Gods wil in onze relatie

Ds. B.M. Meuleman / geen reacties

26-07-2017, 15:16

Vraag

Ik heb een lieve vriend om wie ik enorm veel geef. We zijn nog erg jong: 17 en 16. We hebben elkaar leren kennen toen we nog niet met het geloof bezig waren. Nu is dat anders. Hij heeft rust gevonden in het offer van Christus en vertrouwt in alles op Hem. Ik nog niet. Ik ben er naar op zoek. Ik weet niet hoe het moet. Nu loopt hij met veel twijfels of onze relatie Gods wil wel kan zijn, omdat:

1. Hij van te voren God niet gebeden heeft of dit goed is, maar er zonder God aan begonnen is;

2. hij met verkeerde intenties hieraan begonnen is, om eigen verlangens tegemoet te komen. Hij heeft hier veel spijt van en is niet meer zo. Hij is erg veranderd. Hij is enorm voorzichtig met me en houdt zielsveel van me;

3. we nog zo jong zijn;

4. hij nu gelovig is en ik dus nog niet (i.v.m. ongelijk juk uit 1 Korinthe 6).

Nu weet hij dus niet of we wel verder kunnen. Hij heeft alles in Gods handen gelegd en wil God de beslissing laten nemen. Ik ben erg in paniek. Wat als dit Gods wil niet is? Wat als hij me moet verlaten? Het is erg lastig aangezien ik zelf geloof dat onze relatie van God komt. We zijn door elkaar in onze relatie (wonder van God) naar God gaan zoeken en proberen onze levens te beteren. Ik zie dit als een rijke vrucht in onze relatie. Een wonder van God, Die twee zondige mensen nog zo wilde veranderen. Ik weet dus niet goed hoe ik hiermee om moet gaan. Zijn zijn twijfels terecht en goed? Is het de duivel die een vruchtbare relatie kapot wil maken? Ik zie geen uitweg meer. Ik houd zo intens veel van hem. Ik ben zo bang. Wat als ik hem kwijtraak? Mag ik bidden of God hem bij me wil houden? Hij daarentegen is vol vertrouwen op God. Hij wacht op licht van de Geest om hierin een beslissing te doen en heeft ons in de handen van God overgegeven. Hij is er heel rustig onder en wil Gods wil laten geschieden. Wat moet ik doen? Ik ben radeloos.

Dan nog iets anders: ik ben erg jaloers op hem, zijn vertrouwen op God, zijn afhankelijkheid, de manier waarop hij God boven alles zet, zijn rusten in Jezus’ offer. Hoe krijg ik dat ook? Hij zegt dat ik tot Christus moet gaan. Maar mag dat zomaar? Ik voel mijn zonden niet en ben erg bang dat ik slechts door emotie geleid wordt. Dat het verlangen naar verlossing niet echt is? Ik ben echt wanhopig.

Antwoord

Beste vraagstelster,

Je worstelt met veel verschillende vragen in een belangrijke fase van je leven. Op een aantal vragen geef je zelf al een heel mooi antwoord: jullie zijn door elkaar in jullie relatie God gaan zoeken. Hij heeft jullie leven zo geleid dat jullie samen op zoek zijn gegaan naar God. Dat jullie in eerste instantie niet met het geloof bezig waren, doet daar niets aan af. En dat je vriend nu mag rusten in Jezus’ offer en jij nog niet, doet daar ook niets aan af. Het is God Die jullie bij elkaar heeft gebracht en in jullie leven werkt. Een belangrijke vraag is inderdaad: hoe nu verder?

Wat je in ieder geval mag doen, is vertrouwen op God Die jullie samenbracht. Je mag al je vragen in de doorboorde handen van Jezus Christus leggen. Dat betekent misschien niet direct een antwoord op al je vragen, maar Hij wil je wel het vertrouwen geven dat Hij jouw en jullie leven leidt.

Verder denk ik dat het ongelijke juk dat je uit 2 Korinthe 6 aanhaalt niet op jullie van toepassing is. Paulus waarschuwt op deze plaats voor het aangaan van een verbintenis met ongelovigen. Hij doelt hiermee op onbekeerde heidenen die zich openlijk verzetten tegen het christelijk geloof en het Evangelie dat Paulus verkondigt. Ze verzetten zich ook tegen Paulus zelf, omdat ze openlijk zijn bediening van Godswege in twijfel trekken. Het gaat hier dus niet om mensen zoals jij, die juist wanhopig naar God op zoek zijn en graag het Evangelie van Jezus Christus ter harte willen nemen maar nog zoveel vragen en twijfels hebben! Je brief getuigt van je verlangen om de geestelijke gaven te ontvangen die je vriend heeft gekregen: vertrouwen op God, afhankelijkheid van Hem, rusten in Jezus’ offer. Dat zijn stuk voor stuk zaken die God Zelf door Zijn Heilige Geest in je hart heeft gewerkt en je mag Hem vragen om het werk dat Hij in je begon, niet los te laten, maar te voleindigen. 

Wat betreft jullie relatie: zou het niet zo kunnen zijn dat je vriend verder is in het geloof, juist om jou te helpen? Jullie relatie bevindt zich op een belangrijk punt waar veel zegen uit kan voortvloeien voor de toekomst, wanneer je vriend je juist nu tot een hand en een voet is in de dingen van het geloof. Wanneer hij met liefde, geduld en wijsheid je steeds verder mag leiden op de weg van het geloof, als middel in Gods hand geeft dat een goede, geestelijke basis voor jullie gezamenlijke toekomst. Ook al heeft je vriend op dit moment veel twijfels en is het begin van jullie relatie wellicht niet goed geweest, is dat toch geen reden om de relatie te verbreken. Het is veel vruchtbaarder en zegenrijker om juist nu samen voor Gods Aangezicht jullie weg te vervolgen. 

Tot slot dan je vraag of je wel  “zomaar” tot Christus mag gaan. Ja, dat mag ‘zomaar’. Christus stelt geen enkele voorwaarde aan je waarom je niet tot Hem zou mogen komen. In de Bijbel staan tal van beloften die laten zien dat een ieder van harte bij Christus welkom is. Ik noem er slechts een paar: “Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen”, Joh. 6:37; “Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”, Matt. 11:28; “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe”, Joh. 3:16.

Probeer geen enkele voorwaarde in jezelf te vinden waar je aan voldoet voordat je tot Christus zou mogen gaan. Alles wat je meebrengt naar Hem is niet genoeg om voor Hem te kunnen bestaan, ook niet je zondebesef en berouw. Hij ontvangt zondaren die niets hebben om mee te nemen. Kom niet tot de Heere Jezus omdat je wel voldoende zondebesef hebt – dat heb je nooit. Kom tot Hem om een juist besef van je zonden te ontvangen. Kom tot Hem om alles van Hem te ontvangen dat je nodig hebt voor je ziel en zaligheid en Hij zal je zeker niet beschamen! Van harte Zijn zegen voor jou en je vriend toegewenst.

Ds. B. M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

Ds. B.M. Meuleman

 • Geboortedatum:
  20-05-1972
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Vledderveen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

verkering
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben erg onzeker, teruggetrokken. Ik heb één goede vriendin en verder niemand. Dingen kan ik slecht onthouden, slechte...
geen reacties
25-07-2013
Ik ben een meisje van 15 jaar en ik ga naar de CGK. Sinds ongeveer een jaar ben ik serieuzer met het geloof bezig en ik ...
4 reacties
25-07-2012
Ik ben de enige in de familie die gelooft in God en Jezus. Mijn moeder probeert mij steeds wijs te maken dat God niet be...
geen reacties
30-07-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering