De Joden en de Messias

Ds. A. Jonker / geen reacties

09-03-2018, 15:19

Vraag

De Joden in Jezus’ tijd (en tegenwoordig ook nog) hadden/hebben een beeld voor zich van een toekomstige messiaanse tijd gebaseerd op een aantal oud-testamentische teksten (vooral uit de boeken van de profeten). Aangezien Jezus in de optiek van de Joden niet aan de OT-voorwaarden van de Messias voldeed en de Messiaanse tijd van vrede e.d.g. niet kwam, werd Jezus verworpen. Daarnaast waren er de discussies over Jezus godheid, wat door de Joden als godslastering gezien werd/wordt (zoals beschreven in het Nieuwe Testament).

Dit werpt bij mij de volgende vraag op: Staat er ergens in het Oude Testament vermeld dat de Joden in een toekomstige Messias moesten geloven tot vergeving van zonden? Ik lees regelmatig dat berouw over zonden en God vragen om vergeving resulteerde in vergeving. In sommige gevallen moest er ook nog geofferd worden. Ik meen nergens in de boeken van Mozes (de Wet) te lezen over de noodzaak van een geloof in de toekomstige Messias tot vergeving van zonden. Was deze eis niet van toepassing in de tijd van het Oude Testament en was dus de ‘theologie’ (ik weet geen beter woord) van het NT een andere dan van het OT?

Antwoord

Dit is een moeilijk onderwerp. Het betreft namelijk de verhouding van het Oude en het Nieuwe Testament. Als het gemakkelijk was geweest, dan zouden Joden vroeger en nu heel snel geaccepteerd hebben dat OT en NT bij elkaar horen, zoals de bloem in de knop en de bloem die open is bij elkaar horen.

De Jood die alleen het OT leest, leest dit met de bril van de mondelinge en schriftelijke traditie van het Jodendom, de Talmoed. De christen leest het OT me de bril van het NT en ziet zo veel teksten uit het OT in het NT in vervulling gaan.

Concreet betekent het, dat we alleen vanuit het NT kunnen zeggen dat het bloed van de offerdieren heen wijst naar het verzoenend bloed van Jezus Christus. Daarbij stelt het OT het vertrouwen op Gods beloften en gehoorzaamheid aan Zijn inzettingen op de voorgrond en het NT stelt de eis van geloofsvertrouwen in Jezus de Messias en uit liefde tot Hem de gehoorzaamheid aan Gods geboden.

In het OT staat nergens de ‘eis’ om in de Messias te geloven, maar daar wordt de komst van de Messias geprofeteerd. Die profetieën bevatten heerlijke beloften, die in het NT verder uitgewerkt  worden. De Heilige Geest leerde mensen om op grond van die heerlijke beloften verlangend uit te zien naar de komst van de Messias (zie Lukas 2: 25, 38). De Heilige Geest leert vanuit het NT om te geloven in he verzoenend bloed van Jezus Christus.

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

Ds. A. Jonker

 • Geboortedatum:
  29-03-1954
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Putten
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

(Messiasbelijdende) Joden
geen reacties

Terug in de tijd

Wij zijn twee jaar getrouwd en hebben een goed liefdesleven. We zitten er over te denken om seksuele hulpmiddelen aan te...
8 reacties
08-03-2013
Als rentmeester van Gods schepping willen mijn man en ik graag zoveel mogelijk biologisch, ecologisch en fairtrade leven...
1 reactie
08-03-2014
Ik ben een vrouw van eind 20 en heb nog nooit een relatie gehad. Ik red me prima zonder man, maar zou wel graag een rela...
4 reacties
08-03-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering