Onbegrijpelijk christendom

prof. dr. M.J. Paul / geen reacties

11-06-2018, 16:03

Vraag

Ik heb drie vragen van zaken die ik niet geheel begrijp uit het christendom:

1. Zal de derde tempel in Jeruzalem spoedig worden herbouwd?

2. Waarom vertellen jullie christenen niet in Jip-en-Janneke-taal aan bijvoorbeeld agnosten dat God liefde is en dat je Hem alleen maar hoeft te vragen om hulp als je die nodig heb? En wat is het probleem om ergens in te geloven? Je doet hier toch niemand pijn mee?

3. Waarom moet de mens ‘neerbuigend/hulp vragen’ aan GOD? Hij is toch immers “God Zij Met Ons”, staat aan onze kant en spreekt via de mens?

Antwoord

Beste vraagsteller,

De vragen zijn erg beknopt geformuleerd en als we elkaar zouden spreken zou ik graag wat achtergronden horen. Ik heb de indruk dat je jezelf als een buitenstaander ziet en geen christen bent, of op zijn minst nogal wat vragen hebt bij het christendom. Een gesprek is echter niet mogelijk en daarom geef ik antwoord op de vragen zoals die bij mij overkomen.

1. Met de derde tempel wordt de tempel bedoeld die in de toekomst gebouwd kan worden. De eerste tempel is door de Babyloniërs verwoest, de tweede door de Romeinen. Het valt te begrijpen dat Joden de tempel willen herbouwen in Jeruzalem, maar op korte termijn kan dat niet omdat de islamieten de zeggenschap hebben over de tempelberg. Het Temple Institute in Jeruzalem is volop bezig met de voorbereidingen, vooral met de voorwerpen, zoals de altaren en de kleding van de hogepriester. Onder christenen is er verschil van mening of die tempel er zal komen. Dit hangt af van de letterlijke of symbolische uitleg van de slothoofdstukken van het boek Ezechiël en ook van de uitleg van 2 Thessalonicenzen 2:4. Is in de laatste tekst een letterlijke tempel bedoeld of is de tempel daar een beeld van de gemeente? Er is ook geen duidelijkheid of die tempel binnenkort herbouwd zal worden.

2. Niet alle agnosten gebruiken eenvoudige taal. Sommigen gebruiken ingewikkelde filosofische redeneringen. Het is van belang in gesprekken met andersdenkenden aan te sluiten bij hun niveau en bij hun vragen en tegenwerpingen. In sommige gevallen is Jip-en-Janneke-taal goed. In onze tijd zijn er veel boeken en video’s beschikbaar waarin de Bijbelse boodschap op eenvoudige wijze uitgelegd wordt. De Bijbel beschrijft echter veel meer dan dat God liefde is en dat een hulpvraag genoeg is. God is ook onze Schepper en Hij vraagt rekenschap van wat wij gedaan hebben. Eenvoudige taal mag niet leiden tot een te eenzijdige boodschap. Het is mij helaas niet duidelijk wat je bedoelt met “En wat is het probleem om ergens in te geloven? Je doet hier toch niemand pijn mee?” Het is toch ook belangrijk of iets waar is? En waarop die overtuiging gebaseerd is?

3. God is niet automatisch met ons. Hij is onze Maker en wil dat wij Hem dienen. Dat hoeft niet neerbuigend te gebeuren (in de negatieve zin van het woord), maar betekent wel dat wij onze plaats moeten kennen. Als er heel wat fouten en overtredingen in ons leven zijn, past ons in ieder geval bescheidenheid. Op de rand van sommige munten staat “God zij met ons.” Dat is een mooie wens, maar het is geen stellige uitspraak dat God altijd met ons is. De uitdrukking komt uit Jesaja 7:14. Terwijl Achaz denkt dat God hem en het volk verlaten heeft, klinkt de verwonderde uitroep dat God toch nabij is. Dat blijkt uit de naam Immanuël (= “Met ons God”). In Mattheüs 1 wordt deze tekst aangehaald bij de geboorte van Jezus. Hij krijgt de naam Jezus (= “De Heere redt”), opdat de uitspraak uit Jesaja 7 vervuld zou worden. Want dat God met ons is, blijkt vooral uit de geboorte van Zijn Zoon. Hoe krijgt die nabijheid van God gestalte? Door ons geloof in Hem en door de vernieuwing van ons leven. Als wij niet in Hem geloven, is Hij tegen ons en zal Hij ons voor eeuwig in de steek laten (Mattheüs 25). God verlangt naar onze redding, maar staat niet altijd aan onze kant en spreekt ook niet altijd door de mens. Hij spreekt vooral door de Bijbel en het is belangrijk die te lezen en te beluisteren.

Er zullen in ons leven altijd vragen en onduidelijkheden blijven. Des te belangrijker is om te bidden om de leiding van de Heilige Geest, zodat wij de hoofdzaken gaan zien en geloven.

Prof. dr. M. J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

prof. dr. M.J. Paul

 • Geboortedatum:
  13-03-1955
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Ede
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  -Eindredacteur Studiebijbel OT
  -Senior docent Oude Testament (CHE)
  -Deeltijd hoogleraar OT te Leuven (B)
  -Directeur-bestuurder THGB

geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man en ik zijn al jaren actief lid van een naturistenvereniging. Onze ouders hebben ons deze 'levensstijl' meegegev...
geen reacties
11-06-2013
Ik ben een jongere van 18 jaar. Ik zit momenteel in de HHK. Ik voel me daar totaal niet thuis. Ik heb op catechisatie ge...
geen reacties
11-06-2008
Wij zijn getrouwd, hebben én kindje en ik ben zwanger van nr. twee. Mijn ouders wonen 30 km hiervandaan. Mijn man maakt ...
geen reacties
11-06-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering