Blik naar binnen of op Christus

Ds. J. Bos / geen reacties

13-06-2018, 11:53

Vraag

Ik mocht een half jaar geleden na veel geestelijke strijd tegen mijn man zeggen: “Ja, de Heere heeft mij uit genade tot Zijn kind willen maken!!” Nu is het volkomen duister en worstel ik: is dit tijdgeloof of een periode van geestelijke duisternis waar de Heere Zijn bedoeling mee heeft?

Mijn vraag gaat over het uitvoeren van zelfonderzoek. Aan de ene kant voel ik de noodzaak hiervan en snak ik naar kenmerken waar ik steeds weer mijn eigen leven naast kan leggen. Aan de andere kant hoor en lees ik vaak: “Sla de blik niet naar binnen, want daar zal je het nooit in vinden. Sla de blik op Christus alleen!” Wat is dan de grens tussen jezelf van binnen serieus onderzoeken en tegelijkertijd weten dat je het daar überhaupt nooit zal vinden? Dit onderzoek uiteraard constant naast het gebed: “Laat zien of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg!”

Antwoord

Geachte mevrouw,

Zelfonderzoek is noodzakelijk. Dat vraagt  echter geestelijke kennis om het koren van het kaf te onderscheiden. Paulus schrijft dat aan de Corinthiërs in 1 Cor. 2: 13,14 15.  Zie ook vers 9, 10 en 11.

Als u deze verzen gelezen en overdacht hebt, lees daarna 1 Cor. 2:12. Ik onderstreep vooral ook het “opdat” in vers 12: “opdat wij zouden weten de dingen (Grieks: chrismata, de genade gaven) die ons van God geschonken zijn.” Vooral na 1 Cor. 1:30 bedoelt de apostel de door Christus verworven genadegaven. Bestudeer vervolgens zondag 32 met de tekst verwijzingen. Daarna, als u nog tijd hebt, Artikel 23, 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en DLR 3/4, 11 en ik raad u aan om ook nog DLR hoofdstuk 5 door te lezen en te overdenken. Dit alles heeft te maken met wat Paulus schrijft in 2 Cor. 13: 5. “Onderzoekt u zelf.” Dat  betekent niet alleen worstelen met aanvechting en gevoelens, maar ook  doen en zo vertroost worden door wat de Heere Jezus betuigt in Johannes 14:21. 

Hartelijke groet,
Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

Ds. J. Bos

 • Geboortedatum:
  24-06-1948
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Naarden
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik heb een hele rare/gekke vraag. Hij is erg onbelangrijk vergeleken met al de andere, maar als het onweert ben ik echt ...
geen reacties
12-06-2007
Bijna 30 jaar geleden verongelukte m'n broer op een stille heide waar één boom stond. Later hoorde ik nogal eens: "als d...
geen reacties
12-06-2007
Hoe op God vertrouwen als je niet geleerd hebt te vertrouwen? Ik heb in mijn leven weinig geleerd en kunnen oefenen in v...
geen reacties
12-06-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering