Collecteren door de kerkvoogden

ds. R.W. Mulder / 4 reacties

14-12-2017, 12:17

Vraag

Ik heb een vraag over het collecteren in de kerk. Waarom word dit veelal gedaan door de kerkvoogden, eventueel aangevuld door de diakenen? Is het verzamelen van gaven geen taak van de diakenen, om praktische redenen aangevuld door kerkvoogden?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Een mooi ideaal is dat in elke kerkdienst ten minste één collecte is van diaconale aard en ten minste één collecte voor de kerkvoogdij (gebouwen, traktement etc.). Iets dergelijks zien we in de Bijbel. De Israëlieten gaven zowel voor de tempeldienst alsook voor de armen en behoeftigen. Niet altijd kan dit ideaal worden gerealiseerd en dit kan verschillende oorzaken hebben.

De volgende vraag is: wie collecteert? Het meest logisch is dat de diaconiecollecte wordt gedaan door de diakenen en de kerkvoogdijcollecte door de kerkvoogden. In sommige gemeenten gebeurt het zo. Er zijn ook gemeenten waar vanwege praktische redenen gekozen wordt voor een collectant per gedeelte van de kerk. Die collectant neemt dan twee of drie collectezakjes mee die na elkaar door de bank gaan. In een dergelijke situatie ‘loopt’ een diaken ook met een collectezak van de kerkvoogdij en het omgekeerde komt dan hopelijk ook voor. Hoewel dit iets minder ‘mooi’ is, zie ik er persoonlijk geen principieel bezwaar in dat dit gebeurt. Het gaat er in de eerste plaats niet om wie er collecteert of hoeveel er gegeven wordt, maar hoe er gegeven wordt. Er staat in 2 Kor 9 vers 6 en 7:

“En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart, voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedigen gever lief.”

Als u zo geeft, vergeet u zeer waarschijnlijk de collectant hetzij diaken hetzij kerkvoogd. Van harte toegewenst. 

Ds. R. W. Mulder

ds. R.W. Mulder

ds. R.W. Mulder

 • Geboortedatum:
  12-05-1975
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Montfoort
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

collectediaconiekerkvoogdij
4 reacties
Lecram
14-12-2017 / 13:55
Ik ben benieuwd hoe lang het nog gaat duren voordat we mobiel gaan collecteren, of met je bankpas even langs een apparaat. Lijkt mij veel praktischer.

Bij ons in de kerk hebben we plastic munten, geen echt geld dus. Laatst hadden we een groep Polen te gast, die keken hun ogen uit. Leg dat dan maar eens uit .....
Prisma23
14-12-2017 / 17:25
@Lecram,
Bestaat al, zie http://kerken.socie.nl/
hvdijk66
14-12-2017 / 17:56
Tja, ik heb als diaken ook wel eens met de hulp van mijn kinderen gecollecteerd. Zij waren toen op een leeftijd dat ze het nog erg stoer vonden om papa te helpen met deze klus. Hoe dan ook mijn kinderen waren geen kerkvoogd en ook geen diaken. Toch heeft het nooit tot problemen of onduidelijkheid geleid :)

De collectezakken hebben een duidelijke kleur en het collectedoel staat geprojecteerd op de muur. Persoonlijk vind ik het niet zo belangrijk wie er met de collectezak rond gaat. Het geld moet op de een of andere manier binnenkomen.

Inderdaad (zoals Lecram al noemt) geeft het digitale tijdperk ook weer andere mogelijkheden. Sinds een half jaar kan ik via een kerk-app op mijn mobiel geld geven aan de doelen die bekend zijn gemaakt. Wel even wennen maar ik kan me helemaal vinden in de slotzin van Ds Mulder.
Mona
15-12-2017 / 09:13
Het maakt volgens mij niet zoveel uit wie collecteert in de kerk.
Wel maakt het uit dat de besteding van het geld gedaan wordt door mensen die daarvoor zijn aangewezen. Zij dragen de financiële verantwoording.

Terug in de tijd

Ik ben een jongere van 23. Gisteren ben ik begonnen in het boekje “De ontdekking van Maarten Luther.” Heel fijn boekje i...
geen reacties
16-12-2019
Vroeger had ik last van zelfmoordgedachten, dwanggedachten tot vloeken en deed ik aan zelfverwonding. Deze dingen zijn v...
geen reacties
15-12-2020
Mijn man en ik hebben samen zes kinderen. Het verlangen naar een volgend kindje is weer aanwezig. Kinderen zien wij als ...
geen reacties
14-12-2013
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering