Nick en Simon

G. Slurink / 5 reacties

08-12-2017, 11:43

Vraag

Ik heb een vraag over muziek. Ik vind sommige liedjes van Nick en Simon mooi. Bijvoorbeeld Vaderdag, Pak maar mijn hand, Welkom. Vooral het liedje Welkom is heel lief. Toch weet ik niet of ik wel naar deze liedjes kan luisteren als christen. Ik luister geen liedjes waar ik het niet eens mee ben (vanuit de Bijbel), maar mag je dan wel liedjes luisteren die niets raars ‘zingen’?

Antwoord

Beste vraagsteller, 

Hier een paar overwegingen die ik hier zelf zou maken. 

1. Er zijn allerlei liedjes zoals die je noemt, die gaan over moeilijke of verdrietige dingen in het leven, of juist over mooie en blijde dingen. Op zichzelf is dat denk ik prima. Het zijn de dingen van het leven hier op aarde. Deze dingen kunnen ons wijs maken tot God, dat wil zeggen dat we zowel de mooie dingen van de schepping als de gebrokenheid van deze wereld onder ogen zien en dat dit ons leidt naar onze Schepper en Verlosser. Een christen zal deze dingen dan ook plaatsen in een grotere samenhang, waarin de God van de Bijbel centraal staat, de God Die er is en Die alles onder controle heeft. Bij mooie en blijde dingen zal een christen daar in de eerste plaats God voor danken. Bij moeilijke en verdrietige zaken zal een christen weten dat er troost en hoop te vinden is bij deze God. Zo zal een christen alle dingen doen tot eer van God (1 Kor. 10:31). De ene keer op een directe manier, door Hem er voor te loven en danken en de andere keer op een indirecte manier, door Hem in gedachten bij alles te betrekken en centraal te stellen.

2. Ik heb vroeger ook vaak gedacht: kan je zulke liedjes nu luisteren als christen of niet? Tot ik besefte dat ik met deze vraag aan de verkeerde kant begon. Het is beter te beginnen bij wie God is en wat Hij met ons voor heeft. En Hij heeft het allerbeste met ons voor. We kunnen veel over Gods beloften lezen in Bijbel. God heeft niets dan goeds met ons voor. Wij waren afgescheiden van God door onze zonde. Maar Hij heeft ons opgezocht door de Heere Jezus, Zijn eigen Zoon, die Hij voor ons heeft gegeven, om onze zonden en onze schuld op zich te nemen en verzoening te brengen. Dat is zo’n onvoorstelbaar groot geschenk. En Paulus zegt dan in Rom. 8:32: “Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?.” God is er dan ook niet op uit ons bepaalde dingen te verbieden en te gebieden, omwille van de verboden of geboden zelf. God heeft iets groters op het oog. Hij wil ons door de Heere Jezus tot Zijn kinderen maken (Joh. 1:12) en tot Zijn volk maken (1 Petr. 2:9, Openb. 21:3). Hij weet wat goed is voor ons, veel beter dan wat wij het weten. En Hij kijkt daarbij ook veel breder en verder vooruit dan wij doen. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij overziet ook veel beter de schadelijke gevolgen van bepaalde zaken dan wij doen. Daarom is een betere vraag: “Heere, U weet wat goed is en U weet ook wat het beste voor mij is! Wat zijn in Uw ogen de beste soort liedjes voor mij om te luisteren en te zingen?” En als je met die vraag begint heb je misschien zelf ook wel een idee of er betere liedjes zijn en welke.

3. Hoe mooi sommige van deze liedjes ook kunnen zijn, er is een belangrijk verschil tussen de manier waarop veel van dergelijke liedjes dingen bezingen en wat God met ons voor heeft. De kern van dat verschil is dat veel van deze liedjes hoofdzakelijk horizontaal kijken, dat wil zeggen naar het leven hier op aarde en relaties van mensen onderling. Het verticale, de relatie met God, speelt dan vaak geen of nauwelijks een rol. Terwijl bij het leven waar God ons toe roept het verticale centraal staat, dat wil zeggen de herstelde relatie met God als Vader en de Heere Jezus als Leidsman en Herder. Al het horizontale volgt dan daar uit daaruit en steunt daarop en krijgt ook (meer) betekenis daaruit.

We komen het meest tot ons doel als dit verticale krachtig en centraal wordt in ons leven. Als we in vertrouwen alles aan Hem overgeven en in afhankelijkheid van Hem leren leven. Dan leren we “sterk te zijn in de Heere” (Ef. 6:10, Psalm 27). Van daaruit kunnen we dan ook leven in het horizontale, in dit tijdelijke aardse leven. Dan kunnen we leren te verdragen, te volharden, te dienen en tevreden te zijn in alle omstandigheden in dit leven, vol hoop en goede moed in het vertrouwen op God, die alles in Zijn hand heeft. Dan kunnen we dankbaar en blij zijn met alles waar God in voorziet in dit tijdelijke leven. En dan mogen we ook weten dat als we nu dingen moeten missen of moeten verdragen dat het goede nog komt.

Maar als dit verticale zwak blijft en we ons voornamelijk richten op de vluchtige dingen van dit leven hier, dan zullen we ook voornamelijk daar onze vreugde, troost, hoop en motivatie uit putten. En als het dan niet loopt zoals we zouden wensen dan steekt ontevredenheid eerder de kop op en worden we onzeker en teleurgesteld omdat we onze verwachting zetten op de verkeerde dingen. 

Samengevat, zou ik niet willen zeggen dat je ze niet kan luisteren, maar let er wel op hoe ze je luistert. Breng in gedachten correcties aan waarbij je er altijd God in betrekt. Let er op wat er stilzwijgend wordt aangeprezen en merk ook op dat er in veel gevallen iets belangrijks ontbreekt in het geheel, namelijk de God van de Bijbel en de Heere Jezus. Laat dergelijke liedjes dan ook niet het enige of het voornaamste zijn wat je luistert. Let er op dat je ook (veel) liedjes luistert die juist wel deze verticale relatie versterken. Doe alles tot eer van God. Let er bij op bij elk liedje of dat tot eer van God kan zijn en zo ja hoe. 

Een hartelijke groet, 
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

popmuziek
5 reacties
Prisma23
08-12-2017 / 17:36
Geachte heer Slurink,
Heb u voor mij ook voorbeelden van meer "verticale" liedjes?
Gerard
09-12-2017 / 11:07
Dag Prisma, wat mij betreft mag je wel Gerard zeggen ;)

Mij persoonljk zijn bijvoobeeld de liederen van bijvoorbeeld Paul Gerhardt vaak van grote hulp geweest. Deze zijn hoofdzakelijk in het Duits en veel zijn ook vertaald naar het Engels. Een aantal zijn ook vertaald naar het Nederlands zoals 'Beveel gerust uw wegen' en andere. En er zijn nog veel meer van dergelijke liederen uit de Lutherse traditie.
Dat ik bekend met met veel van dergelijke liederen in het Duits lijkt misschien wat ongewoon, maar dat is omdat we deze in onze huisgemeente veel zongen, 4-stemmig, wat ook vraagt ook de nodige oefening door de week. Dus ik zong ze dagelijks om de tenor of bariton stem te oefenen. Niet dat ik zingen kan, maar je kan altijd oefenen :)

Bonhoefer schreef in een brief aan zijn ouders vanuit de Nazi gevangenis in 1943: "Er zijn momenten dat ik gewoon tevreden ben met het leven uit geloof zonder me zorgen te maken om de problemen. Op die momenten heb ik gewoon plezier in de dagelijkse lezingen van de Schrift ... en ik ben altijd blij om terug te gaan naar Paulus Gerhardt's prachtige hymnes en vind veel vreugde in deze schat".

Er zijn ook enorm veel mooie Engelse hymnes. Het is zo jammer dat zo weinig mensen die kennen. Martijn de Groot heeft er hier een hoop verzameld:
https://www.youtube.com/channel/UCWgBKBJaM1JNqjAxZL_AzxQ
Hier kan je Dr. Martyn Lloyd-Jones nog horen zingen :)
Genoeg hier om aantal avonden door te brengen en er de mooiste uit te pikken.

Er zijn meer dan een half miljoen kerkliederen uit de kerkgeschiedenis. Daar is enorm veel te vinden. zie bijvoorbeeld hier: https://hymnary.org/instances?qu=%20in%3Ahymns Lang niet alles is bruikbaar maar er blijft genoeg over.

Een aantal van al deze liederen zijn ook wel vertaald naar het Nederlands, die zijn wel te vinden in verschillende liedbundels, zoals je vast wel bekend is. Denk verder ook de liederen van Johannes de Heer en dergelijke.

Veel van deze liederen zijn er ook in allerlei uitvoeringen, samenzang of solozang, met of zonder instrumenten en met allerlei soorten instrumenten. Ik zelf geef vaak de voorkeur aan samenzang met sobere begeleiding, bijvoorbeeld piano, viool en cello, zodat de inhoud goed naar voren komt, maar anderen hebben weer de voorkeur voor wat anders.

Er zijn uiteraard ook de 'moderne' hymns zoals van de Keith and Kristyn Getty en anderen. Ik ben niet zo op de hoogte van dergelijke liederen in het Nederlands, maar wellicht dat die er ook zijn. Alhoewel er hele mooie bij zijn, kunnen deze mijns inziens toch vaak niet echt tippen aan veel van de oudere liederen die veel doorleefder zijn en zo getuigen van een dagelijkse wandel met Jezus, rijk aan inhoud van de bijbelse beloften. Wat ik zelf daarbij ook nuttig en opbouwend vind is de achtergrond van een lied te leren kennen. Wie het geschreven heeft en in welke omstandigheden dat was. En in veel gevallen zijn ze geschreven temidden van grote aanvechtingen. Dat geeft er vaak nog extra kracht aan want zo wordt deze personen tot een geloofsgetuigen in de trant van Hebr 11.

Mijn voorkeur gaat uit naar liederen die niet de mens centraal stellen maar de focus richten op Jezus en God de Vader, die bijbelse waarheden belijden, en die vooral spreken over de geloofsrelatie, zoals ook veel in de psalmen gebeurt.

Aan dergelijke liederen heb ik de afgelopen 25 jaar enorm veel steun aan gehad. Aanvallen kwamen van ale kanten. Van buiten: bespottingen, pesterijen, verleidingen, en van binnen de gemeente: onderlinge strijd, teleurstellingen, vijandschappen, eerbejag, en vanuit mezelf: strijd tegen bitterheid, verleidingen, verkeerde verlangens, vervlakking, werelsgezindheid.

Al als jong christen, toen ik net tot geloof kwam was gekomen hield ik me dagelijks vast aan deze liederen. Onderweg naar mijn werk, als me weer het lood in de schoenen zat voor wat er deze dag weer zou komen, zong ik dan voor mezelf:

Ist got für mich so trete
gleich alles wider mich
so oft ich ruf und bete
weicht alles hinter sich
Hab ich das Haupt zum Freunde
und bin geliebt bei Gott
was kann mir tun der Feinde
und Widersacher Rot

Nun weiss und glaub ich feste
ich rühms auch ohne schau
dass Gott der Höchst und Beste
mein Freund und Vater sei
und dass im Allen Fällen
er mir zur Rechten steh
und dämpfe Sturm und Wellen
und wass mir bringet Weh.

Der Grund drauf ich mich gründe
ist Christus und sein Blut
das machet dass ich finde
das ewge wahre Gut.
An mir und meinem Leben
ist nichts auf dieser Erd
was Christus mir gegeben
das ist die Liebe Wert.

Mein Herze geht in Sprüngen
und kann nicht traurig sein
ist voller Freud und Singen
sieht lauter Sonnenschein
Die Sonne die mir lachet
ist mein Herr Jesus Christ
dass was mir singen machet
ist was im Himmel ist.

Of bijvoorbeeld een lied als 'Eins ist not' (http://www.lutheran-hymnal.com/german/tlh366g.htm)
Vandaar dat ik zo hecht een goede liederen. Deze kunnen zo'n enorm houvast zijn. Ik ben zeker dat wie op zoek gaat genoeg liederen kan vinden in woorden die voor hem of haar toegankelijk zijn.

Hartelijke groet,
Gerard
Prisma23
09-12-2017 / 12:14
Dankjewel,

Dat kom ik weer wat verder mee.

Keith and Kristyn Getty heb ik al op spotify gevonden. Dan kom je ook weer muziek tegen in een stijl die daar op lijkt.
boulanger
10-12-2017 / 18:26
Casting Crowns heeft ook hele mooie diepgaande teksten. Deze bijv:
https://m.youtube.com/watch?v=NWeEYKqAdQ8
Naturel
11-12-2017 / 11:28
Ik kan me een editie van de Passion herinneren waarin pak maar m'n hand het slotlied was. Idd..gezongen door Jezus. Nu wil ik geen discussie aanwakkeren over de Passion maar moet zeggen dat dit lied bij velen toch wel goed binnen kwam
Pak maar m'n hand, stel niet te veel vragen
Je kunt niet als enige de wereld dragen
Pak maar m'n hand, laat mij de weg wijzen
Het is geen probleem als je jezelf wilt bewijzen
Maar je kunt het niet alleen

Euh.. zoiets.. ben geen Nick en Simon fan ..

Terug in de tijd

Vrijwel al mijn vrienden luisteren naar popmuziek. Ikzelf luister naar gospel. Nu ben ik pas op YouTube gaan zoeken naar...
2 reacties
07-12-2015
Wat is "jezelf een oordeel eten"? Hoe doe je dat? Kan deze vraag beantwoord worden door een gereformeerde kerkvoorganger...
geen reacties
09-12-2015
Veel refo's wijzen de aanschaf van een kerstboom e.d. af. Voor mij hoeft dat ook niet, maar ik vind het altijd wel mooi ...
46 reacties
07-12-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering