Benny Friedman

G. Slurink / geen reacties

14-09-2017, 14:31

Vraag

Is deze muziek goed?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Vanuit christelijk oogpunt moet ik zeggen: nee, als christen kan ik hier geen vreugde in hebben. Ik sta sympathiek tegenover het joodse volk en vanuit de voortdurende aanvallen van alle kanten kan ik me de uitspraak “ik ben er trots op een jood te zijn” op zich voorstellen. Maar hier is meer aan de hand. Benny Friedman is een chassidische jood uit Amerika. Hij zingt wel over God, maar chassidische joden verwerpen de Heere Jezus. Ze houden zich strikt aan hun eigen wetten en regels, inclusief allerlei spijswetten en kledingvoorschriften en nog veel meer, net zoals de Farizeeën, met uiteraard de daarbij behorende huichelachtigheid want dat is dan onvermijdbaar. Een huichelachtigheid, die Jezus de Farizeeën verweet en die ook onder ons christenen nogal eens voorkomt, waarbij de buitenkant mooi lijkt maar de binnenkant meer op een vuilnisbelt lijkt. Een huichelachtigheid die probeert te verbergen dat we onszelf niet aanvaardbaar kunnen maken voor God maar volkomen afhankelijk zijn van het volmaakte Offerlam, de Heere Jezus, die ons reinigt door Zijn bloed.

Tegelijkertijd zie hier ook de invloed van het hedendaagse ‘evangelie’, dat geen evangelie is. De tekst van “Yesh Tikvah” (“Er is hoop”) luidt vrij vertaald als volgt: “Kijk om je heen op de wereld: daar is pijn en daar zijn zorgen, de lach is weg. Maar wees niet bang, ook als het donker lijkt, dit zal allemaal voorbijgaan en alles zal goed komen. Mijn broeder, kom met me mee, leg je hand in mijn hand. Maak je geen zorgen, wees niet bang, samen staan we hand in hand. De Heilige, gezegend is Hij, houdt van iedereen. Wees niet meer bang, je zal zien dat Hij alle pijn zal doen verdwijnen.” Dit is het hedendaagse ‘evangelie’ dat je overal tegenkomt. Een zogenaamd ‘positieve’ boodschap, maar een verdraaide weergave van wat God heeft gezegd. Deze beloften gelden voor hen die in Christus geloven, maar gelden niet buiten Christus.

De combinatie van deze beide maakt het nog problematischer. Een huichelachtige eigen gerechtigheid en een amorele God die alles wel goed vindt en van iedereen houdt. Precies zoals we ook al beschreven vinden in bijvoorbeeld het bijbelboek Jeremia. Maar we hoeven daarvoor niet naar Benny Friedman te kijken. Dat vinden we ook wel dichter bij huis.

Maar luister dan naar de woorden van Johannes: “Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft niet gelooft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet” (1 Joh 5:10-12). Dat is de werkelijke boodschap van God die Zijn Zoon gaf om zondaren met Zich te verzoenen, zowel jood als heiden (Jes 49:6).

Ik wens van ganser harte dat ook deze mensen zich met het hart tot de Heere bekeren zullen en zo hun bedekking zal worden weggenomen (vgl. 2 Kor 3:14-16) en ze het evangelie van de Heere Jezus zullen begrijpen en aannemen. Maar ondertussen helpt het niemand om te doen alsof er hier enige overeenkomst is met het christelijk geloof, alleen omdat de naam van God wordt genoemd. Het is een ernstige misvatting te denken dat er een toegang zou zijn tot God buiten Christus om. Jezus is de Middelaar tussen God en mensen, die Zichzelf heeft gegeven als een losprijs voor allen (1 Tim 2:5-6). Niemand kan zeggen, ik kan ook wel buiten deze Middelaar om. Een jood niet en een heiden en niet, want beide zijn één en aan beide is vrede verkondigd door het evangelie van Christus (Ef 2:11-18).

Ik hoop dat dit antwoord helpt.

Een hartelijke groet,
Gerard Slurink

G. Slurink

G. Slurink

 • Geboortedatum:
  12-02-1963
 • Kerkelijke gezindte:
  Reformatorisch
 • Woon/standplaats:
  Lahti, Finland
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  *Voormalig popmuzikant

Tags in dit artikel:

popmuziek
geen reacties

Terug in de tijd

Hoe kan je weten of een preek door de Heilige Geest is ingegeven? We wisten niet beter of dit gebeurde altijd en we gelo...
1 reactie
14-09-2015
Ik word soms zo vreselijk aangevallen met de zonde van ongeloof... Dan twijfel ik aan alles: of God wel bestaat of mijn ...
2 reacties
14-09-2011
Ik ben gelukkig getrouwd met mijn man. We hebben het heel goed samen, maar op seksueel gebied mis ik wel het samen een z...
6 reacties
14-09-2015
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering