Muggen doodslaan

drs. C.D. (Constant) van den Heuvel / geen reacties

24-10-2005, 00:00

Vraag

Ik heb een vraag over het zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Ik kreeg een discussie met iemand die zei dat je dan ook geen vliegen/muggen e.d. mag doodslaan. Onze discussie liep vast. Kan iemand mij hierop antwoord geven hoe wij dit moeten zien?

Antwoord

Beste vrien(din),

Bedankt voor je vraag. Je vraag doet me herinneren aan een heel leerzame catechismuspreek van ds. P.J. Teeuw uit Papendrecht. Hij preekte in de avonddienst over zondag 40 uit de Heidelberger Catechismus, waar het zesde gebod behandeld wordt. Wellicht is het een goed idee om bij dergelijke discussies de Heidelberger er eens bij te nemen. Mijn antwoord is grotendeels ontleend aan de genoemde preek.

Het zesde gebod leert ons “Gij zult niet doodslaan”. Daar staat dus niet: “Gij zult niet doden”. Zo wordt het nog wel eens door mensen geciteerd, maar dat staat er niet. Met doodslaan wordt bedoeld dat je een ander mens het leven ontneemt. Dat wordt in de Bijbel verboden. Met doodslaan worden in de Bijbel de volgende dingen bedoeld: moord (iemand doden, nadat je daar plannen voor gemaakt hebt), doodslag (iemand doden, zonder dat je daar plannen voor gemaakt hebt) en dood door schuld (iemand wordt gedood, door jouw schuld, bijvoorbeeld omdat je niet goed oplette). God vindt doodslag zo erg dat een moordenaar zelf gedood moet worden. Zie Genesis 9: 6. Door de ander het leven te ontnemen, verlies je zelf het recht om te leven. De doodstraf lijkt dus een Bijbelse zaak te zijn. Maar let wel: die wordt toegepast door de overheid, niet door individuele personen. Romeinen 13:4 leert ons dat de overheid het zwaard draagt.

Waarom vindt God doodslaan zo erg? Omdat de mens naar Gods Beeld gemaakt is (zie nogmaals Genesis 9:6). Elk mens is kostbaar en uniek. Dat geldt ook voor het ongeboren leven. Abortus is ook iets dat God toornig maakt. Een uitzondering daarbij mogen we maken bij een abortus, die noodzakelijk om het leven van de moeder te redden. Je ziet dat het geen makkelijke discussie is.

Nu de stap naar de dieren. Mens en dier zijn niet hetzelfde. De mens heeft een ziel die eeuwig leeft, dat heeft een dier niet. De mens is naar het Beeld van God geschapen en dat is een dier niet. Je kunt het zesde gebod dus niet zo maar toepassen op een dier. Bovendien zou het dan in tegenspraak zijn met de al eerder genoemde Schriftplaats Genesis 9. In de verzen 2 en 3 zegt God dat de mens dieren mag eten. Daarvoor moet het dier echter wel eerst gedood worden. In Exodus 12 geeft God zelfs aanwijzingen hoe dat gebeuren moet bij het Pascha. En ook van de Heere Jezus weten we dat Hij deelnam aan het Pascha, dus zelfs de Zondeloze at vlees van een gedood dier. Zie je dat het zesde gebod niet absoluut alle doden verbiedt? Het doden van een dier dat schade aandoet, zoals een mug of rat lijkt niet in tegenspraak met het zesde gebod.

Tot nu toe was het een redelijk technisch verhaal. En blijven we lekker buiten schot... Toch gaat het zesde gebod heel diep en ver als we het in het kader van de Bergrede lezen. De Heere Jezus leert ons in Mattheus 5:21 en 22 dat onder doodslaan ook de wortel van doodslaan valt, namelijk haat en onterecht boosheid. Dat betekent dat jij en ik door de Heere ook worden gezien als moordenaars... Zulke mensen zullen, volgens Gods Woord, Gods Koninkrijk dus niet ingaan. Weet je, zondigen is ten diepste een poging om God te vermoorden. En daarom is onze situatie levensgevaarlijk. Eigenlijk blijft jou en mij maar een ding over. Ophouden met theoretische discussies, maar biddend vluchten tot de Heere Jezus Christus, Die niet uitwerpt, wie tot Hem komt. (Joh. 6: 37b). Zijn bloed reinigt ons van alle zonde. Met dat laatste woord wordt niet alleen bedoeld de zonden die je doet, maar je eigen zondige natuur, zodat wij God niet meer liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Vriend(in), hou op met de theorie en kom tot de praktijk. Bij de Heere Jezus is ruimte voor moordenaars: Mozes was een moordenaar, David was een moordenaar, Paulus was een moordenaar (van christenen) en Manasse was zelfs een moordenaar van zijn eigen kinderen. Naast Jezus hing zelfs een moordenaar. Zou er voor jou, voor mij dan geen ruimte zijn bij Hem? Haast je en buig. Je zult merken dat de door mensen Vermoorde Onschuld, jouw schuld droeg en je aanneemt !

Drs. C. D. van den Heuvel

drs. C.D. (Constant) van den Heuvel

drs. C.D. (Constant) van den Heuvel

 • Geboortedatum:
  28-07-1967
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Veenendaal
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:
  docent Geschiedenis Ichthus-College Veenendaal

Tags in dit artikel:

tien geboden
geen reacties

Terug in de tijd

In het archief heb ik hier nog geen antwoord op kunnen vinden, vandaar dat ik deze vraag graag via Refoweb.nl zou willen...
geen reacties
24-10-2009
Een vraag die mijn collega al twee keer aan mij heeft gesteld. Ik weet niet meer wat ik de eerste keer heb geantwoord, m...
geen reacties
24-10-2012
Ik ben een HSP (Highly Sensitif Person). Laat ik voorop stellen dat ik het niet zo erg vind. Ik vind het wel uniek en bi...
1 reactie
24-10-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering