God rustte op de zevende dag

Ds. B. J. van de Kamp / Geen reacties

02-01-2018, 08:04

Vraag

Ik las zojuist Genesis 2:2 en daar staat dat God op de zevende dag rustte van al Zijn werk. Maar wordt God, met eerbied gesproken, dan ook moe en raakt Hij ook uitgeput of is dit beeldspraak?


Antwoord

Beste vragensteller of vragenstelster,

Dank voor je vraag. Mijn antwoord kan heel eenvoudig en kort zijn. Dit is beeldspraak. God past Zich aan.  Zijn opdracht aan ons is om te rusten. Wat Hij van ons vraagt, doet Hij zelf ook. Niet omdat Hij moe is, maar omdat Hij Zich geheel wijdt aan de ontmoeting met ons. Rusten is niet: niets doen. Rusten is gericht op het samenzijn met ons, opdat wij delen in Zijn grote werken.

De eerste dag, die de mens ontvangt is de rustdag. Vanuit deze rust, gevuld met de grote daden van God en de ontmoeting met God, mag de mens aan zijn arbeid beginnen. Mooi is het dit ook te bedenken voor onze zondag.  De Opstandingsdag van Christus. Wij mogen leven vanuit het volbrachte werk van Christus.  

De rustdag kent dus een dubbele vraag:  Heere, vertel mij wat U allemaal heeft gedaan voor mij, opdat wij in verwondering en tot dankbaarheid komen. Maar ook de vraag: Heere, wat wilt U  dat ik doen zal?  Hij alleen bepaalt de roeping van ons leven.

Ik hoop dat ik je hiermee voldoende op weg heb geholpen om te kunnen rusten in God.

Hartelijke groet,
Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

Ds. B. J. van de Kamp

 • Geboortedatum:
  21-11-1950
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Hierden
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Emeritus

Tags in dit artikel:

Genesiszondag
Geen reacties

Terug in de tijd

Mijn man dient fulltime in Gods Koninkrijk. Hij maakt veel uren. Zijn grote voorbeeld zijn de grote mannen uit de geschiedenis van de kerk en zending. Maar onze kinderen en ik zijn er ook nog. En ik m...
2 reacties
01-01-2021
Al een aantal keer ben ik aan het HA geweest. Nu is het zo dat ik de eerste keer veel zegen heb ervaren en vooraf veel bestrijding. Maar het mocht ook bevestigd worden later. Het was goed. Ik zag niem...
3 reacties
01-01-2013
Waarom had de Heere Jezus het niet kunnen communiceren met zijn ouders dat hij in Jeruzalem moest blijven? Ik kan namelijk de angst bij Maria zo goed begrijpen. Met het feit dat Maria angstig en bezor...
Geen reacties
01-01-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering