Tanken op zondag

Ds. W.G. Hulsman / geen reacties

25-01-2018, 13:00

Vraag

Ik ben gewend om niet op zondag te kopen, met als reden dat anderen dan voor je werken. Hoe zit dat met een onbemand tankstation? Kun je als christen op zondag tanken bij een onbemand tankstation?

Antwoord

Mooi dat je op zondag niet koopt. Maar de reden moet niet zijn dat dan een ander voor jou moet werken, maar dat je niet koopt omdat de Heere wil dat je een rustdag houdt. Op de rustdag, de zondag, staat de dienst aan de Heere centraal. Elke keer weer opnieuw klinkt er: “Gedenkt de sabbatdag, dat u die heiligt.” Heiligen is afzonderen. Afzonderen van de wereld en toewijden aan God. Die dag is van de Heere, we doen ook  anders dan doordeweeks. We gaan naar de kerk. We zoeken het aangezicht van de Heere. We luisteren naar Zijn woord. Wij geven onze gaven voor de kerk en de diaconie. Wij ontmoeten elkaar. Het is een dag waarop de Heere in het bijzonder Zijn werk wil doen in onze harten.

Wanneer je zo leeft, zoek je niet de grenzen op van wat nu nog net wel kan op de zondag, zoals tanken bij een onbemand benzinestation. Op die wijze ben je op een wettische wijze bezig met wat er wel of niet kan op zondag. De Heere wil juist dat we vreugde beleven op de dag. Te midden van alle drukte die er is, is er een dag om op adem te komen. De Heere geeft ons tijd en ruimte om bezig te zijn met het enige nodige. We mogen ons in Hem verblijden. 

De Heere wordt er niet blij van als je bij een onbemand benzinestation getankt hebt en daarmee denkt dat je Zijn wet gehouden hebt. Maar Hij wordt er wel blij van we ons met  name op de rustdag  verheugen  in de God van ons heil en ons verwonderen over de genade van de Heere Jezus Christus. Van harte zingen we dan mee: “Mijn hart o hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid.”

Hartelijke groet,
Ds. W. G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

Ds. W.G. Hulsman

 • Geboortedatum:
  08-11-1956
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Genemuiden
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

koopzondagzondag
geen reacties

Terug in de tijd

Het lijkt erop dat het scheppingsverhaal van Genesis 1 het scheppingsverhaal van Genesis 2 tegenspreekt. Zo wordt er bij...
36 reacties
24-01-2013
Mijn vraag is bedoeld voor een opvoedingsdeskundige of kinderpsycholoog. Hoe geef ik mijn kleuterdochter antwoord op haa...
3 reacties
24-01-2011
Meneer Vreugdenhil, in een van uw antwoorden over muziekvragen zegt u dat we moeten leven tot Gods eer. Als ik nu dus lu...
geen reacties
24-01-2005
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering