Merk- en veldteken van Christus (2)

Ds. A.T. Vergunst / geen reacties

20-02-2018, 12:34

Vraag

Aan ds. Vergunst, n.a.v. 'Merk en veldteken van Christus'. U refereert aan de NGB (althans, de vragensteller) en noemt Guido de Bres, maar welke bijbelse onderbouwing is er om de doop een merk- en veldteken te noemen? M.a.w. waar staat dat in de Bijbel?

Antwoord

Beste vriend,

Deze ‘taal’ staat niet in de Bijbel. Guido de Bres heeft echter wel een Bijbels gegeven, een heel mooie en toepasselijke omschrijving gegeven. God spreekt in het Oude Testament geregeld dat Hij Zijn volk bij Zijn Naam noemt (zie bijvoorbeeld in Jesaja 63 en 64). Ook de waarheid dat we de “Naam van de Heere niet ijdelijk mogen gebruiken” (derde gebod) kan aanleiding zijn geweest voor Guido de Bres’ keuze van woorden.  Hoewel we meestal het derde gebod verbinden met het ijdel gebruik van de Naam van God, is het ten diepste een gebod waarin God Zijn verbondsvolk voorhoudt het verbondsteken (waarin Zijn Naam is afgebeeld) op een waardige manier te dragen. Ik denk dat Guido de Bres misschien die gedachte heeft verwoord in het ‘merk- en veldteken.’  Aangezien ik ook het Nieuwe Testament zie als een verbreding en verrijking van Gods verbonds met Zijn volk, kan ik De Bres heel goed volgen in zijn gedachten verwoord in het ‘merk en veldteken.’  

Hartelijke groeten, 
Pastor A. T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst

 • Geboortedatum:
  22-09-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waupun (USA)
 • Status:
  Actief
geen reacties

Terug in de tijd

Ik zit met een probleem. Ik geloof wel in God en dat Hij voor mij aan het kruis heeft gehangen. Ik ga naar de kerk en ga...
geen reacties
19-02-2005
Mag je tijdens je bruiloft in de kerk fotograferen/filmen? Kun je dit op bijbelse gronden verbieden?
geen reacties
19-02-2005
Wat is geloven?
geen reacties
19-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering