Verkering met een onchristelijke jongen

Ds. J.D. Heikamp / geen reacties

08-06-2018, 10:04

Vraag

Ik heb verkering met een onchristelijke jongen. Ik zit in de Ger. Gem. in Ned. Ik zou graag willen vragen of het mogelijk is om met hem te trouwen. In een ander artikel las ik dat je voor een kerkelijke erkenning van het huwelijk geen lid hoeft te zijn. Mijn volgende vraag is: stel dat het huwelijk kan, is het dan ook mogelijk om onze kinderen te dopen?

Antwoord

Ik probeer wel eens de schoen die wringt op te zoeken in een gestelde vraag om daarop te reageren met antwoord. De vraagstelling is summier, terwijl er een groot probleem achter schuil gaat. Dat zal de praktijk wel zijn met ouders en kerkenraad. Ik kan in deze geen antwoord geven namens de kerk waar je bij thuis hoort. Ga eerst met familie te rade en dan met de kerkenraad. Want zij kunnen jou een gepast antwoord geven waar je mee verder kunt op de levensweg.

Ik kan alleen een algemeen antwoord geven op de vraag of het mogelijk is om met een onchristelijke jongen om te gaan en te gaan trouwen. In een halve eeuw ambtelijk werk heb ik het meegemaakt dat het goed gegaan en gekomen is dat zo’n huwelijk stand hield. Soms doordat een christelijke man of vrouw de kerk ook heeft verlaten en als een modern stel door het leven gaat.  Hier zijn veel voorbeelden van te noemen, helaas. Terechtgekomen in kerkverlating en Godsverlating.

We kennen de gevallen dat één van beide trouw kerkelijk bleef en alleen stond voor het doopvont. Alleen kinderen een christelijke opvoeding trachten te geven met de spanningen van schoolkeuzes en zondagbesteding. Met het lezen van Gods Woord aan tafel voor of na de maaltijden. Dat er een niet bidt of net doet alsof.

We kennen een enkel geval dat een onchristelijke man of vrouw door God werd bekeerd en een positieve invloed had op het huwelijksleven met alle zorgen waarmee dat gepaard gaat in het leven. Dus dat is ook voorgekomen.

Dit alles in het kort overdenkende moet je de raad van Gods Woord ernstig overdenken: trek geen juk aan met een ongelovige. Want het is beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Buig maar veel je knieën om van de Heere wijsheid te mogen ontvangen in de beslissingen waar je voor staat op reis door dit voorbijsnellend leven.
 
Hartelijk gegroet van een opa die deze zaken niet voorbijgaan.

Ds. J. D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

Ds. J.D. Heikamp

 • Geboortedatum:
  09-11-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Staphorst
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

  website: http://dsheikamp.refoweb.nl

Tags in dit artikel:

relatie met niet-gelovige
geen reacties

Terug in de tijd

In popmuziek zitten verborgen satanische boodschappen als je die terugdraait, werd ons verteld. En dat kan je ook duidel...
geen reacties
06-06-2007
Wij kunnen van onszelf niet geloven. Wil het dan zeggen dat het van God komt als je wel gelooft?
geen reacties
06-06-2005
In Psalm 150:2 staat dat je de Heere moet loven met onder andere de trom. Waarom wordt er bij ons in de kerk alleen maar...
28 reacties
06-06-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering