Schatten verzamelen in de hemel

J.W.N. van Dooijeweert / 4 reacties

17-07-2017, 11:15

Vraag

Aan iemand van de Ger. Gem. Hoe kan ik schatten verzamelen in de hemel? Een zoekende jongere.

Antwoord

Je zou hier natuurlijk een heel kort antwoord op kunnen geven: “Lees wat de Heiland daar over zegt.” Maar daar wil ik me niet aan overgeven. Ik wil graag even nadenken over deze vraag. Met jou vraagsteller, maar ook met iedereen die dit leest.

We kijken eerst hoe de Heere Jezus dit zegt in Mattheüs 6:19,20: “Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen.”

Het staat in de Bijbel onder een kopje “Bezorgdheid”. Als je al te bezorgd bent over de aardse zaken dan kan het zover gaan dat je de hemelse dingen uit het oog verliest! Dat is wat de Heere Jezus ons in deze tekst wil leren. Hij wil dat we daar volledig aandacht aan schenken. Iedereen op zijn eigen plaats en in zijn of haar eigen omstandigheden.

Het geldt voor jonge mensen: laat je niet helemaal in beslag nemen door je aardse zaken, je studie, je IPad, je uitgaan met vrienden. Het geldt voor de vaders: ga niet volledig op in je werk, maar geef samen met je vrouw aandacht aan je kinderen in verband met de hemelse dingen. Het geldt voor moeder in het gezin: er is niet alleen de dagelijkse aardse zorg voor het gezin, maar ook de geestelijke zorg; aandacht voor de hemelse dingen. Het geldt voor een jongen en een meisje die verkering hebben; er is meer dan alleen de aardse kant van de liefde. Je moet ook samen aan je geloof denken, aan de hemelse dingen. Het geldt voor de dominee: er is meer dan een preek en allerlei vergaderingen en deputaatschappen waar je aandacht voor moet hebben; de pastorale zorg voor je gemeente, die is er ook. Samen met je gemeente de hemelse dingen zoeken.

Zo kun je natuurlijk een heel poosje doorgaan. Doen we niet, we luisteren. De Heiland wil zeggen: Wees niet alleen bezig met de tijdelijke dingen. Je moet de hemelse zoeken. De zaligheid van je ziel. Het geborgen zijn achter het bloed van de Heere Jezus. Heel sterk geldt dit als we ons helemaal overgeven aan geld een goede baan, mooie kleren en lekker eten... Dan geldt zeker heel sterk: zoek geen schatten op aarde. Die bederven allemaal. Zoek schatten in de hemel. Wees bezig met de dingen van het geloof.

Hoe moet je dat doen? Twee dingen zijn er die direct opvallen: bidden, dat is de weg naar God toe en Bijbel lezen, dat is luisteren naar Gods stem, Gods Woord… Dat vul je aan door het lezen van goede boeken, het luisteren naar een preek, het zingen met elkaar. Kortom, door naar de Heere te luisteren wat Hij je aanraadt in Zijn Woord.

Voor heel veel mensen is de Bijbel een gewichtig boek, maar ze lezen er niet in. Voor veel mensen is de preek er alleen maar om je af te vragen of de dominee het goed doet... en het hoort ook om naar de kerk te gaan. Voor veel dominees is de preek er alleen maar om mensen op hun fouten te wijzen... Voor veel mensen... Maar wat is het Woord van God voor jou? Wat is de preek voor jou?
 
Gods zegen en verzamel maar heel veel. 

Hartelijke groet
Evangelist Jan van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

J.W.N. van Dooijeweert

 • Geboortedatum:
  23-01-1938
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Waddinxveen
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Evangelist

Tags in dit artikel:

schat
4 reacties
CorsdeKort
22-07-2017 / 22:13
Wat zegt Evangelist Jan van Dooijeweert dat mooi en begrijpelijk voor jonge mensen.
Ik wil daar graag wat aan toevoegen.

Alle aardse schatten zijn tijdelijk en vergankelijk.
Al het hemelde en de hemelse schatten zijn onvergankelijk en voor eeuwig.

Schatten in de hemel zijn de deugden: goedheid, eerlijkheid, vreugde, behulpzaamheid, vrijgevigheid, liefde, trouw en dergelijke.

Waar je schat is ook je hart.
Veel mensen zijn alleen maar met de aarde en het aardse bezig. Als er een kras op hun auto komt dan zijn ze sacherijnig. Als de geld missen dan missen ze hun blijdschap. Dus die auto en dat geld is dan hun schat / vreugde. Maar wie in de hemel geplaatst is die ziet zoiets als een beproeving en leert om Gods te danken onder alles en het goed te nemen.

2 cor 4: 17 “Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid, 18 daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.”

Wie het zo heeft die heeft het onder alle omstandigheden goed en weet alle gelegenheden voor de eeuwigheid te verzilveren.
Johangroen
23-07-2017 / 15:32
prachtig meneer Dooijeweert, en het wonder is wel dat als je jezus als je verlosser kent je voor eeuwig bij hem mag zijn, en die zonden laten is zeker dat je dat moet doen alleen de mens hier op aarde kan dat nooit omdat we naar het vlees zondige mensen blijven al doen we nog zo ons best en tuurlijk moet dat zeker als je een kind van God bent geworden, en zondig je toch dan kan die zonden je niet meer verwerpen maar zal je tot De Vader gaan en vergiffenis krijgen, dat is iets anders dan Cors geloofd want die geloofd dat als je verlossing kent en je zondigt je alsnog naar de hel gaat.hij geloofd dat Jezus zijn Godheid verloor toen Hij mens was, en hij geloofd dat wij de zonden op aarde kunnen overwinnen en dat kan nooit dat kan pas als we gestorven zijn, heilig worden we hier maar ten dele.
CorsdeKort
26-07-2017 / 20:28
Johan
Jij geeft geen antwoord op de vraag maar doet vage aannames van wat ik zou geloven en gaat daar dan vervolgens zelf op (af) reageren.
Wat is dat voor een raar gedrag? Wie dien je daarmee, jezelf?
Of heb je soms last van een bittere wortel zoals Paulus schrijft in Hebreen 12 vers 15 : “Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden”.

Wil je daar geen overwinning over krijgen of kan je daar geen overwinning over krijgen?
CrA
27-07-2017 / 10:02
Beste vraagsteller, je vraagt hoe je schatten kan verzamelen in de hemel. Dit doe je door te onderhandelen. Jezus biedt Zijn waren aan: Openb. 3: 18 "Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien". Deze waren biedt Hij aan zonder geld en zonder prijs. Toch staat er kopen. Dit ziet op ruilen/onderhandelen. Neem Jezus aan op de voorwaarden van het evangelie. Wat moet je inleveren? Je zonden, je zondige ik. En dit is een billijke voorwaarde. Als een vorst gratie aanbiedt aan een opstandeling, is het volstrekt redelijk dat die rebel zich onderwerpt aan de wetten van de koning.

Terug in de tijd

Wij zitten al wat langer met een lastige kwestie. Wij zijn lid van de Ger. Gem. in ons dorp en hebben inmiddels schoolga...
2 reacties
17-07-2012
Ik ben een alleenstaande vrouw van bijna 40. Het laatste half jaar zijn mijn borsten een stuk groter geworden en zijn ze...
geen reacties
17-07-2014
Het is wel een rare vraag, maar ik zie het echt als een probleem. Het is nu al meerdere nachten dat ik heel slecht slaap...
geen reacties
17-07-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering