vriend, maar ik weet niet of we al te ver gaan. Ik ben verder gegaan dan zoenen, maar heb nog...
geen reacties
02-07-2005
Vraag aan ds. Droger. Vanuit mijn eigen ervaring met autisme (Asperger) met een katholieke achtergrond, vraag ik mij af ...
geen reacties
02-07-2016
Ik heb een vraag over 2 Kor. 6:14-18: "Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschap...
geen reacties
02-07-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering