In de war door verschillende weggetjes

J.W.N. van Dooijeweert / 18 reacties

19-06-2018, 16:01

Vraag

Aan evangelist Van Dooijeweert. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet hoe ik bekeerd moet worden. Ik zoek en zoek en zoek, maar ik vind niks. De ene preek zegt dat ik mezelf moet overgeven, de andere preek zegt dat ik zelf niks kan doen. Ik doe zoveel foute dingen. Zoveel zonden die aan me knagen en waarmee ik niet kan leven. Ik heb alles aan God beleden en heb tegen God gezegd dat ik het niet meer weet en of Hij mij dan maar wil leiden. Maar er gebeurt niks. Ik ben er dan een paar dagen helemaal vervuld van, daarna ebt het weg en leef ik weer helemaal in de zonden. Alles wat mij tegenhoudt om naar God te gaan heb ik geprobeerd uit mijn leven te bannen.

Gisteren was de tekst van de dag op mijn Bijbelapp: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.” Waarom weet ik dat wel met mijn gedachten maar kan ik me hier niet aan overgeven? Wat kan ik hieraan doen? Jarenlang is de tekst uit Jeremia 31 om mijn hoofd geslingerd: “Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want Gij zijt de HEERE, mijn God!” Vorige week kwam ik hier een lezing over tegen op YouTube, waarbij uitgelegd werd hoe deze tekst verkeerd wordt gebruikt. Dit was voor mij nogal een eye-opener, maar ik weet nu ook niet wat ik hiermee verder moet.

Ik heb nagedacht over wat mij tegenhoudt om vrijmoedig naar God te gaan. Mijn opvoeding in de OGGiN heeft hier een grote invloed op gehad. Er is mij altijd geleerd dat je bijna niet bekeerd kunt zijn, omdat maar heel weinig mensen bekeerd worden. Ik kan eigenlijk niet geloven dat het er ook voor mij is. Ik wil zo graag mijn leven aan God geven en als meester ook de kinderen in de klas vertellen over Gods daden. Ik wil zo graag vanuit mijn hart vertellen hoe groot Hij is, hoe dankbaar wij moeten zijn dat wij kunnen leren en lezen van Hem. Ik wil dan ook zo graag vertellen over Wie Hij voor mij persoonlijk is. Waarom is het geloof zo moeilijk gemaakt door ons mensen?

Ik zit niet meer in het kerkverband waar ik ben opgegroeid. Afgelopen zondag was het Avondmaal in onze gemeente. De preek raakte mij midden in mijn hart. Je kunt het niet zelf doen, maar je hoeft het niet zelf te doen. En deze boodschap troostte mij op dat moment heel erg. Maar ik weet nu niet hoe ik ermee verder moet. Ik vind het zo frustrerend dat iedereen in christelijke kringen in Nederland elkaar tegen lijkt te spreken. Er worden zoveel verschillende weggetjes verkondigd om naar God te komen en iedereen vindt zijn/haar weggetje beter en al de andere weggetjes niet goed. Kunt u mij alstublieft helpen met de dingen waar ik tegen aan loop?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Mag ik je eerst “lieve broeder” noemen? We staan veel dichter bij elkaar dan jij denkt. Ik begrijp zo goed je geworstel. Je begint je vraag met: “Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Ik weet niet hoe ik bekeerd moet worden. Ik zoek en zoek en zoek, maar ik vind niks.”

Weet je wat ik nou denk? Dat je het veel te goed weet! Je weet wat er moet gebeuren in je leven. Dat is één van de grootste problemen in onze reformatorische wereld. We hebben precies in gedachten wat er gebeuren moet. Als er in Peru mensen tot geloof komen dan kennen ze deze problemen niet. Een broeder vertelde me: “Missionero, wat ik van Jezus hoorde heb ik geloofd en ik  vertel het verder en die anderen geloven het ook.” Noem dat niet gelijk een oppervlakkig geloof. Deze mensen weten niets... horen van de Heiland en zijn verblijd en geven zich aan Hem over.

Dan begint voor hen pas de kennis te ontstaan. Die komt uit een heel ander vaatje dan dat vaatje waar jouw kennis uit getapt is. Begrijp goed hoe ik dit bedoel. Ik schimp niet op jouw opvoeding (en de mijne) maar ook niet op het ‘oppervlakkig’ geloof van die indiaan. Ik zie het verschil zo duidelijk staan: jij weet alles... die indiaan weet niets. Voor jou (en voor ons allemaal) moet alles ergens aan voldoen. Als wij het getoetst hebben en goed bevonden naar onze opvatting, dan pas heeft het waarde. Terwijl we het zo vaak horen in een preek: “Je moet worden als een kind.” En als je dan iets ervaart van het geloof, dan moet het ineens klikken en kloppen met allerlei leerstellingen.

In een volgende alinea klaag je over “zoveel zonden” die aan je knagen. Dat kunnen twee dingen zijn, zoals je dagelijkse boezemzonden. Daar moet je tegen vechten en ze onder de knie proberen te krijgen. In Peru gaat dat zo: als iemand tot geloof komt en hij rookt, dan stopt hij. Dat is de eerste dagen zwaar, maar hij rookt beslist niet meer. Met drank net zo. Met drugs is het wat moeilijker, dat duurt een dag of drie a vier dan is het klaar.

Je moet eens lezen Openbaring 2 en 3. Verbazend hoe vaak er over overwinnen gesproken wordt. Dat heeft met strijden te maken. En daar roept de Heiland Zijn gemeenten toe op! Natuurlijk is het dan de beste weg om je door de Heere te laten leiden. De Heere Jezus noemt Zichzelf niet voor niets “de Goede Herder”. Hij beveelt Zichzelf aan om je te leren, te helpen, je te leiden overal, maar speciaal naar grazige weiden.

Nog iets over zonden: “Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeeft, en ons reinigt van alle ongerechtigheid.” Daar hoort nog iets bij: “Wie zijn zonden belijdt en laat...” Belijden en laten. De Heere wil dat we ons toewijden aan Hem, met heel ons hart en heel ons leven. Dat is strijden en dat alleen geeft overwinning in Gods kracht.

Die tekst uit Jeremia 31 wordt bijna altijd verkeerd gebruikt. Maar als je dat weet kun je van die gedachte toch afstand nemen en luisteren naar de oproep van de Heere Jezus: “Bekeert u en gelooft het Evangelie!” Dat is een opdracht, een bevel.

Je wilt graag je leven aan de Heere geven en de kinderen vertellen van Gods daden. Doe het! Alsjeblieft! Doe het! Ze horen nooit iets. Je hoeft niet te vertellen hoe goed bekeerd jij bent, maar vertel ze hoe goed de Heere is. Dat willen ze horen en dat horen ze bijna nooit. Vertellen uit je hart is natuurlijk het mooist van alles. Dan klinkt het warm en waardevol. Wie Hij voor jou persoonlijk is dat kan daar wel eens bij horen, maar ga dan eerst zoeken om met Hem te leven en Hem niet langer buiten je deur te houden. Vergeet de negatieve dingen van vroeger en denk aan het positieve. Werp je op de Bijbel en kijk niet naar allerlei boeken om het te laten uitleggen. 

Het is waar, waar je bijna mee afsluit: je hoeft het niet zelf te doen... Maar je mag het ook zelf niet doen! Je moet jezelf uit handen geven. Die preek raakte je midden in je hart. Wat een heerlijk wonder! Wat een bemoediging. Wat een bemoeienis van de Heere. Neem het ter harte! Hij weet van je af. Wat je er verder mee moet? Dat is niet zo moeilijk. Blij zijn dat de Heere van je afweet. Bewaar het als een kostbare schat in je hart en bidt om meer. Bij de Heere is een overvloed van zegen te verkrijgen. 

In je laatste alinea richt je je ogen weer veel te veel op de situatie rond om je heen. We zijn als christenen in een verkeerde periode aangeland. Iedereen wil zijn of haar eigen straatje schoonvegen en veel vuil op een ander zijn straatje gooien. Doe er niet aan mee! 

Je laatste vraag: “Kunt u mij helpen met de dingen waar ik tegen aan loop?” Ik heb in dit antwoord een eerste aanzet gegeven. Je mag gerust contact opnemen met me, dan kunnen we iets afspreken om oog in oog een keer met elkaar te praten. Refoweb (vragen@refoweb.nl) kent ons adres. En bedenk dat de Heere God Zijn Zoon gaf tot in de dood. Zou het waar kunnen zijn dat Zijn vreselijke sterven en Zijn verlossingswerk maar voor een enkeling is? Dat geloof je toch zeker ook niet!

Ik wens je van harte Gods zegen toe. Sla je ogen naar boven, zoek de Heere met hele hart en durf blij te zijn met de zegeningen die Hij je geeft.

Zing het maar mee:

God heb ik lief want die getrouwe Heer’
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen
Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer...

Wat een lied vol geloof! Daar vlucht de satan voor. En het verblijdt je hart.

Hartelijke groeten,
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

geloofstwijfelgeloofszekerheid
18 reacties
Bambixxx
19-06-2018 / 16:25
Mooi antwoord!
WillemB
19-06-2018 / 20:50
Wat een helder en eenvoudig antwoord van deze ervaren Evangelist! Hier zal menig farizeeër van knarsetanden. Maar ik hoop dat velen, met deze vraagsteller, door dit antwoord gezegend mogen worden. Ik moest aan Jezus’ woorden denken: O ongelovig en ontaard geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn, hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem hier bij Mij. ‭‭Matt. ‭17:17‬
Daarom hoop ik ook dat veel ambtsdragers / predikanten uit zijn/haar eigen kerkverband, (of buiten naast of onder deze band) dit mogen lezen en ter harte nemen. Wat blijkt hieruit weer dat mensen volledig en wanhopig in de knel worden gepreekt. Helaas, niet in de gezegende knel van uiteindelijke overgave, maar in de knel van onkunde, voorwaarden en onbijbelse leer.
Flowergirl99
20-06-2018 / 07:04
Ik herken zoveel dingen in deze vraag. Ook ik ben opgegroeid in de OGGiN, en ik wist niet beter. Tot ik een vriend kreeg, en een wereld ging voor me open. Maar toen ontstond het probleem: ik zag de verschillen van mijn kerk en zijn kerk en wist niet meer wat nu goed was. De dingen waarin ik opgevoed was bleven in mijn hoofd. Ik kom er niet uit.
Als er iemand is die kan en wil helpen met mijn vragen, wil je dan hieronder reageren?
WillemB
20-06-2018 / 07:32
&Flowergirl99, zoek contact met deze Evangelist. Hij heeft een eigen website. Of via refoweb
Niagara
20-06-2018 / 10:12
Wellicht helpt het om eens op een rijtje te zien wat God allemaal zegt in Zijn woord over wie je in Hem bent en welke zekerheden Hij jou geeft. Als je wilt strijden tegen de leugen, helpt het om de waarheid in te prenten. Dan sta je niet meer met je mond vol tanden als je geweten je aanklaagt. Scherp je Zijn woord in, bijvoorbeeld door de volgende lijst vaak (hardop, elke dag, als je opstaat en als je gaat slapen) voor jezelf te herhalen zodat je hem goed kent. Je kunt ook elke week één van de zinnen uitkiezen om jezelf extra in te prenten, zoek dan de tekst op in de bijbel en lees het verband waarin hij staat, maak er studie van. Als je één van de zinnen niet begrijpt google je of je er een goede preek over kunt vinden of vraag je aan je predikant of hij er nog een preek over heeft liggen.
Zoek de manier van inscherpen die het beste bij jou past, waardoor jij ze het beste kunt onthouden. (Wellicht door er een liedje/gedichtje van te maken, er samen met een vriend/vriendin één projectje van te maken waardoor je er samen veel over spreekt, er een opname van maken op je mobiel zodat je ze regelmatig kunt luisteren, per tekst een studietje maken van de context en betekenis, de teksten betrekken in je gebed (bijv. met behulp van Lectio Divina, google die methode maar eens), of een combinatie van die dingen, kijk wat werkt voor jou. Het gaat erom dat je de teksten van binnen en van buiten zo goed gaat kennen dat ze sterker worden dan de negatieve inscherpingenvan vroeger. Dat in plaats van het tegen jezelf herhalen/overdenken welke akelige, uit context getrokken bijbelteksten en halve waarheden je vroeger hoorde, je nu de goede waarheden zo ingescherpt krijgt dat die niet kunnen worden verdrongen door de oude leugens.)
Blijf je identiteit en waarde zoeken in Christus. Vernieuw je gedachten met de waarheid dat jouw aanvaarding, veiligheid en waarde in Christus zijn, door je gedachten te vullen met de volgende waarheden:

In Christus ben ik aanvaard!
Joh. 1:12 Ik ben Gods kind.
Joh. 15:5 Ik ben een vriend van Christus.
Rom. 5:1 Ik ben rechtvaardig verklaard.
1 Kor. 6:17 Ik ben verbonden met de Heer, en één geest met Hem.
1 Kor. 6:20 Ik ben gekocht en betaald. Ik ben Gods eigendom.
1 Kor. 12:27 Ik ben een deel van het Lichaam van Christus.
Ef. 1:1 Ik ben een heilige.
Ef. 1:5 Ik ben door God als zijn kind geadopteerd.
Ef. 2:18 Ik heb toegang tot de Vader door de Heilige Geest.
Kol. 1:14 Ik heb verlossing ontvangen, en mijn zonden zijn vergeven.
Kol. 2:10 Ik heb de volheid verkregen in Christus. In Hem ben ik volkomen.

In Christus ben ik veilig!
Rom. 8:1,2 Ik ben voor altijd vrij van veroordeling.
Rom. 8:28 Ik mag er zeker van zijn dat alle dingen meewerken ten goede.
Rom. 8:31-34 Ik mag weten dat niemand mij nog kan veroordelen.
Rom. 8:34-39 Ik kan nooit meer gescheiden worden van de liefde van Christus.
2 Kor. 1:21,22 Ik ben bevestigd, gezalfd en verzegeld door God.
Kol. 3:3 Ik ben met Christus in God geborgen.
Fil. 1:6 Ik ben ervan overtuigd dat God het goede werk, dat Hij in mij begonnen is, ook zal afmaken.
Fil. 3:20 Ik ben een burger van de hemel.
2 Tim. 1:7 Ik heb niet een geest van lafhartigheid, maar een geest van kracht liefde en bezonnenheid ontvangen.
Heb. 4:16 Ik ontvang barmhartigheid en genade, wanneer ik ze nodig heb.
1 Joh. 5:18 Ik ben uit God geboren, en de boze heeft geen vat op mij.

In Christus beteken ik iets!
Mat. 5:13,14 Ik ben het zout van deze aarde en het licht van deze wereld.
Joh. 15:1, 5 Ik ben een rank aan de ware wijnstok, een kanaal van zijn leven.
Joh. 15:16 Ik ben uitgekozen en aangewezen om vrucht te dragen.
Hand. 1:8 Ik ben een persoonlijk getuige van Christus.
1 Kor. 3:16 Ik ben Gods tempel.
2 Kor. 5:17 Ik ben een nieuwe schepping in Christus.
2 Kor. 5:18 Ik ben een kanaal voor Gods verzoening in Christus.
2 Kor. 6:1 Ik ben Gods medewerker (I Kor. 3:9).
Ef. 2:6 Ik bekleed met Christus een plaats
Ef. 2:10 Ik ben Gods maaksel
Ef. 3:12 Ik mag met vrijmoedigheid en vertrouwen tot God naderen
Fil. 4:13 Ik ben in staat om, in kracht van Christus, alle dingen te doen.


De bijbelse identiteit en positie van een christen

De volgende stellingen geven in het kort weer wie je bent in Christus en welke positie je hebt in Hem. Je vrijheid is erop gebaseerd.

Wie ben ik?
Exodus
Ik ben niet de grote "Ik ben, die Ik ben" (Ex. 3:14; Joh. 8:24,28,58), maar door Gods genade ben ik wat ik ben (1 Kor. 15:10).

Matteüs
Ik ben het zout der aarde (5:13).
Ik ben het licht der wereld (5:14).

Johannes
Ik ben een kind van God (1:12).
Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus (15:1,5).
Ik ben een vriend van Christus (15:15).
Ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om voor Hem vrucht te dragen (15:16).

Romeinen
Ik ben een dienaar van de gerechtigheid (6:18).
Ik ben een dienaar van God (6:22).
Ik ben een zoon van God; God is geestelijk mijn Vader (8:14,15; Gal. 3:26; 4:6).
Ik ben een medeërfgenaam van Christus, en heb deel aan zijn erfenis (8:17).

1 Korintiërs
Ik ben Gods tempel. Zijn Geest en zijn leven wonen in mij (3:16; 6:19).
Ik heb mij aan de Heer gehecht en ben één geest met Hem (16:17).
Ik ben een lid van het Lichaam van Christus (12:27; Ef. 5:30).

2 Korintiërs
Ik ben een nieuwe schepping (5:17).
Ik ben verzoend met God en Hij heeft mij de bediening der verzoening gegeven (5:18,19).

Galaten
Ik ben een zoon van God en ik ben in Christus één met andere christenen (3:26,28).
Ik ben een erfgenaam van God, omdat ik een zoon van God ben (4:6,7).

Efeziërs
Ik ben een heilige (1:1; 1 Kor. 1:2; Fil. 1:1; Kol. 1:2).
Ik ben een maaksel van God, in Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen (2:10).
Ik ben een medeburger en huisgenoot van God (2:19).
Ik ben een gevangene in de Heer (3:1; 4:1).
Ik ben rechtvaardig en heilig (4:24).

Filippenzen
Ik ben een burger van een rijk in de hemel;
en ik heb nu een plaats in de hemelse gewesten (3:20; Ef. 2:6).

Kolossenzen
Ik ben verborgen met Christus in God (3:3).
Ik ben een uiting van het leven van Christus, omdat Hij mijn leven is (3:4).
Ik ben door God uitverkoren, heilig en bemind (3:12; 1 Tess. 1:4).

1 Tessalonicenzen
Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis (15:5)

Hebreeën
Ik ben een deelgenoot van de hemelse roeping (3:1).
Ik heb deel aan Christus; ik heb deel aan zijn leven (3:14).

1 Petrus
Ik ben een levende steen en laat me gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis (2:5).
Ik hoor bij een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom (2:9,I0).
Ik ben een bijwoner en vreemdeling in deze wereld waar ik tijdelijk woon (2:11).
Ik ben een vijand van de duivel (5:8).

1 Johannes
Ik ben een kind van God, en ik zal gelijk zijn aan Christus, als Hij terugkomt op de aarde (3:1,2).
Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij (5:18).


Omdat ik, door Gods genade, in Christus ben, ...

Romeinen
ben ik rechtvaardig voor God en zijn mijn zonden volkomen vergeven (5:1),
ben ik met Christus gestorven en heerst de zonde niet meer over mijn leven (6:1-6),
word ik niet meer veroordeeld 8:1).

1 Korintiërs
heeft God mij in Christus geplaatst (1:30).
heb ik de Geest van God ontvangen, opdat ik weet wat God mij in genade schenkt (2:12),
heb ik de zin van Christus gekregen (2:16),
ben ik gekocht en betaald, ben ik niet van mijzelf, ben ik van God (6:19,20).

2 Korintiërs
ben ik door God in Christus gezalfd en verzegeld en heb ik de Heilige Geest ontvangen,
die een onderpand is van mijn erfenis (1:21; Ef.1:13,14.),
leef ik niet meer voor mezelf, maar voor God, omdat ik gestorven ben (5:14,15),
ben ik rechtvaardig gemaakt (5:21).

Galaten
ben ik met Christus gekruisigd, en toch leef ik- niet mijn ik, maar Christus leeft in mij.
Mijn leven is van Christus (2:20).

Efeziërs
ben ik gezegend met allerlei geestelijke zegeningen (1:3),
ben ik uitverkoren voor de grondlegging der wereld,
opdat ik heilig en onberispelijk zou zijn voor Gods aangezicht (1:4),
ben ik door God bestemd als zijn zoon aangenomen te worden (1:5),
zijn mijn zonden vergeven en mag ik Gods overvloedige genade ontvangen (1:6-8),
ben ik mede levend gemaakt met Christus (2:5),
ben ik met Christus opgewekt
en heb ik met Hem een plaats gekregen in de hemelse gewesten (2:6),
heb ik door de Geest toegang tot de Vader (2:18),
mag ik in vrijmoedigheid, vrijheid en vertrouwen tot God naderen (3:12).

Kolossenzen
ben ik verlost van de macht van Satan, en overgebracht in het Koninkrijk van Christus (1:13),
zijn al mijn zonden vergeven. Ik sta niet meer in de schuld bij God (1:14),
woont Christus zelf in mij (1:27),
ben ik geworteld in Christus en word ik opgebouwd in Hem (2:7).
heb ik de volheid verkregen in Christus (2:10).
ben ik begraven, opgewekt en levend gemaakt met Christus (2:12,13).
ben ik met Christus gestorven en opgewekt. Mijn leven is verborgen met Christus in God.
Christus is nu mijn leven (3:1-4)

2 Timoteüs
heb ik een geest gekregen van kracht, liefde en bezonnenheid (1:7).
ben ik gered en geroepen met een heilige roeping (1:9; Tit. 3:5).

Hebreeën
schaamt Jezus Zich niet mij een broeder te noemen, omdat ik geheiligd ben en één met Hem die mij geheiligd heeft (2:11),
mag ik vrijmoedig voor Gods aangezicht naderen, om barmhartigheid en genade te vinden in tijden van nood (4:16).

2 Petrus
heeft God mij met kostbare en zeer grote beloften begiftigd, opdat ik deel zou hebben aan de goddelijke natuur (1:4).
Joh316
20-06-2018 / 13:04
Vraag jezelf eens af hoe het eruit ziet om wél bekeerd te zijn. Die vraag werd mij ook ooit gesteld. In onze kringen hopen we het liefste op een Paulus-bekering (groot licht). Het liefste zouden we een 'briefje uit de hemel' krijgen waarop zou staan dat je bekeerd zou zijn. Zo werkt het niet!

'Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.' (Romeinen 10:17)

Het 'briefje uit de hemel' is je Bijbel! En wat voor één! De hele Bijbel staat er vol mee dat het om geloof gaat en niet wat we zien of voelen. We willen zó graag iets ervaren, dat we helemaal niet meer ingaan op de pracht van het geloof!

'Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet.' (Hebreeën 11:1)

Het geloof is een bewijs van dingen die we niet zien. En dat begint als een mosterdzaadje. Maar vergeet niet dat geloof bergen kan verzetten.

Geloof vraagt vertrouwen. Dus de vraag is: wil je God vertrouwen dat Hij ook echt het beste met je voorheeft en dat Hij uitkomst zou geven?
We bidden wel, maar geloven we ook dat God ons gebed zal verhoren? Vaak vragen we om geloof en bekering waarop we amen zeggen en zeggen tegen onszelf: 'God hoort me niet', 'Het heeft toch geen zin', 'God zal me wel niet willen'.
Denk aan Bartimeüs, die niet ophield met bidden. Op het moment dat Jezus geen direct antwoord gaf ging hij alleen nog maar 'harder' bidden. Hij wíst dat Jezus uiteindelijk hem zou helpen en dat gaf hem moed.

Dus twee dingen die je moet doen: bidden of God je geloof wil geven en dan geloven/overgave/vertrouwen!
Lecram
20-06-2018 / 14:04
Een mooie uitleg van die bekende tekst uit jer. 31 vind je hier, door voormalig panellid ds. Van Campen:
https://youtu.be/1aqt8OanKtI
3parels
20-06-2018 / 16:14
Geloven = vertrouwen dat wat God zegt in Zijn Woord waar is.
Geloven = loslaten wat je zelf denkt en vind wat geloven is en hoe dit moet.
Geloven = tegen de Heere zeggen: hier ben ik, ik leg me voor Uw voeten neer en blijf daar ook als ik zometeen weer opsta en aan het werk ga. Ik vertrouw dat U mij niet wegstuurt.
Geloven = staan op het Woord. Hier staat het, dat geloof ik en anders niet.
Geloven = je zonden steeds belijden (ook als dit weer dezelfde zijn als gisteren) en vertrouwen dat God het vergeeft, zonder dat je een speciale tekst krijgt.
Geloven = johannes 3: 16 voor waar houden en ipv de wereld, je eigen naam invullen.
3parels
20-06-2018 / 16:39
Deze zijn ook niet onbelangrijk:

geloven = vertrouwen dat God alles in je zal werken, wat nodig is. Vraag Hem gewoon om voldoende zondekennis, genoeg om steeds tot Hem te vluchten, vraag Hem zo in je te werken dat je af zal afsterven van bepaalde boezemzonden, vraag Hem om verlangen naar een heilig leven, vraag Hem om een diepere vervulling met Zijn Geest. Vraag Hem om liefde voor degenen voor wie jij weinig liefde voelt, vraag Hem of je Hem gelijkvormig mag worden. Vraag Hem of Hij zo in je wil werken dat je een hecht en teer leven met Hem mag krijgen. Vraag Hem dat Hij je in alle waarheid leiden zal. Vraag Hem...… Vraag Hem.... Vraag Hem.... Vraag Hem... ALLES... alles wat je mist, alles wat je zou moeten zijn... Hij zal dit doen!!!! Verwacht alles van Hem! Dat is het heerlijke aan een leven met Hem: je kunt overal om vragen, alles wat je zelf niet hebt, alles waar je zo in tekort schoot... Je kunt je hele dag doorspreken, naderhand of voor die tijd. Overal waar je tegenop ziet, bespreek het met Hem.
Alles is bij Hem zonder geld te koop. En vertrouw dat Hij alles op Zijn tijd in je zal werken. Hij is geen God die instant werkt (soms wel trouwens), maar Hij werkt middelijk. Wees dus alert en wordt fijngevoelig voor de Geest!

geloven = elke dag een moment nemen om te lezen in Zijn woord, daarop te kauwen en dit op te eten. Te beseffen dat God dat vandaag tot je gesproken heeft en dat je daar iets mee moet.
geloven = elke dag een tijdje te bidden om alles te vragen, om jezelf neer te buigen voor Hem en te belijden dat je het niet zonder Hem kan. Dat je wilt dat Hij alles voor je zal zijn. Hij vindt het heerlijk als we zo bij Hem komen.
Lecram
20-06-2018 / 18:57
@3parels: op zich een mooie opsomming, maar geloven in de bijbel betekent geloofsgehoorzaamheid. Dus DOEN wat God van ONS vraagt. In de praktijk brengen.
Wij hebben "de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem" nodig om "verlichte ogen van ons verstand" te krijgen teneinde "te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven"
(Ef. 1)
Meer zondekennis is niet nodig, meer Christuskennis is veel nuttiger. We lezen nergens in de bijbel dat we nog meer zondekennis moeten krijgen. Wel meer kennen van Christus.
Johan100
21-06-2018 / 12:06
@Lecram, omdat Chrisitus voor zondaren is gekomen, gaat de ware Christus kennis gelijk op met ellendekennis, toch?
Als je Christuskennis opwast, leer je ook evenredig jezelf meer en meer kennen en ga je zonden nog meer haten.
CorsdeKort
21-06-2018 / 22:22
In 1 Cor 14 vers 8 staat: ”Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?”

Over De Weg gesproken, in Hebreeën 10 staat vanaf vers 19: “Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees.."

Hier lees ik dus dat Hij, onze voorloper, een weg heeft gebaand door Zijn vlees en dat wij nu kunnen navolgen. Hoe kan dat ander dan dat Hij toen Hij op aarde was, een zelfde vlees als wij. En als wij nu, op onze beurt, onze voorloper navolgen ook door het vlees heen, dan komen wij ook in contact met God die woont achter het voorhangsel (vlees). En dat is mogelijk. Immers toen Jezus stief scheurde het voorhangsel.

Door het vlees gaan doen zij die alles hebben opgegeven (wat hun tegenhoud, als zonde en last die je snel kan aankleven) en een gekruisigd leven leiden. Van Dooijeweerd schreef: ”Je moet eens lezen Openbaring 2 en 3. Verbazend hoe vaak er over overwinnen gesproken wordt. Dat heeft met strijden te maken. En daar roept de Heiland Zijn gemeenten toe op!
Jezus was een strijder, de leeuw uit Juda. In Jesaja 83 kun je lezen hoe Hij uit Edom (het vlees) te keer ging.

Ook schrijft Van Dooijeweerd: “ Het is waar, waar je bijna mee afsluit: je hoeft het niet zelf te doen... Maar je mag het ook zelf niet doen! Je moet jezelf uit handen geven”.
Dit lijkt tegenstrijdig maar dat is het niet. Jezelf aan God geven betekend dat Hij jouw Heer en meester wordt die het dan te zeggen heeft in je leven en waar je dan (door strijd en vallen en opstaan) gehoorzaamheid gaat leren. Dat is dus Hem liefhebben met geheel je hart. God liefhebben betekend naar Zijn stem luisteren, zijn geboden gehoorzamen.
Lecram
22-06-2018 / 11:21
@Johan100: dat ontken ik ook niet. Het gaat er om dat vragen om ellendekennis het paard achter de wagen spannen is. Ik geloof dat je alleen je ellende leert kennen door het kennen van Christus. Daarom staat het kennen van Christus voorop, net zoals Paulus ook schreef in Ef. 1.

Ellendekennis zelf brengt je geen stap verder. Dat leert Paulus ook in de Romeinenbrief. Paulus kende de wet perfect, en hield zich daar ook aan, maar het liet hem volledig koud.Door de wet weten we wel wat onze overtredingen zijn, maar het kan je volledig koud laten. Daarom laat Paulus ook na Rom. 3:20 volgen: Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard ...
Dat heeft Paulus ook ervaren toen hij Jezus ontmoette. Dat veranderde alles. Niet de wet verandert levens, Jezus alleen.
jewannes
27-06-2018 / 19:12
Ik lees in de reactie van oa. Willem B en voornamelijk Niagara, eigenlijk een aanklacht tegen de rechterflank van de reformatorische kerk. Hij of zij weet welke beloftes er in de Bijbel staan en wilt iedereen om de oren slaan die niet zo ruimdenkend is als hij/zij zelf is. Natuurlijk, de vragensteller is uit een behoudende kring gestapt en vindt dan in de evangelische hoek heel veel bijval. Meer als honderd teksten die als bewijs moeten dienen voor,… voor wat eigenlijk?
Heb jij Niagara, al die beloftes door de Heilige Geest op je ziel toegepast gekregen tot je zaligheid?
Of eist je die beloftes gewoon op, omdat God die in Zijn Woord geschreven heeft en je bent er van overtuigd dat dat ook zondermeer voor iedereen, dus ook voor jouw geldt. O, nee, niet voor iedereen natuurlijk. Niet voor de rechterflank, want die geloven dat niet. Toch? Je zegt:
“Als je wilt strijden tegen de leugen, helpt het om de waarheid in te prenten. Dan sta je niet meer met je mond vol tanden als je geweten je aanklaagt”. Een zware aantijging! De leugen is dus de OGGIN of zo je wilt, alle kerken waar behoudend gepreekt wordt! Maar ik zeg je, als je geweten je aanklaagt, is dat nog een zegen die God ons schenkt, door in je consciëntie te spreken. Dacht je dat je niet met je mond vol tanden komt te staan als God tot je spreekt in je consciëntie? Dacht je op duizend vragen er één te kunnen beantwoorden? Weet je wat de ware bekering is? Meerdere oudvaders, waaronder Calvijn, zeiden al, de bekering is eigenlijk niets anders dan ootmoed, ootmoed, en nog eens ootmoed. Alle beloftes die in de Bijbel staan jezelf kunnen toe-eigenen is géén ootmoed. Als een rechteloze je rechter om genade bidden, dat is ootmoed. Dan kom je er buiten te staan. Je kunt je geen beloftes toe-eigenen als God ze Zelf niet in je hart legt, door de werking van de Heilige Geest.
Zelfaanmatiging is toch iets anders als het ware geloof!
Je geeft de volgende raad: “Het gaat erom dat je de teksten van binnen en van buiten zo goed gaat kennen dat ze sterker worden dan de negatieve inscherpingen van vroeger. Dat in plaats van het tegen jezelf herhalen/overdenken welke akelige, uit context getrokken bijbelteksten en halve waarheden je vroeger hoorde, je nu de goede waarheden zo ingescherpt krijgt dat die niet kunnen worden verdrongen door de oude leugens.)”.
Omdat het over een kerkverband gaat dat jou niet aanstaat, weet je meteen te vertellen dat het oude leugens waren enz., terwijl je er mogelijk nog nooit een preek gehoord hebt. Dat vind ik toch wel een beetje beschamend. Maar ja, wie ben ik.
Je noemt meer dan honderd Bijbelteksten allemaal ten gunste van jou. Tenminste, dat heb je besloten, dat het ten gunste van jou is. Weet je dat er ook andere teksten en voorbeelden in diezelfde Bijbel staan, of heb je die er al uitgeknipt omdat die niet voor jou bedoeld zijn maar alleen voor anderen? Bijvoorbeeld voor verdrukten, of voor ongetroosten. Mogelijk voor armen van geest. Mogelijk zelfs voor diegenen die door hun schuld, Zijn kroon hebben gevlochten en Zijn beker gevuld?
WillemB
27-06-2018 / 20:01
Beste jewannes,
Voordat je mij over één kam scheert met Niagara, wil ik even aangeven dat ik korter van stof ben, en zo’n “waterval van Niagara” aan Bijbelteksten ook wel enigszins eenzijdig vind. En nogal een beetje verstandelijk toegepast, zoals in zijn eerste gedeelte.
En gelukkig zijn er teksten voor “ongetroosten” zoals je schrijft in je slot. Maar wel om ze te troosten, neem ik aan?
Over je aanklacht, zoals je het noemt, het volgende.
Herken je dan niets in vraagsteller? Wat zou je hem/haar dan vanuit de Bijbel willen zeggen, als je op deze wijze zo vast zit? Staat het antwoord van Dooijerweert je misschien ook niet helemaal aan? Want dat hij Evangelist is, weet ik. Maar dat hij Evangelisch zou zijn, is nieuw voor mij.
dorpeling
27-06-2018 / 21:49
Dank Jewannes voor uw bijdrage .
Ook ik worstel hier zo mee, wel te moeten en niet te kunnen. En dan wordt elders op het forum verweten dat je gewoon niet wilt geloven, en dat de dorst blijkbaar niet genoeg is. Dat ik gewoon moet gaan geloven, en als ik gewoon zeg dat ik geloof het dan ook wedergeboren ben etc.
Maar ik kán het niet! En dat is nu net mijn grootste zonde, en datgene waar ik God voor nodig ben.
In ons kerkverband, en ook in jouw bijdrage
*Je kunt je geen beloftes toe-eigenen als God ze Zelf niet in je hart legt, door de werking van de Heilige Geest. *
blijkt toch dat ik niet zo verkeerd zit in het om genade smeken daar ik het zelf niet kan.
En dan is tóch beloofd dat op ons noodgeschrei nog grote wonderen gedaan worden. Als ik die hoop niet had, had ik niets.
RSTHG21
28-06-2018 / 01:21
@Flowergirl
ik ben juist blij te lezen dat je nog achtervolgd wordt door je verleden. Ik snap je goed, voor het vlees is die leer van de OGGiN niet aantrekkelijk, je vlees moet eraan en dat willen we nou juist niet, tenminste ik niet. En je kunt zelf geen steentje bijdragen. Maar het is juist zo profijtelijk voor je ziel, Christus krijgt juist zo'n waarde als je ziet dat wij nou niks zijn en de ellende alleen maar groter maken. Het wonder dat Hij het dwaze en onedele heeft uitverkoren, een Ruth, een David, een Simson, een Rachab, een Saulus enz. Bekeerd God nu anders? Je leest nu zo vaak dat mensen geloven in Jezus maar nooit zondaar zijn geworden, waar heb je dan Jezus voor nodig? Is Genesis 3 dan niet gebeurd? Zijn we geen zondaar geworden? Ik lees ook veel over beloftes, dat deze dan eens waarheid mogen worden.
- 1 Kor 9 vers 19. Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken
Ezech 36 vers 31 en gij zult een walging van u zelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen.
Zoek toch die God van dat oude volk (die je misschien wel gekend hebt van vroeger) en laat je niet meeslepen in allerlei wind van leer. Sterkte!
refoweb
28-06-2018 / 09:08
Het wordt er voor de vraagsteller en Flowergirl zo niet helderder op. Het antwoord is duidelijk en voor vervolgvragen kunnen jullie contact opnemen met de evangelisten van Dooijeweert. We sluiten dit artikel nu af.

Mocht iemand zich overigens afvragen waarom de reactiemogelijkheid soms is afgesloten dan is dit een van de redenen ;-)

Terug in de tijd

Bij ons in de gemeente spreekt onze predikant de gemeente nooit aan als broeders en zusters. Is dat wel goed? Paulus doe...
1 reactie
18-06-2010
Verlangt een dominee altijd naar de dood? Twijfelt een dominee nooit wat zijn geloof betreft? Dit zijn wat vragen die mi...
2 reacties
18-06-2012
Mijn vriend heeft een tijdje geleden zijn moeder verloren. Hij praat er niet gemakkelijk over. Ondertussen heeft hij wel...
2 reacties
18-06-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering