Met katholieke jongen trouwen en naar CGK

Ds. H. Peet / geen reacties

15-10-2004, 00:00

Vraag

Ik heb nu verkering met een katholieke jongen. Zelf kom ik uit de Ger. Gem. We waren samen op zoek naar een kerk om naar toe te gaan. Alleen nu zit ik met een probleem. Hoe kan ik het beste zeggen tegen mijn ouders dat ik niet meer naar de Ger. Gem. ga, maar samen met mijn vriend (ook na het huwelijk) naar de Chr. Geref. Kerk wil?

En dan heb ik nog een vraag. Mijn vriend is zes jaar ouder dan ik. Ik ben nu twintig en we hebben zeven maanden verkering. We weten beiden dat we verder met elkaar willen. We willen daarom volgend jaar eigenlijk gaan trouwen. Is dat te vroeg? Mijn gevoel zegt van niet, maar hoe kan ik dat dan mijn ouders duidelijk maken?

Antwoord

Wanneer het gaat om de vraag hoe je tegen je ouders moet zeggen dat je naar een ander kerkverband gaat, zul je gewoon de koe bij de horens moeten vatten. Kies een moment dat je daar rustig met je ouders over kunt spreken en verwachten kunt niet gestoord te worden. Je kunt ook van te voren aangeven dat er iets is waar je met je ouders over wilt praten en dan daar een afspraak voor maken. Wanneer je dit gesprek aangaat is het uiteraard belangrijk vooral duidelijk te maken wat je beweegt tot het maken van die keus.

Je zou het gesprek ook nog anders in kunnen gaan. Je zou met je ouders kunnen spreken over datgene wat blijkbaar een drempel voor jullie is om in je huidige gemeente te kerken. Dan kun je aangeven in welke richting je denkt en daarin je ouders advies vragen, wat zij daarvan vinden. Het lijkt me wijs om de raad van je ouders serieus te overwegen.

In ieder geval is het goed om jezelf samen eerst nog eens goed rekenschap te geven van je motieven. Wat motiveert je bij deze keus? Doe je het omdat je vriend daar beter aansluiting vindt? Doe je het om dat je op zoek bent naar wat meer ruimte; wat naar mijn gevoelen geen goed motief is. Doe je het omdat je voor jezelf en je vriend geestelijk voedsel ontvangt. Het zal de boodschap moeten zijn die klinkt, die een band legt met de gemeente van je keus. Alleen als dit je drijft kun je zegen verwachten op de gemaakte keus. Vraag je ook maar eens af of je datgene wat je van een gemeente verwachten mag niet kunt vinden in de gemeente waar je nu lid van bent. Wat is daar dan niet, wat je in de bewuste Chr. Geref. Kerk wel aantreft. Denk samen nog maar eens eerlijk over die vragen na. Ik wil maar zeggen: een besluit tot kerkelijke overgang mag niet lichtvaardig genomen worden. Wanneer je motieven zuiver zijn moet je het ook aan je ouders uit kunnen leggen en dan mag je van je ouders ook begrip verwachten. Bij alle accentverschillen betreft het beide kerken van gereformeerd belijden en me dunkt dat je ouders er dankbaar voor mogen zijn dat je het daar zoekt.

Wat de andere vraag betreft, ga je mij in deze situatie toch wel wat snel. Ik snap het ook wel: je vriend is nogal wat jaren ouder. Toch zou ik je willen adviseren in deze situatie rustig de tijd te nemen. Je vriend heeft immers een heel andere achtergrond dan jij. Dat vraagt toch wel meer tijd dan de zeven maanden die jullie nu verkering hebben. Weet je vriend inmiddels echt wat de gereformeerde leer inhoudt? Zou het niet goed zijn samen eens een tweetal jaar catechese te volgen om dat meer te ontdekken? Is het echt de Boodschap zoals die in de gereformeerde traditie klinkt die hem raakt en is hij daarom bereid om de overstap te maken of is het hem alleen om jou te doen en is hij daarom toegeeflijk op godsdienstig gebied?

In jullie geval zal het heel wat inspanning vergen om ook die geestelijke eenheid te laten groeien die nodig is voor een gezond huwelijksleven. Die tijd moet je ervoor nemen. Je zult de tijd moeten nemen om te weten te komen óf die eenheid ook echt kan groeien zodat er perspectief is op een gezond huwelijksleven. Die eenheid is een eerste vereiste. In het licht van de Bijbel mag een huwelijk zelfs niet worden aangegaan als die geestelijke eenheid ontbreekt. Blijkt bij het verstrijken van de tijd dat je vriend steeds meer gegrepen raakt door de Bijbelse boodschap zoals in de gereformeerde traditie verstaan en blijkt dat jullie elkaar steeds beter gaan aanvoelen, dan mag je samen de weg van het huwelijk opgaan. Is het anders -wat ik uiteraard niet hoop- zul je daar ook de consequentie uit moeten trekken. Een dergelijke investering wat de tijd betreft, wordt ruimschoots vergoedt, terwijl een overhaast trouwen je later zeker zal opbreken.

Ds. H. Peet

Ds. H. Peet

 • Geboortedatum:
  15-01-1964
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Sliedrecht (Eben-Haëzer)
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

kerkkeuzetrouwplannen
geen reacties

Terug in de tijd

Graag zou ik een vraag stellen aan dominee C. A. van der Sluijs. Een tijdje geleden werd in een kerk aan de rechterflank...
6 reacties
15-10-2013
Ons huwelijk loopt niet altijd op rolletjes, door stress en verschillende karakters zijn er nogal eens wat botsingen. Wa...
geen reacties
15-10-2008
Ik heb een serieus probleem. Hoewel ik het probeer niet te doen, kijk ik soms porno. Soms als ik in de kerk zit zit ik a...
5 reacties
15-10-2019
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering