Aangetrokken tot de islam

ir. Raymond H. Warnaar / 17 reacties

25-06-2018, 13:08

Vraag

Al jaren voel ik mij aangetrokken tot de islam. Er gaat tijdens sommige periodes een enorme trekkingskracht van uit voor mij en op andere momenten kan dat veel minder zijn. In die periodes ben ik weer veel meer met het christendom bezig. Maar het verlangen blijft terugkomen. Ik wil geen moslim worden, maar steeds als ik een vraag heb geeft de islam het antwoord. Moslims die ik spreek zijn warme mensen, die zeer devoot zijn, maar ook zeker naar mijn twijfels willen luisteren, terwijl die in de kerk weggewimpeld worden.

Ook ervaar ik bij echt gelovige moslims (niet cultuurmoslims) veel meer respect voor vrouwen dan in mijn kerk, hoe ongeloofwaardig dat misschien ook klinkt. De islam lijkt zoveel kloppender, de mensen veel geloviger. Nogmaals, ik wil geen moslim worden, maar alles blijft me daarheen trekken. Maar hoe weet ik of hun god (Allah) me trekt, of dat onze duivel duwt? Waarom zou ik christen blijven als God niks van Zich laat horen? Nooit! Hoe veel ik ook bid en lees, er komt vanuit de Bijbel geen antwoord en vanuit de Koran wel. Het is zo verwarrend en eng.

Antwoord

Beste vragensteller,

Het heeft misschien even geduwd, maar ik heb je vraag eerst voorgelegd aan een goede vriend die in het Midden-Oosten woont en de Moslimwereld van binnenuit goed kent. Hierbij zijn antwoord met af en toe wat kleine aanvullingen van mijn kant: 

Wat bedoel je met “er komt geen antwoord”? De Bijbel ís het antwoord! Het lijkt erop dat je verstrikt zit in de gedachte iets te moeten voelen voordat je het gelooft. Daar tegenover stelt Calvijn het ‘naakte’ geloof, zonder toeters en bellen. Je mag en jezelf eenvoudig toevertrouwen aan Jezus. Hij kijkt naar je om. Hij herstelt en vergeeft. Ook al voel je nu niets. Hij wil je al Zijn liefde geven. Al breng je er zelf niets van terecht. Gehoorzaam Hem en vertrouw op Hem. Hij heeft bewezen naar mensen om te zien. Niet alleen naar vrienden, maar ook naar vijanden. Hij heeft er Zijn leven voor afgelegd. Heeft Mohammed dat gedaan?

Je hebt wel gelijk dat de islam ‘kloppender’ is. Een God die van mensen blinde gehoorzaamheid vraagt en je anders naar de hel stuurt, dat is zo'n beetje de kortste samenvatting van de islam. Heel kloppend en een kind kan het begrijpen. En juist daarom is het zo gevaarlijk. Want God én de mens is heel anders dan de Koran voorspiegelt. Het belangrijkste verschil wat God betreft: Is Hij Vader of niet? Ja, zegt de Bijbel. Hij wil mensen door Jezus opnemen in Zijn gezin, als Zijn kinderen, zegt de Bijbel. Terwijl de Koran ervan maakt: Hij wil je tot slaaf maken. Dit is precies waar de hele Galatenbrief tegen waarschuwt. Ook voor de Galatiërs was het aanlokkelijk om bij een kloppend systeem te blijven waarbij ze zelf hun best moesten doen. Ook dat trok. En Paulus zegt dan: Wie heeft jullie betoverd? Hoe kun je nu liever slaaf dan kind willen zijn? Het belangrijkste verschil wat de mens betreft: de mens in de Koran is in staat om het goede te doen. Je moet simpelweg kiezen voor blinde gehoorzaamheid. Dan heb je kans dat het paradijs voor jou is. De mens in de Bijbel is zó diep gevallen dat hij helemaal niet in staat is om te doen wat God wil. En al zou hij het voor 99 procent doen: die ene procent maakt alsnog dat hij niet bij God kan komen. Zó ernstig is de zonde, veel ernstiger dan de Koran doet voorkomen.

Het belangrijkste verschil hoe God en mens bij elkaar komen: door te gehoorzamen, zegt de Koran. Door erop te vertrouwen dat het offer van Gods Zoon genoeg is om jou te redden, zegt de Bijbel. De Koran ontkent deze waarheid van het kruis, wat de Bijbel zelf al voorspelt. Het kruis is een aanstoot voor velen. Denk eens na over wat de Koran zegt over de Bijbel. De Bijbel zou vervalst zijn, terwijl daar nooit een snipper bewijs voor is geleverd. Sterker nog: de oudste Bijbelhandschriften die we vandaag hebben dateren van vóór de komst van Mohammed. En die komen overeen met wat we nu hebben.

Ik denk dat het probleem van jou vooral lijkt te zitten in de mensen om je heen: christenen die je blijkbaar afstoten tegenover moslims die je met liefde en begrip omarmen. Dat kan zo zijn en dat is triest. Maar daarvoor zou ik niet mijn eeuwige toekomst op het spel zetten! Kijk naar Jezus Christus. Leer Hem kennen door elke dag een gedeelte van je tijd bij Hem door te brengen. Dan ga je Hem zien zoals Hij echt is en zul je Hem gaan liefhebben. Omdat Hij die liefde Zelf vanuit vele Bijbelteksten uitstraalt en zoals eerder gezegd bewezen heeft door Zichzelf over te geven voor mensen die zichzelf ‘kloppend’ willen maken. Hou er mee op. Verwacht het van de God die we in de Bijbel tegenkomen in al Zijn bewogenheid, liefde en volmaaktheid. Hij gaf Zijn geliefde Zoon Jezus aan een verloren wereld en na Zijn hemelvaart zond Hij de Heilige Geest om ons niet alleen te laten. Deze Geest gaat rond op aarde om ons aan de voeten van Jezus te brengen. Deze Geest is vandaag ook onder veel Moslims aan het werk om hen echte vrijheid en vrede te brengen!
 
Tip: lees “Wat christenen geloven en moslims niet begrijpen” van Gert-Jan Segers en Marten de Vries.
 
Hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

islam
17 reacties
Lecram
25-06-2018 / 14:20
Lees vooral dit boek van Nabeel Qureshi. Nabeel heeft, toen hij nog toegewijd moslim was, gedegen onderzoek gedaan naar zowel de islam als het christendom. Hij heeft zichzelf gedwongen om zo objectief mogelijk te onderzoeken. Het resultaat is dat hij christen is geworden.
http://www.kok.nl/boek/allah-of-jezus/

Bedenk dat moslims zelf vaak niet weten wat er in hun heilige boeken staat. Wat ze weten, weten ze van hun imam. Die weet vaak veel meer, maar vertelt dat niet aan zijn onderdanen.

Als het gaat om respect voor vrouwen, moet je dit vers uit de koran maar eens lezen:
4:34 De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat Allah de een boven de ander heeft bevoorrecht en omdat zij van hun bezittingen uitgegeven hebben. De deugdzame vrouwen zijn dus onderdanig en zij waken over wat verborgen is, omdat Allah erover waakt. Maar zij van wie jullie ongezeglijkheid vrezen, vermaant haar, laat haar alleen in de rustplaatsen en SLAAT HAAR. Als zij jullie dan gehoorzamen, dan moeten jullie niet proberen haar nog iets aan te doen. Allah is verheven en groot.

2:223 Jullie vrouwen zijn als een akker voor jullie. Dus betreed jullie akkers wanneer jullie wensen, en verricht goede daden voor jullie zelf (jullie zielen). En wees bewust van Allah en weet dat jullie hem zullen ontmoeten. En geef verheugende tijding aan de gelovigen.
(mannen mogen dus wanneer zij willen seks hebben met hun vrouwen. Vrouwen moeten zich daar aan onderwerpen)

2:282 ...En roep twee mannelijke getuigen op (voor het vastleggen van de lening). En als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen waarvan jullie het eens zijn om ze te laten getuigen, zodat als één van hen zich vergist, de andere haar kan verbeteren...

Vind vergelijkbare teksten maar in de bijbel, die vind je daar niet.

Lees dus vooral dat boek van Nabeel. God's zegen!

Nog wat links:
http://deovolentenl.nl/
https://www.thereligionofpeace.com
https://www.youtube.com/user/Acts17Apologetics
blijblij
25-06-2018 / 15:10
@lecram: een paar dagen geleden reageerde hier nog iemand dat een vrouw toch vooral maar zin moest maken omdat haar man anders buiten de deur zou gaan kijken.

Diegene wist te beweren dat volgens Paulus haar lichaam van haar man was. Dus daar zit niet zoveel verschil tussen.....
Lecram
25-06-2018 / 15:17
@blijblij: als ik jou was zou ik me maar niet teveel aantrekken wat mensen zeggen, maar wat de bijbel zegt. Wat die persoon beweert is klinkklare onzin. NERGENS zegt de bijbel zoiets. Het is nogal kortzichtig om klakkeloos af te gaan op wat mensen zeggen, zonder de bron (bijbel of koran) te raadplegen.

Wat Paulus wél zegt is dit:
1 Korinthe 7:3-4
Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man.
De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En evenzo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw.

Dat betekent dus 100% gelijkheid. In tegenstelling tot wat de koran zegt.

Daarnaast zegt Paulus dit:
Efeze 5: 25-28
Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.
Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen
lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief.

Nérgens zegt de koran iets dergelijks.
CrA
25-06-2018 / 21:33
Beste vraagsteller, je vraagt je af wie je nu trekt of duwt. De God en Vader van de Heere Jezus Christus trekt je in ieder geval niet, want Die trekt mensen alleen naar Zijn Zoon, Jezus toe(Joh. 6:44). Dus als je van Jezus wordt afgetrokken kan dat alleen het werk zijn van Zijn tegenstander, de satan. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van je wegvluchten(Jak.4:7).
Let erop, dat er geen wortel van bitterheid opschiet in je hart, want daardoor wordt je verward en raak je achterop in de genade(Heb. 12:15). Ik hoop niet dat je de genade tevergeefs ontvangen hebt(2. Kor. 6:1).
Dominique
25-06-2018 / 23:53
Hoi Vraagstel(st)ler,

Ik herken je verhaal heel erg goed! 3 jaar geleden heb ik mij in de moskee bekeerd tot de Islam door het afleggen van de geloofsbelijdenis. Om exact de redenen die jij noemt ;) (en meer) Na 3 maanden intensief de Islam te hebben gepraktiseerd, kwam ik tot het besef dat Christus de Waarheid is, en heb ik afstand gedaan van de Islam.

Als je graag eens zou willen praten, mag je mijn mailadres opvragen bij de redactie.

Graag zou ik in ieder geval mijn getuigenis met je willen delen. Ik heb geen Christelijke opvoeding gehad, maar geloofde wel in God. Ik wilde echt geen Christen zijn, ik vond Christenen ververvelend en dwalend. Geloven zij nu echt dat er Iemand voor hen is gestorven? Ik vond hen dwaas! Ik wist zeker dat de Bijbel was veranderd en dat Christenen leefden in een dwaalleer.
En het 'zelf dingen doen' in de Islam trok mij veel meer.

Ik had een superlief buurmeisje die moslim was en ik dacht: de Islam is veel mooier. Zij zijn goed voor vrouwen (en eerlijk gezegd is dat ook waar), in de Koran staan veel wetenschappelijke feiten etc. Arabisch is echt een mooie taal, en wat een zegen om een hoofddoek te mogen dragen voor God! Ik vertelde haar dat ik moslim wilde worden en zij hielp mij meteen door een afspraak te maken bij de moskee.

Ik werd moslim door het afleggen van de Shahadda. Wat een zegen had moeten zijn, werd een vloek.

Wij kennen de verlossing van de vloek van de wet. Wij kennen de verlossing van de eeuwige toorn. Wij kennen de verzoening met God. Maar moslims? Die hebben Jezus niet! Zij kennen geen verlossing, dus jij draagt je eigen zonden en je eigen verantwoordelijkheid ten volle. Dit betekent: je leeft onder de vloek van de veroordeling zonder mogelijke verlossing. Je kunt je niet meer verzoenen met God, want het Middel tot verzoening is er niet meer!

Omdat er geen mogelijkheid is tot verlossing en verzoening, drukt de wet op je schouders en heb je geen uitzicht op de verlossing, want de Islam stelt dat dat een leugen is.

Dat drukt zo ontzettend zwaar. Het lijkt aan de buitenkant allemaal zo mooi! Het eten, de vriendelijkheid, etc. Maar in werkelijkheid viel het mij allemaal zo zwaar!

Ik werd erg verdrietig. Ik bad 5 keer per dag, waste mij 5 keer per dag, ik reciteerde de Koran, at halal, droeg een hoofddoek, onderwees mijzelf etc. Maar hoe meer ik deed voor Allah, hoe meer ik vast kwam te zitten. Er leken steeds meer regels bij te komen. Hoe je je schoenen uit moet doen; hoe je moet bidden als je de badkamer binnenloopt; je moet naar de grond kijken om zondigen te voorkomen; je moet bepaalde Koranverzen reciteren om het kwaad weg te houden; etc...

In de Islam is geen onderscheid tussen je hart en je daden. Je doet je geloof. Dit betekent dat wanneer een moslima haar hoofddoek af doet, het geldt alsof zij een ongelovige is. Wanneer zij op dat moment overlijdt, gaat zij dus dood als ongelovige en zal zij eeuwig verloren gaan. Dit geldt voor alle regels die jij niet naleeft. Jij moet er zelf voor betalen. Het is een slavenjuk.

In het Christendom belijden wij dat een kind van God een kind blijft, ook wanneer deze in zonde valt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen geloof en dingen doen met de handen. Wanneer je in zonde valt, zal God getrouw zijn!

Muziek is ook verboden in de Islam. Mohammed heeft gezegd: muziek is de stem van de Shaytaan (de duivel). Terwijl God in Psalm 150 zo mooi zegt om Hem te loven met allerlei muziekinstrumenten! Alle vreugde was bij mij weggegaan.

Wat ik ook deed; het was nooit goed genoeg. Tot overmaat van ramp kwam ik er achter dat de profeet Mohammed twijfelde of hij uberhaupt wel in de hemel kwam. Hoe kan ik een geloof vertrouwen waarin dé profeet niet zeker is van zijn zaligheid?

God leek in een keer zo ver weg! Vroeger zat ik op een Christelijke school en leerde ik van een liefhebbende God, maar nu was ik moslim en er was voor mij geen mogelijkheid tot verzoening, want het verhaal van het kruis was voor mij een leugen.. Ik voelde echt het oordeel over mijn zonden en ik besefte mij dat ik de wet nooit zou kunnen volbrengen. Ik voelde mij zo verloren en ik begon te bidden dat God terug zou komen in mijn leven. Ik voelde geen nabijheid van een liefhebbende God, maar de vloek over alles wat ik dagelijks fout deed. En die werd alleen maar groter.

Op een dag gebeurde er een wonder!

Ik las een tekst in de hadith (de overleveringen van Mohammed) die luidt als volgt:

Op de Dag des Oordeels zal de grootste vijand van Allah zijn, hij die wordt genoemd, de Koning der Koningen.

Ik las deze tekst en begon te redeneren. De Bijbel was eerst. Jezus wordt de Koning der Koningen genoemd. (ik had wel iets Bijbelkennis)
Maar als vast staat dat de Koning der Koningen Jezus is, en Zijn grootste vijand is Allah... Wie is dan Allah?
Maar, wie is de grootste vijand van de duivel? Juist: God! Jezus is dus God!

Sinds die dag mag ik Jezus kennen en ik ben God dankbaar dat ik de Weg naar verzoening mag kennen. Ik weet zeker dat de god van de Islam de 'god' is waar de Bijbel al heel lang tegen waarschuwt..

De schoonheid van de Islam is misleidend. Ik ben het met je eens: de cultuur van de Islam is aan de buitenkant prachtig. Maar de inhoud van de Islam haalt je ver bij God vandaan en dat maakt je (voor eeuwig) ongelukkig. Het is een wolf in schaapskleren.

Ik wilde eigenlijk geen heel lang verhaal maken, maar ik wil toch nog iets vertellen.

In de Ka'aba ligt een steen waar miljoenen moslims ieder jaar een aantal rondjes omheen lopen. Zij geloven dat wanneer je de steen aanraakt, je zonden worden vergeven. Ik vroeg mij altijd af waarom het een steen is wat daar ligt.

Tot een aantal weken terug. Toen las ik:

Handelingen 4:11
“Deze Jezus is de Steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is”.

De moslims hebben de levende Hoeksteen Jezus vervangen voor een dode steen waar ze rondjes omheen lopen om vergeving te ontvangen.

Er zijn veel dingen in de Islam die op het oog aantrekkelijk zijn, maar die inhoudelijk zijn gebaseerd op het ontkennen van Jezus. De hele Koran spreekt zich uit tegen de leer van het Christendom.

Ik begrijp je twijfels heel erg goed en ik voel echt met je mee. Soms weet je het gewoon niet meer! Maar ik vind het echt dapper dat je het deelt en ik hoop dat je iets kan met de reacties. Ik had het echt op mijn hart om te reageren en mijn verhaal met je te delen. Ik wens je veel succes en ik wens je Zijn Zegeningen en leiding toe!
Lecram
26-06-2018 / 10:03
Wat een schitterende getuigenis, Dominique!
Dominique
26-06-2018 / 11:52
Dank je wel, Lecram! Ik deel hem niet zo vaak, maar ik hoop dat het de vraagsteller mag bemoedigen.
hvdijk66
26-06-2018 / 11:53
Wow Dominique! Bedankt voor je bijdrage. Het raakt me en ik heb er van geleerd.
WillemB
26-06-2018 / 13:43
@dominee queen, erg mooi!
God lof en dank!
Lecram
27-06-2018 / 13:13
Beste Bambixxx,

Allereerst moedig dat je je hier meldt. Ik kan me je strijd goed voorstellen. Enkele jaren terug heb ik mij, omdat ik niet meer klakkeloos aan wilde nemen wat anderen mij zeiden, sterk verdiept in zowel de wortels van de koran als van de bijbel. Ik ben eerlijk gezegd enorm geschrokken van wat de wortels van de islam zijn. Daar weten zelfs vele moslims niet van af, en de moslims die dat wel objectief proberen te onderzoeken radicaliseren of worden afvallig.

Ik heb één hadith geciteerd, die uit Bukhari komt en sahih is, dus authentiek. Die hadith legt uit wat er met quran 2:282 wordt bedoeld. Het zijn uitspraken van Mohammed (alhoewel de hadith 200-300 jaar na Mohammed's dood zijn opgeschreven, dus hoe betrouwbaar? Dat geldt in iets mindere mate ook voor de koran).
De sahih hadith worden door verreweg de meeste moslims zeer serieus genomen, zeker die van Bukhari.

Wat het voornaamste is, is de levenswijze en leer van de centrale personen van de islam en christendom: Mohammed vs. Jezus.

Van Mohammed is bekend dat hij het niet schuwde karavanen aan te vallen, Joden en andere tegenstanders te vermoorden, onhumane straffen op te leggen, door magie bezeten was, zelfmoord wilde plegen, afvalligen wilde doden en opdracht daartoe gaf, 11 vrouwen had, terwijl de koran max. 4 voorschrijft, de vrouw van zijn geadopteerde zoon trouwde, een meisje van 6 ten huwelijk nam en op haar 9de ontmaagde. Enzovoort.

Leg dat eens naast het leven van Jezus. Die beval vijanden lief te hebben, genas zieken, bad voor zijn vijanden, verbood geweld en gaf zelfs zijn leven voor zijn vijanden.

Wat betreft de zgn vrouwonvriendelijkheid: veel teksten die daarvoor geciteerd worden komen uit het oude testament. Dat zijn vaak korte regels, die juist bedoeld zijn de vrouw te beschermen. Daarbij geldt dat het OT gebonden is aan het volk van Israel in die tijd op die plaats. Als evantorisch zich daar in verdiept zou hebben zou hij dat hebben geweten.
Het Nieuwe Testament is wat dat betreft alweer een stap verder, wat niet vreemd is omdat die 1500 jaar 'nieuwer' is (en nog steeds 2000 jaar oud). De koran komt uit de 7de eeuw (althans, volgens de traditie), 600-700 jaar na het NT en kent absoluut niet die vrouwvriendelijke teksten uit het NT. Daavoor citeerde ik 1 Kor. 7 en Efeze 5.

Ik wens je veel sterkte en wijsheid toe. Dominique heeft aan den lijve ervaren wat het praktiseren van de islam inhoudt. Ik denk dan ook dat je bij haar erg goed terecht kunt.
God's zegen!
Bambixxx
27-06-2018 / 13:30
@lecram Wat mijn punt eigenlijk is: Islam gaat niet alleen over vrouwen, en een paar losse teksten, of ze nu uit de Bijbel, Koran of een Hadith komen, doen mij niet zomaar van mening veranderen. Geloof is meer dan vrouw (on)vriendelijkheid, dat is zelfs maar een heel klein onderdeel ervan. Dat is zeker niet wat voor mij een reden zou zijn om of christen te blijven of moslim te worden;)
Ps: ik zie niet helemaal in wat het feit dat je voor het doden van een vrouw een lagere straf kreeg dan voor het doden van een man met het beschermen van vrouwen te maken heeft, een wet die door God werd gegeven. Maar goed, dat is een andere, nu niet boeiende discussie
Lecram
27-06-2018 / 13:49
Beste Bambixxx,

Afgezien van het feit dat die regels voor een heel ander land, andere periode (3500 jaar geleden!) en ander volk zijn gegeven, is het verklaarbaar dat voor het doden van een man een hogere straf wordt gegeven, en zelfs vrouwvriendelijk is.

Als een man wordt gedood, laat hij een vrouw en kinderen achter. Weduwen hadden het in die tijd enorm zwaar. Daarom werd het zwaarder aangerekend dat een man werd gedood dan een vrouw, omdat de weduwe daar extra onder leed.

Je hebt gelijk, het gesprek richt zich nu teveel op slechts één aspect. En er zijn er vele.

Nabeel Qureshi behandelt in zijn boeken vele aspecten. Overigens was Nabeel helemaal niet zo ontevreden over zijn status als moslim. Hij was er zelfs trots op en was zeer actief met dawah. Wat Nabeel echter enorm deed twijfelen aan de islam is dat er van alles wat hem verteld was over Mohammed en de islam erg weinig klopte met wat er in de koran zelf staat, en in de hadith en de sirah. En ook dat er veel zaken voor de gewone moslim verzwegen werden. Ook was er veel van wat er door de moslims over het christendom werd gezegd gewoon niet waar is. Zoals het vervalsen van de bijbel, dat Jezus niet God's Zoon is, dat de kruisdood en opstanding niet waar zijn. enzovoort. Zijn onderzoek was dan ook meer een rationeel onderzoek, dan een emotioneel. Emotioneel zat hij vast aan de islam, mede doordat hij zijn familie kwijt zou raken als hij christen zou worden.
De waarheid woog hem echter zeer zwaar, en na een drietal dromen heeft hij zich laten dopen.
evantorisch
27-06-2018 / 14:22
@Lecram: " Als evantorisch zich daar in verdiept zou hebben zou hij dat hebben geweten."

Evantorisch heeft zich daar uitermate in verdiept, ik heb het allemaal gehad met mijn opleiding hoor.
Een goede studie houdt niet per definitie in dat we automatisch tot dezelfde inzichten komen. (accepteer dat van elkaar, dat lijkt me een beter houding)
Feiten zij feiten, maar hoe interpreteer en controleer je die?
Mijn voornaamste punt was dat het niet eerlijk is om losse flodders te plaatsen en zo een negatief beeld neer te zetten.
Datzelfde kun je met de Bijbel ook doen, maar dan moet het opeens uitgelegd worden. Laat de Koran dan ook die vrijheid!

Maar goed, je wens is vervuld en mijn reacties zijn foetsie.
Wat me bar van je tegenvalt is dat je er inhoudelijk nauwelijks op in bent gegaan. Dat ben ik beter van je gewend.
Ik stop er nu maar mee, dat scheelt weer wat bezem-werk voor de modjes!
Lost_Case
30-06-2018 / 14:05
Dominique, wat zijn dat een paar eye-openers bij elkaar.

iemand zou kunnen zeggen; ' aardig verzonnen' maar ikzelf voel er iets van waarheid in. En je hebt je getuigenis prachtig verwoord.

Het gaat me steeds meer dagen... bedankt!

ook ik ben ex-moslim, maar ik heb me nooit kunnen overgeven. Islam = overgave. Ik heb ook een dochter die zich wel heeft overgegeven aan de Islam, en die het heel erg vindt dat papa in de hel komt als hij zich niet bekeert tot de Islam..

ik ben het discussie-stadium allang voorbij. Voor mij staat al langer vast dat Mohammed een valse profeet was
Lost_Case
30-06-2018 / 14:15
Op de Dag des Oordeels zal de grootste vijand van Allah zijn, hij die wordt genoemd, de Koning der Koningen

toen ik dit las,werd ik enigszins opgewonden. Ik heb eerst mijn dochter gevraagd waar dat staat, die wist het niet, en toen zelf opgezocht en gevonden.

De moslim-geleerden zullen er wel een andere draai aangeven, want:

- moslims geloven in ALLE profeten -

[dit is trouwens de meest NIETSZEGGENDE uitspraak die ik ooit heb gehoord]

Dominique, nogmaals bedankt voor je verhaal!
Lecram
30-06-2018 / 14:28
Hier staat de desbetreffende hadith:
https://sunnah.com/bukhari/78/229

Narrated Abu Huraira:

Allah's Messenger said, "The most awful name in Allah's sight on the Day of Resurrection, will be (that of) a man calling himself Malik Al-Amlak (the king of kings).

Weliswaar in het engels, maar dat hoeft geen probleem te zijn.

Dit zegt de bijbel over Jezus:
Openbaring 17:14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Openbaring 19:16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.

De missie van de islam heeft maar één doel: alles wat met Jezus te maken heeft, zoals geopenbaard in de bijbel, ten gronde te richten. Oorlog voeren tegen het Lam, Jezus, dus. Maar het Lam hééft overwonnen.
Lecram
03-07-2018 / 01:13
Ik zou toch één ding van de heer Warnaar willen corrigeren: "Denk eens na over wat de Koran zegt over de Bijbel. De Bijbel zou vervalst zijn..."
De koran zegt namelijk nergens dat de bijbel vervalst is. De koran bevestigt juist dat zowel de Torah als het Evangelie door God aan de Joden en christenen zijn gegeven als Woorden van God "als leiding voor de mensheid" (Q3:3-4). In de koran staat zelfs dat de moslims geloven aan wat aan de Joden en christenen is neergezonden en dat hun en onze God één zijn (Q29:46-47)
Omdat de koran de bijbel op veel fronten tegenspreekt hebben de moslims daar van gemaakt dat de bijbel vervalst moet zijn. Daarvoor gebruiken ze wel teksten uit de koran, maar die teksten zeggen dat niet.
David Wood heeft over dit islamitische dilemma een ijzersterk fimpje gemaakt: https://youtu.be/nNAS0aaViM4

Terug in de tijd

Aan dominee A. Vergunst. Ik weet me geen raad meer door alle pijn en verdriet. Waar is God dan? Is het echt waar dat Hij...
2 reacties
25-06-2013
Als wij gaan sterven dan zullen we God ontmoeten. Maar ontmoet je God dan in de staat zoals je sterft? Als je altijd een...
geen reacties
26-06-2019
Aan ds. Van Vlastuin. Graag wil ik een vraag stellen over het antwoord wat u gaf over het onderwerp "Initiatief voor (hu...
2 reacties
25-06-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering