Op God vertrouwen

Ds. R.H. Kieskamp / 2 reacties

02-11-2017, 15:57

Vraag

Wanneer mag je weten dat je op God mag vertrouwen, Jezus voor jou is gestorven, God voor je zorgt en altijd bij je is?

Antwoord

De eerste vraag is “wanneer je mag weten dat je op God mag vertrouwen?” Mijn antwoord is dat je dat altijd mag weten. De Bijbel roept ons ertoe op, spoort ons ertoe aan, beveelt het ons zelfs. Er hoeft dus geen enkele twijfel te bestaan of het wel mag en wanneer het mag. Deze twijfel is als ongeloof zelfs zonde. Het mag niet alleen altijd, het moet ook altijd. We doen God te kort als we het niet doen, we doen Hem smaad aan, onteren Hem.
 
Een andere vraag is of het lukt om op God te vertrouwen? Immers op God vertrouwen betekent alle vertrouwen  op onszelf, op mensen, op deze wereld die voorbij gaat, kortom op alles buiten God en buiten Christus, opgeven. Dat betekent dus sterven aan alles buiten God en buiten Christus. Tegelijk betekent het gehoorzamen, dat wil zeggen gehoor geven aan de oproep van de Bijbel om op God te vertrouwen. Punt hierbij is of we dat willen en kunnen. Op beide vragen moeten we antwoorden: “Neen.” Ondertussen is dat geen excuus maar schuld. En we maken die schuld elke dag groter wanneer we het vertrouwen op God blijven nalaten. Toch is er meer van te zeggen . We hebben een heerlijke, genadige en machtige God. Hij vraagt niet enkel van ons om op Hem te vertrouwen, maar Hij geeft dat vertrouwen ook. Dat wil zeggen dat Hij ons van onze onwil geneest. We worden gewillig. Ook geneest Hij ons van onze onmacht, want Hij brengt ons er toe alles te verwachten van die Heiland die zegt “dat wat bij de mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God.” Reeds vroeg leerden we zingen: “Al wat U ontbreekt, schenk Ik zo gij ‘t smeekt.” We gaan die man begrijpen die zei: “Ik geloof Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp.” Bovendien, God is ons vertrouwen  o zo waard. Wie kunnen we beter vertrouwen dan Hem? Hij is door en door betrouwbaar. 

De tweede vraag is wanneer  je mag weten “dat Jezus voor jou is gestorven?” Om te beginnen leren we hier enkel antwoord op geven in de weg van vertrouwen. Los van vertrouwen zullen we hier nooit een stap verder in komen. Om hier verder in te komen is naast vertrouwen ook nodig met onze zonde en schuld te leren vluchten tot Christus voor vergeving en genade. Dit vluchten tot Christus mag ondertussen in vol vertrouwen gebeuren. We vertrouwen dat Hij onze zonde niet enkel kan vergeven, maar dat Hij ook van harte bereid is het te doen. Tegelijk erkennen we het niet te verdienen. In de spanning waarin we weten het niet te verdienen terwijl we toch in vertrouwen tot Christus vluchten, klampen we ons aan Hem vast, geven we ons aan Hem over, vertrouwen we ons aan Hem toe. “Totdat Hij ons genadig zij.” Dat wil zeggen: “Totdat het licht van zijn genade doorbreekt in ons hart en zijn liefde ons gaat vervullen.” Psalm 130 gaat dan voor ons leven, namelijk: “Ik blijf de Heer’ verwachten... totdat het morgenlicht doorbreekt.” De vrijmoedigheid tot dit vertrouwen mogen we onder andere vinden in de Heilige Doop waar God ons zijn genade niet enkel belooft, maar ook verzegelt. Dit alles geeft zekerheid “dat Jezus ook voor ons gestorven is.”

Tegelijk geeft dat zekerheid op de laatst gesteld vraag namelijk “wanneer je  mag weten dat God voor je zorgt en altijd bij je is.” We zijn dan immers kind van God geworden en mogen weten dat onze hemelse Vader zijn kinderen nooit vergeet. Of we dat altijd even sterk ervaren is een tweede. Doch ook hier biedt het vertrouwen weer uitkomst,  want terwijl we, desnoods tegen hoop op hoop, vertrouwen op Gods genade en zijn beloften van vergeving, komt het ervaren van zijn nabijheid steeds weer terug. 

Ds. R. H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

Ds. R.H. Kieskamp

 • Geboortedatum:
  11-11-1935
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Lienden
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Dominee Kieskamp is op 29 april 2021 overleden.

Tags in dit artikel:

geloofsvertrouwen
2 reacties
Sammie2016
03-11-2017 / 07:18
Allen die een vriendschappelijk band met de ware God Jahweh hebben mogen op Hem vertrouwen voor geestelijk voedsel, leiding en bescherming.
Maar God eist wel exclusieve toewijding en dienst voor Hem, wij moeten niet naast Hem nog ander op goden gelijkende zaken (werk, geld, ontspanning, etc.) 'aanbidden".
Want betekent het iet dat als we te veel toewijding aan iets of iemand geven niet dat we het of hem/haar meer toegewijd zijn!
Exod 20:3-5
Je mag buiten mij geen andere goden hebben.
4 Maak geen beelden, geen enkele afbeelding van iets in de hemel boven of op de aarde beneden of in het water onder de aarde. 5 Buig je er niet voor neer en laat je er niet toe verleiden ze te vereren, want ik, Jahweh, je God, ben een God die volledige toewijding eist. Voor de overtredingen van vaders laat ik zonen boeten en ook de derde en de vierde generatie van hen die mij haten.

God heeft gezegd wat Hij van een aanbidder verwacht:....
Micha 6:8 ..
Hij heeft jou, mens, verteld wat goed is.
En wat verlangt Jahweh van je?
Niets anders dan recht te doen, loyaliteit te koesteren*+
en bescheiden te wandelen met je God!
marya
04-11-2017 / 16:45
Jezus zegt: "Wie op Mij vertrouwt zal niet beschaamd worden"!!
Jezus is voor alle mensen gestorven, maar niet iedereen ziet in dat we Hem nodig hebben. velen nemen niet de toevlucht tot Hem!.als je inziet dat je Hem nodig hebt en zonder Hem verloren bent, dat Hij alleen je echt leven en geluk kan geven en je hart daarnaar verlangt, dan werkt de Heilige Geest al in je.
"Hij werkt het willen en het werken"
Als je in de Heere Jezus gelooft dat Hij ook voor jou de zondeschuld heeft gedragen dan ben je een kind van God, dat zegt de Bijbel..
Mensen kunnen het soms zo moeilijk en haast tot een onmogelijkheid maken maar Jezus roept je toe: "Wie dorst heeft kome tot Mij en drinke..Wie dorst heeft neemt het water des levens voor niets"..
Als je tot Hem de toevlucht neemt, je hele leven aan Hem toevertrouwt dan vult Hij je hart met zoveel liefde, vrede, vreugde en rust, en dan zal jouw geest getuigen met Gods geest dat je een kind van God bent. God zal je daar innerlijk van overtuigen!

Terug in de tijd

Kan iemand mij uitleggen wat een PCO Syndroom is? En kan dat ooit over gaan? Wanneer moet je het in een relatie zeggen d...
geen reacties
01-11-2007
Ik heb het afgelopen jaar door stress (?) heel veel last gehad van haaruitval, met bossen valt het eruit. Wat kan ik hie...
1 reactie
01-11-2012
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR is een methode toegepast andere ander ten behoeve van de ve...
geen reacties
01-11-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering