Brullen van de Leeuw

Ds. B.M. Meuleman / 1 reactie

12-06-2018, 10:00

Vraag

Tegen mij werd eens gezegd: “De Heere zal brullen in jou leven als een leeuw. Om je al bevende uit Assur te doen komen.” Wat zou dit kunnen betekenen? Ik kan het deze persoon niet meer vragen omdat hij is overleden.

Antwoord

Beste vraagsteller,

Wat tegen je gezegd is, komt hoogstwaarschijnlijk uit Hosea 11:10 en 11: “Zij zullen den HEERE achternawandelen, Hij zal brullen als een leeuw; wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen. Zij zullen bevende aankomen als een vogeltje uit Egypte, en als een duif uit het land van Assur; en Ik zal hen doen wonen in hun huizen, spreekt de HEERE.”

De eerste en letterlijke betekenis van deze tekst is te begrijpen tegen de achtergrond van Israëls geschiedenis. Het tienstammenrijk in het noorden van Israël leeft in zonde en dient de afgoden. De Heere bestraft hun afgoderij, die Hij geestelijke hoererij noemt, door hen in ballingschap te sturen in Assyrië, oftewel, Assur. Ook zullen er zijn die in Egypte terecht komen. Maar de Heere zal Zijn volk niet altijd in ballingschap laten. Hij verlost hen uit hun gevangenschap. Daarvoor gebruikt Hosea het beeld van een brullende leeuw. Zoals een leeuw zijn jongen bijeenroept door te brullen, zo zal  de Heere de kinderen van Israël bijeenroepen en weer thuis brengen in het beloofde land. Ze zullen bevend aankomen op het geluid van Gods stem. 

Nu zou je een tweede betekenis in deze tekst kunnen ontdekken, of beter gezegd, een geestelijke toepassing van de letterlijke tekst, al moeten we altijd oppassen met het vergeestelijken van Gods Woord. Voor je het weet vul je je eigen (vrome) gedachten in, in de tekst. 

De kanttekeningen bij de Statenvertaling geven als uitleg: “Door de openbare, klare en heldere predicatie van het Evangelie, waardoor Hij Zijn uitverkorenen (gelijk een leeuw zijn jongen) bijeen zal roepen. Insgelijks waardoor Hij niet alleen aan de Zijnen Zijn genadewerk zal verkondigen, maar ook aan Zijn en Zijner kerke vijanden Zijn wraak en de overwinning, voornamelijk van alle geestelijke vijanden, die Hij, als de rechte Leeuw van Juda, zal overwinnen en in triomf voeren. Dat is, in alle plaatsen waar zij verstrooid zijn, zullen zij zich met ijver begeven tot Dien Die hen verlost uit geestelijk Egypte en Assyrië, dat is, de slavernij des duivels en der zonde.”

Ik vermoed dat dit de bedoeling is van wat eens tegen je gezegd werd, namelijk dat de prediking van Gods Woord zo’n indruk op je zal maken, zo krachtig in je zal werken, dat je gebracht wordt tot geloof en bekering, dat de Heere je verlossen zal  van de slavernij van de zonde en de duivel om te wandelen in de vrijheid van al Gods kinderen. 

Nu is de zaligheid niet afhankelijk van wat ooit iemand eens tegen je heeft gezegd. Je zaligheid is zelfs niet afhankelijk van één enkele Bijbeltekst, hoe krachtig en indrukwekkend ook. Je zaligheid ligt geheel in Christus, de Leeuw uit Juda’s stam. Heel Zijn Woord, in Oude en Nieuwe Testament, spreekt van genade voor verloren zondaren. En ja, wanneer Zijn Woord kracht doet in je leven wil je niet anders en kun je niet anders dan jezelf aan Hem gewonnen geven, voor Hem buigen, in Hem geloven en je tot Hem bekeren. Daar mag je om bidden en daartoe mag je met aandacht luisteren naar de verkondiging van Gods Woord. 

Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief
1 reactie
kip
14-06-2018 / 19:12
wat een fijn antwoord.

Terug in de tijd

Ik (vrouw, 22) loop al een tijdje met een vraag rond en ik weet niet meer hoe ik er mee om moet gaan. Ik heb een periode...
4 reacties
11-06-2014
Waarom mag je eigenlijk niet pokeren, ik bedoel gewoon met vrienden? Iemand wil me Amerikaans jokeren leren, maar mag da...
8 reacties
11-06-2012
Deze vraag is gericht aan ds. Paul uit Ede. In het kader van demonie en bevrijding en ziekenzalving heeft u e.e.a geschr...
geen reacties
11-06-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering