Verbonden

Ds. P.D.J. Buijs / geen reacties

02-10-2017, 12:32

Vraag

Toen Jezus hier nog op aarde was, gaf Hij toen onderwijs over het verbond met Israël of over het nieuwe verbond? Of allebei? En waarom werd het avondmaal ingesteld voordat Hij naar het kruis ging en niet daarna?

Antwoord

Beste lezer(es),
 
De Heere Jezus was en is de Zoon van God, maar we mogen Hem ook “een Zoon van Israël” noemen. Hij behoorde helemaal tot het joodse volk. Daarom ligt Zijn spreken over allerlei onderwerpen helemaal in de lijn van het Oude Testament. Ook als het over het verbond gaat.

We mogen het ene genadeverbond van God met Zijn volk onderscheiden in twee bedelingen (periodes): de tijd vóór Christus en de tijd na Christus. De periode van het verbond vóór Christus noemen we “het oude verbond”, de tijd die aanbrak met Zijn komst op aarde “het nieuwe verbond.” De Heere Jezus vervulde het oude verbond en maakte het zo nieuw. De hoofdlijn in Gods verbond is de hele Bijbel door dezelfde: “Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn” (zie als voorbeelden Genesis 17:7 en Openbaring 21:3).
 
Wat is nu het nieuwe in dat nieuwe verbond (of: nieuwe gestalte van het ene verbond)? Enkele dingen:

-Door het bloed van Jezus (het bloed van het nieuwe verbond, Matt. 26:28) is er daadwerkelijke vergeving van zonden, omdat Jezus’ bloed de zonden wegnam. Onder het oude verbond gaf de Heere, met eerbied gesproken, een ‘voorschot’ op de vergeving. Christus moest nog komen.

-De Geest is als gave van de nieuwe tijd op Pinksteren uitgestort en dat tekent de Bijbel als een gave die hoort bij het nieuwe verbond (zie Jeremia 31 en Ezechiël 36).

-Dankzij het volbrachte werk van Christus kan het verbond nu breder worden: het beperkt zich niet meer tot Israël, maar heidenen mogen door het geloof nabij komen. Ze waren eerst “vreemdelingen van de verbonden”, maar mogen nu huisgenoten van God zijn, dus delen in Zijn verbond met Israël (zie Efeze 2:11-22).
 
Waarom heeft Jezus nu vóór Zijn kruisiging het Avondmaal ingesteld? Omdat Hij voor de laatste keer het Pascha met Zijn discipelen op aarde vierde. Juist bij die Paasmaaltijd als teken van het oude verbond stelde Jezus het Avondmaal in als teken van het nieuwe verbond. Daarmee laat Hij twee dingen zien:

-De continuïteit tussen het oude en nieuwe verbond: nadrukkelijk sluit de Avondmaalsviering aan bij bepaalde elementen uit de Paasmaaltijd.

-Het meerdere van het nieuwe verbond ten opzichte van het oude: Jezus’ bloed maakt het verbond tot een nieuw verbond.
 
Gods zegen toegewenst in het overdenken van deze dingen voor hoofd èn hart.
 
Met een hartelijke groet,
Ds. P. D. J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

Ds. P.D.J. Buijs

 • Geboortedatum:
  02-11-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Nunspeet
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

verbond
geen reacties

Terug in de tijd

Op dit moment worstel ik met iets waar ik zelf niet mee om kan gaan. Ik heb er veel moeite voor gedaan om het zelf te ve...
1 reactie
02-10-2010
Ik heb een vraag over Psalm 106. In het 33e vers lees ik dat Mozes “wat onbedachtelijks voortbracht met zijn lippen.” In...
geen reacties
02-10-2009
Ik heb misschien een hele stomme vraag over de pil. Een condoom is niet 100 procent veilig en de pil ook niet, dat weet ...
geen reacties
02-10-2010
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering