Kind noodgedwongen naar openbare school

drs. W.H. Hoorn / 4 reacties

06-02-2018, 08:03

Vraag

Onze dochter van drie jaar heeft een behoorlijke ontwikkelingsachterstand (lichamelijk). Hierdoor zal zij straks, als ze vier mag worden, niet naar de reformatorische school van haar broers kunnen. Scholen in de buurt die bij het probleem van ons kind aansluiten, zijn helaas openbaar. Met pijn in ons hart staan we nu voor deze beslissing. Hoe kunnen wij, die beloofd hebben om onze kinderen op te voeden tot Gods eer, nu ons kind naar een openbare school sturen? Wij weten dat de eerste en hoofdverantwoording bij ons ligt! Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar daarbij hebben dan toch ook de verantwoording om ons kind naar een school met dezelfde grondslag te sturen?

Antwoord

Beste ouders,

De eerste hoofdverantwoording voor een christelijke opvoeding ligt inderdaad thuis en bij u. Goed dat u dit om te beginnen al inziet. Want dan is uw probleem eigenlijk niets anders dan een gevolg van omstandigheden waaraan u nu eenmaal weinig  kunt veranderen, hoewel u begrijpelijkerwijs de voorkeur hebt voor iets anders.

Wanneer u hierdoor echter in een dermate grote gewetensnood geraakt dat u dit niet wilt en kunt accepteren, dan zou een verhuizing mogelijk overwogen kunnen worden; ten minste wanneer het probleem met uw dochter zou kunnen worden opgelost door dichter in de buurt van een reformatorische basisschool te gaan wonen die wel kan inspelen op haar specifieke behoeften. Maar het is mij niet bekend of dit realiseerbaar is, in verband met bijvoorbeeld de afstand tot uw werk, of andere praktische consequenties. Ik ga er vanuit dat u een verhuizing zelf misschien ook al overwogen hebt.

U kunt wellicht ook een beroep wilt doen op Art. 5 van de leerplichtwet, die onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid biedt voor thuisonderwijs. Dit op grond van lid b.; overwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs van voor uw kind geschikte scholen binnen redelijke afstand. Maar het is lang niet zeker of u op grond daarvan een vrijstelling kunt verkrijgen voor inschrijving van uw kind op een reguliere basisschool. En wanneer u dit wel weet te regelen neemt u daarmee een grote, langdurige en tijdrovende verantwoordelijkheid op u. Voor een dergelijk traject zou ik u willen adviseren om contact op te nemen met de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs (NVvTO). Misschien kunnen die in deze u verder helpen en van advies dienen.

In alle andere gevallen rest u weinig anders dan u bij deze situatie neer te leggen. En dan eventuele missers die men uw dochter in het openbare onderwijs heeft willen wijsmaken thuis bij te spijkeren. Ook dat zal tijd en moeite kosten, maar minder dan bij thuisonderwijs. En leg daarin dan maar de nadruk op, “jij weet wel beter.” Want daarmee appelleert u ook aan haar gevoel van eigenwaarde, wat volgens mij in haar specifieke situatie best wel gestimuleerd mag worden. En maakt u haar geestelijk weerbaar, wat ook een goede voorbereiding kan zijn op het voortgezet onderwijs, waar zij sowieso in contact zal komen met denkbeelden en leefwerelden die afwijken van haar thuissituatie.

Kortom; drie mogelijkheden: 1.Verhuizing, 2.Thuisonderwijs, 3.Thuis (intensief) bijspijkeren. Waar u voor wilt kiezen laat ik aan u. Maar in alles van harte de hulp en de bijstand van Gods Geest en Zijn genade toe gewenst.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H.Hoorn

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

basisschoolgeloofsopvoeding
4 reacties
Lilibeth
08-02-2018 / 20:05
Als aanvulling het volgende:

1. Door de wet Passend Onderwijs kunnen veel kinderen met een achterstand het reguliere onderwijs blijven volgen. Zij krijgen dan extra ondersteuning en hun leerkracht ook. Misschien kan dat voor dit meisje, of anders worden onderzocht.

2. Een openbare school is geen anti-religieuze school, maar een school die voor iedereen toegankelijk is. Wanneer jullie je zorgen en twijfels hebben zou ik adviseren om een gesprek met de directeur aan te vragen en dit te bespreken. Je kan vragen hoe zij kunnen helpen om jullie geloof handen en voeten te geven. Bijv met het bidden bij de lunch (ik neem aan dat de kinderen standaard overblijven). En hoe wordt Kerst en Pasen gevierd?

3. Vaak worden op openbare scholen levensbeschouwelijke of christelijke godsdienstlessen gegeven door een gastdocent. Dat lijkt me het navragen waard! Of zouden jullie dat kunnen/mogen organiseren?

4. In de vraag wordt aangegeven dat dit de enige SBO in de regio is. Dan zullen er meer christenen op deze school zitten. Ook voor hen is dit de enige optie. Wellicht zijn zij niet reformatorisch maar wel christelijk. Probeer met hen in contact te komen. Bid voor de school!

Succes in het overwegen!
katherina
09-02-2018 / 14:46
Lillibeth, wat een waardevolle bijdrage geef je hier. Deze zienswijze miste ik echt in het antwoord van drs. Hoorn.
Jesaja40
11-02-2018 / 16:30
Beste ouders,

Heel terecht stelt u de vraag hoe nu verder met onze dochter? Ik stel vast dat het Reformatorisch onderwijs uw dochter niet kan bieden om haar ontwikkelingsachterstand in te lopen. Ik begrijp dat u veel waarde hecht aan het Reformatorische onderwijs voor uw dochter. Ik neem aan dat u die vraag ook daar hebt gesteld. U kunt aan hen verzoeken om voor uw dochter een aangepast lesprogramma. Daar zijn gewoon subsidiepotjes en regelingen voor.

Een verhuizing is de weg van de minste weerstand en zal een verstoring geven aan het onderwijs van uw andere schoolgaande kinderen. Dan komt er ook een belasting bij de kostwinner, die een langer onderweg is naar zijn werk. In het geval van een zelfstandige wordt dat alleen maar moeilijker.
Mijn bedenkingen bij het thuisonderwijs en het intensief bijspijkeren, dat is geen eenvoudige zaak die je er zomaar even op je kunt nemen.

Mijn advies zou zijn om te berusten in het feit dat uw kind niet op 4 jarige leeftijd naar het Reformatorische school kan gaan. Het dichtstbijzijnde plaatselijke openbare onderwijs is uitstekend toegerust om uw dochter passend onderwijs te bieden.

Verdiep u vooraf in de gebruiken die normaal worden geacht op de openbare scholen. U kunt dan in ieder geval aangeven dat uw dochter gevrijwaard wil hebben van deelname aan festiviteiten waar u niet achter kunt staan. Volg met grote belangstelling het lesprogramma van uw dochter en wees trots op al haar inspanningen.

U bent niet alleen en trotse ouder maar ook een voorbidder voor haar en alle anderen die tot uw gezin behoren. Dank vooral uw hemelse Vader in het bijzijn van al uw huisgenoten. Geef in een korte bewoording weer waarvoor u uw hemelse Vader wil danken en bidden.
Lekkerbek
13-02-2018 / 09:14
Toch nog even een kritische noot, familie van mij heeft hun kind om dezelfde reden ook niet maar refo onderwijs gedaan, maar nu enorme spijt hiervan. De laatste 2 jaar wilden ze voor t kind geen verandering dus ook dit doorgezet, maar achteraf zeiden ze hadden we t maar anders gedaan. In hun geval had hun kind met een taxi naar de dichtstbijzijnde refoschool die ook speciaal onderwijs heeft kunnen gaan maar daar zou hij een uur heen en een uur terug in de taxi zitten. Toch zouden ze dit er achteraf voor over hebben gehad. Het thuis bijspijkeren bleek erg tegen te vallen in de praktijk. Ook kwam hij met kinderen thuis die vloekten, en hij vertelt over leerkrachten die vloeken, en als hij hier iets van zegt dat hij dat zo erg vindt om te horen dan wordt het zo niet bedoeld en een dag later gebeurt het weer. Hij doet ook niet overal aan mee maar daardoor voelt hij zich ook op dat moment buiten gesloten. Al met al vinden zijn ouders dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt, achteraf gezien. Maar eerlijk gezegd hebben zij zich niet zo erg in de school verdiept. Ze vonden hem te jong om zo vroeg in de taxi mee te geven en een hele lange dag van huis zou zijn. Maar dat is geen basis om hem dan op een andere school te doen waar je vervolgens niets over weet.

Terug in de tijd

Waarom was het nodig dat Judas, Jezus verried? Er staat toch dat iedereen wist wie Jezus was? Dan hadden ze Hem toch ook...
geen reacties
05-02-2004
Het geloof is voor mij heel erg moeilijk. Ik zit met enige vragen. Waarom moeten er erge dingen gebeuren als dood, ziekt...
geen reacties
05-02-2005
Pas kwam ik erachter dat er een klein verschil bestaat tussen verschillende versies van het doopformulier. Aan het einde...
2 reacties
05-02-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering