Zo materialistisch

Ds. B.M. Meuleman / 19 reacties

30-11-2017, 13:40

Vraag

Hoe komt het zoveel mensen in de gereformeerde gezindte zo materialistisch zijn? Of althans zo overkomen. Gezinnen die er wat kleding betreft perfect gestyled uitzien en de huizen ook. Het valt mij op dat juist christelijke mensen zo’n perfect leven lijken te hebben. Onchristelijke mensen zijn vaak gewoner qua kleding en ook wat de inrichting van hun huis betreft. Ik schaam me ervoor. Ik doe er zelf ook aan mee, hoewel ik probeer sober te leven. Hoe is dit materialisme in onze kringen ontstaan en zou het minder zijn als er meer aandacht voor zou zijn in de prediking?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Dat veel mensen in de gereformeerde gezindte materialistisch zijn is een stelling die je (gelukkig) zelf direct nuanceert. ‘Of althans zo overkomen’, schrijf je. Het hoeft niet materialistisch te zijn om je kleding en woning perfect gestyled te hebben. En dat veel christelijke mensen zo’n perfect leven lijken te hebben, is waarschijnlijk vooral de buitenkant. Het plaatje kan er mooi uitzien, maar de werkelijkheid kan heel anders wezen .

Ondertussen heb je wel een punt.  Eén van de kenmerken waar mensen in de gereformeerde gezindte aan te herkennen zijn, lijkt wel hun ‘perfecte styling’ te zijn. ‘Ziet, hoe lief zij elkander hebben’, is geen uitspraak die de wereld vaak bezigt om de gereformeerde gezindte te beschrijven. Ik ben bang dat dit ook niet de eerste eigenschap is die op de gereformeerde gezindte van toepassing is. Ik zou niet durven beweren dat wij het beeld laten zien van de vroeg-christelijke gemeente in Handelingen 2: "En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen; En zij verkochten hun goederen en have, en verdeelden dezelve aan allen, naar dat elk van node had. En dagelijks eendrachtelijk in den tempel volhardende, en van huis tot huis brood brekende, aten zij te zamen met verheuging en eenvoudigheid des harten; En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk".

Er wordt vaak opgewezen dat het geen zonde is om rijk te zijn, en dat is waar. Men wijst dan vaak op Abraham van wie gezegd wordt, dat hij zeer rijk was in vee, zilver en goud. We moeten dan niet vergeten dat rijkdom en overvloed onder het Oude Verbond tijdelijke zegeningen waren die vaak een beeld en schaduw vormen van geestelijke rijkdom en overvloed waarop we in het Nieuwe Verbond gewezen worden. Niet zelden liet God in tijdelijke straffen en zegeningen iets zien van eeuwige en geestelijke straffen en zegeningen om zo het volk Israël als het ware door middel van aanschouwelijk onderwijs op te voeden tot een geestelijk verstaan van eeuwige zegeningen.

In het Oude Testament zien we al de gevaren die rijkdom met zich mee brengt, net zo goed trouwens als armoede. Denk ook aan het gebed van Agur in Spreuken 30: "Armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheiden deels; Opdat ik, zat zijnde, U dan niet verloochene, en zegge: Wie is de HEERE ? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele, en den Naam mijns Gods aantaste". Een gebed dus om ‘ons bescheiden deel’.

Ook Jezus waarschuwt voor de gevaren van rijkdom. Hij zegt zelfs: "Het is lichter, dat een kemel ga door het oog van een naald, dan dat een rijke inga in het Koninkrijk Gods". De verzuchting van de discipelen ‘Wie kan dan zalig worden?’ wordt in reformatorische kringen niet veel gehoord, althans niet met het oog op een ‘perfect gestyled’ leven. Te vrezen valt dat tegen velen, ook binnen de gereformeerde gezindte, gezegd zal worden wat ook tegen de rijke man gezegd werd: "Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt hij vertroost, en gij lijdt smarten". Met name wel dan, wanneer de godzaligheid wordt gebruikt om een groot gewin te zijn, in zakelijk opzicht gesproken dan.

Je vraag hoe dat komt, brengt ons als vanzelf bij ons zondige hart. Ik weet wel, sommigen wijzen op vlijt en ijver waardoor hard gewerkt en veel verdiend wordt. Anderen noemen spaarzaamheid en een verstandige besteding van financiële middelen. En dat alles is goed en zelfs prijzenswaardig, maar wanneer dat resulteert in een leven dat bescheidenheid en soberheid mist en een bepaalde ‘perfecte’ levensstijl etaleert, wordt de gezindheid van Jezus gemist, waarvan de Schrift zegt dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. Hij vraagt van ons dat we Hem navolgen en alles loslaten wat die navolging in de weg staat, als het moet ook onze rijkdom en ons comfortabele leven. Wie van ons is bereid om, zoals Jezus tegen de rijke jongeling zegt, alles te verkopen wat hij heeft, het de armen te geven en Hem te volgen? Dan heb je wel een schat in de hemel. Dat staat haaks op een materialistische levensstijl. En ja, daar zou in veel grote en mooie kerkgebouwen best meer aandacht in de prediking voor mogen zijn. 

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

reformatorisch
19 reacties
dushi-yiu
01-12-2017 / 01:00
O.a reden dat ik sinds kort weg ben gegaan bij de gereformeerde gemeenten...

Alleen maar uiterlijk vertoon, zien en gezien worden, bah!

De 1 in een nog grotere auto als de andere, de 1 nog een perfect gestylde huis als de andere.
Veel dure refokleding (als ik het zo mag noemen even) ook de kids hoe ze er vaak bijlopen, beetje mooi wezen te zijn ipv makkelijke praktische kleding..
Ik krijg de kriebels als ik dit allemaal weer voor me ziet..
Ali636
01-12-2017 / 07:35
Materialisme in de refo kerken....daar zeg je wat.
En het heet prosperity leer in de evangelische kerken en pinkstergemeenten.
Weggaan uit de een en belanden bij de ander is een lachertje. Is het nu echt zo moeilijk om Christen te zijn? Ik denk van wel. We beperken de verkondiging van redding van zonden door het kruis van Christus tot...laten zien dat we goed zitten omdat God ons zegent. Moge de Heere onze harten veranderen en bewogenheid geven met de goddelozen die de redding van Christus nog niet kennen.
John61
01-12-2017 / 09:06
Omdat door ziekte mijn levensverwachting niet gunstig is, hebben wij, ondanks ons goede inkomen nu, onze vaste lasten tot een minimum beperkt, zodat mijn vrouw als ik er niet meer ben, niet in de financiële problemen komt. Gevolg daarvan is, dat wij nu in staat zijn veel van ons inkomen aan goede doelen te geven (kerk, zendelingen, christelijk buurthuis, radiozending, etc.). Dat doen we ook, wij merken dat het goed is om te geven, beter dan te laten zien dat het ons financieel voor de wind gaat. De Heer heeft ons in staat gesteld van onze nood een deugd te maken.
sydneylover
01-12-2017 / 10:45
@dushi-yiu

Je moet nooit je oude nest bevuilen, dat is gewoon niet netjes. Of het nu waar is of niet..

Ik denk dat de vraagstelster in zekere zin wel gelijk heeft, maar het is heel simpel: als je iets te besteden hebt dan ga je dat ook doen.
Nu zijn een heleboel opties (concerten, luxe uit eten gaan, theater etc.) niet iets waar de gemiddelde refo veel van zijn geld aan besteedt, dus gaat het op aan andere dingen in en rond het huis.
Gouwenaar
01-12-2017 / 11:02
@Sydneylover
Op zich met je eens dat je nooit je oude nest moet bevuilen, maar als je ergens weggaat is daar een reden voor.
Het noemen van die reden is geen nestbevuiling.
dorpeling
01-12-2017 / 12:08
@ dushi-yiu , ik snap je gevoel, ik krijg er ook altijd de kriebels van. Ik noem het altijd de 'donkerblauwe knotjes bijeenkomsten' die ik derhalve mijdt, dus de markten, zgn ontmoetingen etc.

Omdat het daar niet is, het is alleen het uiterlijk, bij 90% iig.

Maar dat is toch geen reden om de gemeente, en daarmee ook God (?) de rug toe te keren?
Marisa
01-12-2017 / 14:41
@ dushi-yiu Mensen, groot en klein, mogen op zondag toch best wat mooier gekleed gaan dan door-de-week? Maar blijkbaar zat de gemeente waar jij was vol met wereldse types, onbekeerd?
leene
01-12-2017 / 16:32
@sydneylover. je brengt een heel goed punt in. Het klopt dat refo's niet veel geld uitgeven aan uitgaan, concerten films etc. Mijn man hoorde een keer van iemand die bij de rabo bank werkte dat bij refo's soms makkelijker een hypotheek werd verstrekt omdat hun uitgave patroon anders is en de hypotheek er minder snel bij inschoot. Dat was al een aantal jaren geleden dus hoe het nu is weet ik niet.
Dus ik denk niet dat de mensen buiten de refo gezindte nu minder materialistisch zijn dan de refo's.
Dat gezegd hebbende... er zou wel meer aandacht mogen zijn voor eenvoud en soberheid. Ik word ook wel eens moe van bezig zijn met al die dingen die je hebt om te onderhouden etc. Het kan je ook zo van Gods Woord en Zijn dienst afhouden De tiny house movement spreekt mij om die reden wel aan, zo min mogelijk overbodige ballast.
En tsja ik vind al die gestylde huizen en bepaalde refo mode ook niks.Gewoon niet leuk... iedereen met ongeveer hetzelfde bankstel etc etc.
Maar om nu weg te gaan uit de kerk om die reden...??
En als je een aantal amsterdamse grachtengordel mensen op een rijtje zet dan zie je ook heel veel overeenkomsten. We hebben blijkbaar een onuitroeibare behoefte om ergens bij te horen
Prisma23
01-12-2017 / 18:15
Trouw heeft hier in 2014 een artikel over geschreven met veel foto's.
Het artikel kan je alleen lezen als je Trouw account hebt.
Maar de foto's, die erg veel op elkaar lijken, kan je zien als je googled op afbeeldingen met "Liefde volgens Gods script" als zoekterm.
Marisa
01-12-2017 / 21:48
@ Prisma123
Grappig, die foto's - het geeft wel een mooi tijdsbeeld. Als je trouwens op een foto (bij Google afbeeldingen) doorklikt, kom je bij het artikel.
De mensen op de foto's hebben veel zorg besteed aan de aankleding van hun huis. Mij zou het benauwen, een huis waar alles precies (maar dan ook precies!) bij elkaar past, maar smaken verschillen. Ik zie het vooral als een tijdsbeeld - ook door de frappante onderlinge overeenkomsten: zo deden 'we' of 'ze' dat, in de jaren '10 van de 21e eeuw... ;)
CrA
01-12-2017 / 22:04
Ds. zegt: "Wie van ons is bereid om, zoals Jezus tegen de rijke jongeling zegt, alles te verkopen wat hij heeft, het de armen te geven en Hem te volgen? Dan heb je wel een schat in de hemel. Dat staat haaks op een materialistische levensstijl. En ja, daar zou in veel grote en mooie kerkgebouwen best meer aandacht in de prediking voor mogen zijn." En waarom is daar weinig aandacht voor in de prediking? Zo de priester, zo het volk?
dushi-yiu
05-12-2017 / 02:37
@dorpeling, ik schrijf nergens dat ik God de rug toekeer, ik ben overgegaan naar een ander kerkverband waar je in iedergeval niet dit uiterlijk vertoon heb!!


Lezen mensen!, ik schreef 1....'VAN DE REDENEN!!!
Ali636
05-12-2017 / 13:44
@dushi-yiu
Nu wordt het echt interessant... Ik heb wat materialisme gezien bij de Geref. Kerk. Bij de CGK. Bij verschillende pinkstergemeenten. Bij de vergadering. Bij de Vrijgemaakte. Bij evangelische kerken.
Wat heb jij gevonden waar dat niet speelt? Dat zou ik graag willen weten. Maar als je het zegt en we gaan daar allemaal naartoe ...wordt het misschien net zo als bij de anderen..
Verschrikkelijk. Ik kom nu ook bij een klein kerkje van zo'n 10 man. Daar is iedereen arm. Heerlijk!
Johangroen
05-12-2017 / 15:54
Het is vreselijk de modeshow die je in sommige gemeente zie en dat in zowel reformatorische kerken als evangelische, maar gelukkig zijn er ook nog kerkjes waar men gewoon doet, meestal kleinere gemeentes maar men zich niet zo druk maakt om uiterlijk vertoon, ik begrijp wel dat je van gemeente veranderd, en cra dat van de rijke jongeling is geestelijk uitgelegd, Je man best rijk zijn dat waren Abraham en Salomo ook, alleen is het wel eerst je ware geloof en dan je geld en als je echt geloofd geef je het liever weg, ook dan kun je eenvoudig leven.
Ali636
05-12-2017 / 18:16
Mijn voorzichtige ervaring.... In kleine kerken heb je er geen last van. De paar rijken die er zijn stoppen honderden zo geen duizenden in de collectezak om de zaak draaiend te houden. De armen krijgen eten van de voedselbank. Ik zit er tussenin. Zoek van alles tweedehands of gratis bij elkaar om uit te delen en repareer van alles. Maar zodra de kerk groot word voel ik een druk.... ik moet ook een nieuwe auto... Mooi dat ik dat gelukkig nooit heb gedaan. Maar de druk is er. De kerk verlaten om die reden is gelukkig nog nooit voorgekomen. Wel om veel ergere dingen. We verhuizen nogal eens...
Johangroen
05-12-2017 / 18:25
Ali, als het goed is gaat dat geld in die collectezak toch naar de armen van de gemeente? Zo niet dan is er ernstig iets mis. En wat is dan die druk die je voelt? Als Christus je leven is dan is die druk er toch niet? Rijk of arm er zal altijd iets in de kerken zijn waar men zich wel of niet fijn bij voelt en er zou een goede leiding van de kerkenraad moeten zijn om alles en iedereen in goede banen te leiden, de schapen hoeden betekent ze ook op het juiste pad te houden gericht op de Grote Herder en niet op het aardse, maar ja dan gaat op waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen!!!! En waar is dat nog?
Ali636
05-12-2017 / 19:03
@johangroen
Verkeerd begrepen. Ik kom nu in drie kleine kerken waar de rijken de collecte zak vullen met wat inderdaad naar de armen gaat. Ik kom nu niet in een grotere kerk waar toch de druk van het materialisme is.
Liefde, echte christenen, ja ja, ik ken het. Maar je blijft voor gek lopen als je in zo'n kerk in een auto rijd van 20 jaar oud. Als je niet weet wat ik bedoel ben je gewoon zwaar gezegend. Houden zo. En geef eens een compliment aan iemand die heel goedkoop leeft en misschien in stilte heel veel weggeeft... Die mensen ken ik nu ook.
Johangroen
05-12-2017 / 19:10
Dank voor je uitleg, en gelukkig Lennik die mensen ook die soms zelf niet veel hebben maar wel aan anderen geven,

En als je voor gek loopt voor je gevoel zegt dat iets over die mensen die op je neer kijken, die missen die liefde en het echte geloof, maar misschien ligt het ook aan de mens zelf dat je je voor gek voelt lopen, ongeloof? Als Christus je leven is mag je leven uit Hem en maakt je het je niks meer uit wat anderen vinden,

Mijn boodschap is maak je druk om je ziel en laat het aardse los.
dorpeling
06-12-2017 / 14:24
@ dushi-yiu, daarom staat er ook een vraagteken achter. Ik weet wel dat het overgaan naar een andere gemeenschap niet betekend dat je automatisch ook God de rug toekeert.
Maar als je van een gereformeerde gemeente overstapt naar een vrije evangelische gemeente of iets in die trant, is het gevaar wel dat je 'losser' van God komt dan je eerst was.
Gelukkig is dat bij jullie niet het geval dus.

Maar dan wil ik ook wel graag weten welke kerk of kerkverband niet zo materialistisch is ingesteld :). Waar vind je die nog?
Kijken naar de ander is vaak zóveel belangrijker dan de inhoud van de prediking.

Terug in de tijd

Samen met mijn man ben ik inmiddels drie jaar getrouwd. We hebben een kindje van 1,5 jaar. In mijn huwelijk ben ik best ...
15 reacties
30-11-2012
Wat bedoelt Calvijn als hij zegt: “Het hart van de mens is een werkplaats waar vele afgoden worden gefabriceerd.”
2 reacties
30-11-2015
God vraagt aan ons: “Mijn zoon, Mijn dochter geef Mij uw hart!” Maar mag je ook vragen: “God wilt u mijn hartje nemen?” ...
geen reacties
30-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering