Vertrouw maar op God

Ds. A. Simons / 1 reactie

29-01-2018, 16:39

Vraag

Vaak wordt er gezegd als je over iets in zit (in kleine of grote dingen): “Vertrouw maar op God”, of “Leg het maar in Zijn hand.” Dat is op zich mooi, maar hoe doe je dat dan? Vaak bid ik in bepaalde situaties waar ik zelf tegen aan loop of iets moeilijk vind tot God; dat ik op Hem zal vertrouwen wat er ook gebeurt, ook al loopt het heel anders dan ik zou willen of zou verwachten. Dat Hij mij over de situatie rust wil geven omdat het in Zijn hand ligt. Alleen voel ik me vaak juist alleen maar onrustiger en blijf ik juist meer nadenken over de dingen waar ik mee zit of tegen aan loop. Het geeft me niet perse rust. Ik wil op God vertrouwen, maar weet gewoon niet hoe. Ik weet niet hoe ik een situatie écht moet ‘overgeven’ aan Hem. Ik zit hier echt heel erg mee, net alsof ik niet echt in God geloof omdat ik situaties voor mijn gevoel dus niet kan over geven aan Hem.

Antwoord

Bedankt voor je vertrouwelijke vraag. Geen eenvoudige vraag om te beantwoorden. We kennen elkaar verder niet en ik weet niet echt wie je bent. Je begint je vraag door iets te zeggen wat je vaak hoort: “Vertrouw maar op God.” Met andere woorden; leg het maar in Zijn hand. De vraag is: hoe doe je dat? Aan de andere kant belijd je dat je dit doet, maar er geen rust bij ervaart. De woorden zijn er wel, maar er verandert niets in jouw situatie. Er klopt iets niet, maar wat? Geloof ik soms niet echt in God? Is dat de reden waarom dat het niet lukt? 

Ik kan en wil geen oordeel vellen over jouw geloof. Ik kan wel beschrijven wat waar geloof is, volgens het Woord van God. Kijk, als er in de Heidelberger Catechismus gesproken wordt over zondag 10 dan volgt deze zondag op zondag 7. Veel mensen denken wel te geloven in Gods voorzienigheid (Zondag 10) maar belijden dat ze het geloof (Zondag 7) in Christus missen. Hier gaat het geestelijk gezien verkeerd. We draaien de dingen om in het leven. We zijn wel afhankelijk van God, maar missen het waar zaligmakend geloof. Nogmaals, hier gaat iets mis in de kerk. Alsof een mens zonder waar geloof wel kan geloven in Gods leiding en in Gods Vaderlijke zorg op een Bijbelse wijze.

Als jij in je brief spreek over de vraag: geloof ik echt in God?, dan wil ik je liefdevol en eerlijk vragen: wat betekent Christus in jouw leven? Heb je Hem ontmoet in Zijn Woord toen Hij zei, zie hier ben Ik? Dat je door een waar geloof Hem hebt omhelst als je enige houvast in leven en sterven? Gebogen aan Zijn voeten als een verloren zondaar, die al zijn heil alleen verwacht van Christus alleen?

Deze ontmoeting blijft niet zonder gevolgen. Als vrucht van dit leven krijg ik een aanhankelijk leven naar lichaam en ziel. Ik wil niet langer en kan niet langer leven zonder Hem. Paulus zegt in Romeinen 12:1 en 2 dat we onze lichamen offeren tot een Gode welaangename reuk en dat we deze wereld niet langer gelijkvormig zullen zijn. We gaan anders dan vroeger met het leven om, ook het leven van alle dag. De grote vraag wordt: wat wilt U dat ik doen zal? In deze weg leren we meer en meer de dingen uit handen te geven en los te laten in Zijn handen. Dat is geen werk, ook geen prestatie maar een vrucht van Gods genade in Christus Jezus. Dit noemt de Bijbel vertrouwen in God en op God.

Dat wil niet zeggen dat alles voor de wind gaat. Integendeel je krijgt misschien wel vaak tegenwind. Maar in die weg leert God ons te sterven aan onszelf en het leven meer en meer buiten onszelf te zoeken in Christus Jezus. Een wonderlijk leven in Christus Jezus onze Heere.

Gods’ zegen toegebeden om Hem aan te kleven in de weg die Hij met jouw gaat.

Hartelijke groet,
Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

Ds. A. Simons

 • Geboortedatum:
  07-05-1958
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief
1 reactie
Niagara
29-01-2018 / 18:02
Weet je in je hart wie God is? Of weet je met je verstand dat Hij almachtig,, eeuwig dezelfde, goed, genadig, heilig, rechtvaardig en trouw is en dat niemand aan Hem gelijk is, maar trap je ook nog wel in de ingefluisterde leugens: God is niet goed, Hij is niet te vertrouwen en Hij weigert ons te helpen. Dit is namelijk hoe satan ons vertrouwen in God probeert te ondermijnen. Hij wil je laten denken dat God net zo egoïstisch is als wij. Dat Hij wel alle macht heeft maar dat wij Hem niet zoveel kunnen schelen. Dat Hij ons wel kán helpen, maar het niet wíl. Dat Hij niet eens aan ons denkt, omdat wij zo klein en nietig zijn. Dat Hij niet goed is, maar slecht, gemeen, egoïstisch, haatdragend, wispelturig, ontrouw. Dat Hij zijn beloftes niet nakomt, dat Hij het ene moment het ene is maar het volgende moment weer anders. Dat Hij wrok blijft koesteren en niet wil vergeven. Dat hij niet de macht of de zin heeft om zich over jouw persoonlijke problemen te bekommeren.
Maar dat zijn allemaal leugens! Ontmasker ze, geloof ze niet!
Denk op het moment dat je dingen bij God neerlegt aan andere keren dat Hij zijn trouw bewees, aan jou, mensen in je omgeving, in de bijbel. Denk aan keren dat Hij wél naar jou en andere mensen omzag, en geloof dat Hij altijd dezelfde is, dus jou nu ook hoort en naar je omziet. Als je het op dat moment moeilijk vindt te bedenken, schrijf ze dan op een ander moment op. Momenten waarin je Gods leiding hebt ervaren, kijk terug naar momenten waarin je het moeilijk had waar je weer uit gekomen bent en zie wat God daarin (ongemerkt) voor jou gedaan heeft, jou heeft voorzien in je noden. Tel je zegeningen, zie de goede en mooie dingen die je hebt, en bedenk dat God je dat alles geschonken heeft, zelfs dingen die je misschien normaal vindt. Elke ademtocht krijg je van hem. Schrijf ze op, hang een lijstje met de punten op je kamer, of hang foto’s, ingelijste examens o.i.d. wat je eraan herinnert in je huis op, maak regelmatig een nieuw lijstje met zegeningen of momenten dat je Gods hand zag in je leven of dat van anderen en schrijf erbij wat dat zegt over God: dat Hij goed is, dat Hij te vertrouwen is, dat Hij doet wat Hij zegt, dat Hij eeuwig dezelfde is, dat Hij aan je denkt en je belangrijk en waardevol vindt, dat Hij jou wil helpen, dat Hij omkijkt naar de mensen. Dit zie je in heel de schepping, van mogelijkheid tot landbouw tot hoe intermenselijke relaties werken, het is te ontdekken op moleculair niveau in natuurkunde tot astronomisch groot in het heelal, van het bestaan van dieren en planten tot de menselijke mogelijkheden in het creeëren van kunst of andere manieren waarop je God terugziet in mensen omdat ze naar Gods evenbeeld zijn geschapen, of in de rest van de natuur omdat God het allemaal prachtig gemaakt heeft uit gulheid zodat iedereen ervan kan genieten. Dus genoeg om inspiratie uit te putten! Veel zegen, en laat je inspireren door de Geest en je medemens om de volheid van Gods wezen zoveel mogelijk te ontdekken

Terug in de tijd

Begin vorig jaar kreeg ik contact via een christelijke datingsite met een jongen. We hebben veel online contact gehad (W...
geen reacties
29-01-2016
Ik vind het altijd zo erg dat als je aangeroerd bent door Gods Woord in een preek en je er helemaal in opgaat, dat je al...
geen reacties
29-01-2005
Waarom is deze site op zondag geopend?
geen reacties
29-01-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering