Weinig bijbelkennis

ds. D.M. Elsman / 7 reacties

31-01-2018, 08:07

Vraag

Ik betrap mij er vaak zo op dat ik zo weinig van de Bijbel weet. Veel personen en verhalen in de Bijbel zeggen mij niets. Ik weet bij veel namen het verhaal bijvoorbeeld niet. Ik weet dat ik alle verhalen in de Bijbel terug kan vinden, maar ik vroeg mij af of er boeken bestaan die de Bijbelverhalen (en personen) omschrijven en/of uitleggen. Geschikt voor volwassenen. Als ik preken luister of met anderen in gesprek bent, kan ik nauwelijks voorbeelden uit de Bijbel noemen in een gesprek of herkennen waar de ander het over heeft. Ik vind het lastig hoe ik dan moet ‘beginnen’ met de Bijbel te onderzoeken om daar wel achter te komen.

Antwoord

Beste vriend(in), bij het beantwoorden van je vraag zie ik je vóór me -ik stel het me voor- in je binnenkamer waar je de stille momenten doorbrengt met de HEERE en Zijn Woord. Je zit in je stoel, de Bijbel op schoot. Naast je staat je boekenkastje met een reeks eenvoudige Bijbelse commentaren van het Oude en het Nieuwe Testament; die heb je in de loop van de tijd aangeschaft, nieuw, bij een Dorcas-winkel of een tweedehands boekenzaak. Ook staat er een concordantie voor als je iets wilt opzoeken op naam of woord. En ook nog een Bijbelse encyclopedie om je te helpen bij de achtergronden van personen, plaatsen, begrippen enz.

Je hebt je voorgenomen om elke dag de tijd te ‘nemen’ om daar op dat plekje te zijn -om samen met de Heere alleen te zijn- het zijn kostbare momenten voor je om te koesteren. Want je leeft bij Zijn belofte: “Welzalig de man (...) die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd” (Psalm 1).

Het is je verlangen om vrucht te dragen. Dat het Woord van de waarheid vrucht zal dragen in je leven en dat je vervuld mag worden met de kennis van Gods wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht (Kolossenzen 1).

Je bent begonnen bij het begin van de Bijbel en elke dag lees je verder -als het kan een hoofdstuk- en je bidt of de Heilige Geest je wil helpen te begrijpen wat je leest. Het is je gebed dat Hij aan het woord komt – dat als jij het Woord leest, het Woord jóu gaat lezen. De ene keer heb je genoeg aan één vers, dat woord voor woord op je inwerkt – de andere keer word je zo in het Woord getrokken en meegenomen, dat je niet kunt stoppen.

Je bidt om een opmerkzaam hart -voor straks als je weer aan het werk moet- dat de Heere ook dan zal spreken – door een Bijbeltekst die voorbijkomt, via een ander of via je eigen gedachten; ook de hemel vertelt van Zijn eer en heerlijkheid (Psalm 19), de vogels en de lelies vertellen van Zijn zorg (Matthéüs 6). Je bidt of je de woorden gegeven mogen worden bij de ontmoetingen – woorden die de HEERE Zelf je in de mond zal leggen om die te spreken met vrijmoedigheid (Efeze 6: 19).

Je zingt in je stoel. Voordat je weer opstaat en verder gaat: Maak in Uw Woord mijn gang en treden vast. Neem mijn leven, laat het HEER’, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid.

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief
7 reacties
Niagara
31-01-2018 / 09:25
Misschien kan het boek ‘tien vrouwen uit de bijbel’ van Max Lucado je helpen om kennis te maken met een aantal personen uit de bijbel en wat je van hen kan leren. Elke week behandelt het 5 dagen lang één bijbelse vrouw (en de mannen en andere vrouwen waar ze in het verhaal mee te maken heeft), en zijn er een hoop opdrachten te maken, van in eigen woorden opschrijven wat je denkt dat een bijbeltekst zegt, tot zelfreflectieve vragen over wanneer jij in een vergelijkbare situatie zat als de vrouw uit het verhaal. Ook wordt mooi afgeschilderd dat bijvoorbeeld de middelaarsfunctie die Abigaïl vervult tussen David en Nabal verwijst naar Jezus in de nederige houding die ze daarbij toont, en ga je dan verder in op het begrip nederigheid.
In het boek worden over het verhaal zelf vooral de bijbelgedeelten gelezen waar de vrouw in voorkomt (en verwijsteksten die met hetzelfde thema te maken hebben) maar als je het prettig vindt kun je er ook wat meer dan een week per hoofdstuk voor uittrekken en daarbij het hele, of een groter gedeelte van het bijbelboek lezen waar het verhaal in voorkomt, als je behoefte hebt aan meer context. Per dag ben ik zelf +/- een uur tot anderhalf uur bezig met een ‘dag’ uit het hoofdstuk, het is wel van een lichtere gezindte maar daar ondervind ik niet veel hinder van, vind het beeld dat ze van God schetsen erg verhelderend en bijbelgetrouw.
Johan100
31-01-2018 / 14:28
Ik heb één keer een 'dagboekje' in mijn handen gehad van Max Lucado.
Dat was gelijk waarschijnlijk de laatste keer.
Niagara
31-01-2018 / 21:30
@Johan100 Ik kende hem eigenlijk van die geschenkenboekjes en die zijn ook niet echt mijn ding qua diepgang. Deze valt wel echt in een andere categorie dan die kleine boekjes.
Niagara
31-01-2018 / 22:57
Helaas kan ik die laatste reactie niet wijzigen, het is wat te negatief gezegd dat het persé aan de diepgang ligt dat die kleine boekjes niet bij mij passen. Eerlijker is om te zeggen dat ik met die geschenkenboekjes persoonlijk niet zoveel kan, niet persé omdat de boodschap niet oké is o.i.d., maar het landt bij mij niet voldoende. Bij de vragen in het bijbelstudieboek landt het verhaal en wat dat voor mij persoonlijk betekent voor mij juist wel heel erg, dus daarin verschilt het voor mij van elkaar. Dit zal te maken hebben met monoloog v.s. 'dialoog', maar ook met de duur dat je met een tekst bezig bent, in de bijbelstudie langer en intensiever dan bij een boekje dat je in korte tijd doorgebladerd hebt.
hansa
01-02-2018 / 09:01
Vraagsteller zou ook eens een z.g. kinderbijbel kunnen lezen. Die zijn er ook voor ouderen die (nog) niet zoveel weten van de Bijbel. Bijv. 'Uw Koninkrijk kome' door Laurens Snoek. Dit is het eerste wat me te binnen schiet, maar zo zijn er nog wel meer uitgaven. Een goede boekhandel zal u daarin wel kunnen adviseren.
Maar, zoals ds al aangeeft, ook in kringloopwinkels zijn dit soort boeken vaak te koop (Capelle, Ingwersen, Vreugdenhil, Anne de Vries).
Jesaja40
01-02-2018 / 19:22
Ik kom die vraag vaker tegen. U bent daar geen eenling in en het beste advies is om de Bijbel van het begin tot het eind door te lezen. Ook de hoofdstukken die ogenschijnlijk saai zijn door het noemen van de vele namen.

In die lange lijst noemt u de namen van mijn volksgenoten, die in hun dagen belangrijk genoeg waren om opgenomen te worden in de namenlijsten van de Bijbel. Daarmee eert u hen met het lezen van die namen.

De Eeuwige vraag gelukkig niet aan ons of wij alle namen foutloos kunnen lezen en uitspreken op de juiste volgorde. Wat Hij wel aan ons vraagt is of hoe wij persoonlijk staan tegenover Hem en onze naaste. Als ik iemand een aantal jaren niet meer heb gezien herken ik wel het gezicht en de naam heb ik dan niet direct paraat. Ik denk dat de andere dat ook heeft.

Iedere predikant maakt wel eens gebruik van een concordantie als hij/zij iets na wil kijken en de tekst niet direct paraat heeft. Ik ken mensen die uit hun mond niet open durven te doen omdat zij niet exact weten hoe een en ander in verband met elkaar staat. Zij spreken niet met woorden maar aan hun daden en inzet laten zij zien dat zij de Bijbel begrijpen. Dat is hun sterkste kant en daarmee dienen zijn naar mijn inzicht meer dan degene die op alles direct antwoord kan geven.

Kijk dan wordt de vraag omgebogen, dat wil zeggen: waar kan ik mij inzetten om het Evangelie in woord en daad gestalte geven. Zou dat de gave kunnen zijn die de Eeuwige u heeft gegeven? Als u zich daarin herkent, dan bent u een zeer bevoorrechte persoon!
Sammie2016
03-02-2018 / 08:43
Probeer bij preken/lezingen de spreker in de Bijbel op de voet te volgen als hij/zij Bijbelverzen voorleest.
Maak aantekeningen van Bijbelverzen en een kort commentaar van je zelf erbij zodat je het thuis kan nalezen en bestuderen. Mediteer over wat je hebt geleerd en pas het toe in je dagelijkse leven en boven alles vraag je hemelse Vader om d.m.v. Zijn Heilige Geest je te helpen.

Zonder nauwkeurige kennis kan men niet worden gered. De Bijbel zegt ...
(Johannes 17:3) Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus.

Terug in de tijd

Ik vraag me af of je vanuit christelijk oogpunt gezien je leven mag geven of op het spel zetten om andere mensen te help...
geen reacties
31-01-2017
Ik ben van mening dat ds. Vreugdenhil de oorzaak en gevolg-relatie niet goed ziet bij het artikel 'God de schuld van onb...
geen reacties
30-01-2005
Wat is je ziel? Waar zit dat? Het is een rare vraag, maar nergens is een lichaamsdeel die ziel heet. Zo kan ik me wel in...
geen reacties
30-01-2009
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering