Huisgodsdienst van pasgetrouwd stel

Ds. L. Krooneman / geen reacties

21-06-2017, 11:34

Vraag

Graag wil ik een vraag stellen aan een dominee van de HHK of PKN. Wij zijn een jong, pasgetrouwd stel. Wij vinden het belangrijk om persoonlijk stille tijd te houden, maar willen dit ook regelmatig samen doen (naast bijbellezen en bidden tijdens de maaltijd). Tot op heden lukt het ons niet helemaal om hier goed invulling aan te geven. In het begin deden we iedere avond bijbelstudie m.b.v. een dagboek, maar dit bleek te intensief. Regelmatig hebben we ook andere bezigheden ‘s avonds en we hebben ook tijd nodig voor persoonlijke stille tijd (los van elkaar). Daarom hebben we besloten om de frequentie per week wat terug te schroeven. Wat is hierin wijsheid? Hoe vaak per week is het beste (we willen ook niet langs elkaar heen gaan leven op dit gebied)?

Wat betreft de invulling: als wij zoeken naar dagboeken voor echtparen, dan gaan die dagboeken vaak over het huwelijk zelf, terwijl wij graag inhoudelijk over het geloof en de Bijbel willen praten met elkaar. Daarnaast vinden we het ook lastig om inhoud te geven aan gezamenlijk gebed. Bidden voor dingen die te maken hebben met ons persoonlijk geloof lukt veel beter in een ‘individueel’ gebed dan dat je dat samen doet en als we voor praktische, concrete dingen bidden (zoals zending, kerk, e.d.) wordt het al snel een routinelijstje wat we afgaan. Kortom, heeft u tips over de manier waarop wij huisgodsdienst als getrouwd stel vorm kunnen geven?

Antwoord

Beste vraagsteller,

Het doet me goed te lezen dat jullie als pasgetrouwd stel het belangrijk vinden om stille tijd te houden. Daarbij is het voor jullie een zoektocht hoe je dat in het dagelijks leven integreert. 

Het is allereerst belangrijk dat je stille tijd niet ziet als een moeten, maar als een mogen. Het is een middel waardoor het leven met de HEERE gevoed kan worden. Daarom kunnen we elkaar niet voorschrijven wat de beste invulling is van stille tijd. Ieder christen moet daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid kennen en keuzes maken. Daarbij is het in een huwelijk inderdaad belangrijk dat je niet langs elkaar heen leeft. Tegelijk heb je persoonlijke stille tijd voor jezelf nodig. 

Daarom zou je ervoor kunnen kiezen om één keer per dag persoonlijk te bidden en uit de bijbel te lezen en dit één keer per dag gezamenlijk te doen. Je zou bijvoorbeeld ’s morgens persoonlijk stil kunnen zijn en ’s avonds voordat je naar bed gaat samen. Dit kan ook na andere bezigheden die voor die avond gepland stonden en hoeft niet altijd even uitgebreid te zijn. Dat geldt overigens ook voor persoonlijke stille tijd. Het gaat bij stille tijd niet om kwantiteit, maar veel meer om kwaliteit. Het gaat niet om de lengte van gebeden of Bijbelstudies, maar wel om de echtheid ervan. 

In de avond zou je heel goed een dagboek als leidraad kunnen gebruiken. Inderdaad zijn er veel dagboeken voor jonge echtparen die gaan over het huwelijk zelf. Daarnaast zijn er ook wel andere dagboeken voor jonge mensen te vinden. Denk bijvoorbeeld aan “Volharding, dagboek bij de HSV”. Het mooie van dit dagboek is dat er een Bijbelgedeelte wordt genoemd dat gelezen kan worden, dat er een Bijbeltekst wordt genoemd, dat er een stukje uitleg wordt gegeven en er tenslotte een citaat meegegeven wordt om samen te overdenken. Echt een aanrader dus. 

Als het gaat over het gezamenlijke gebed is het belangrijk uit te spreken wat er in je hart is. Je bent samen getrouwd en je hoeft je dus niet meer voor elkaar te schamen. De Heere Jezus leerde ons in het “Onze Vader” te beginnen met aanbidding. Juist daarin komt het persoonlijk geloof tot uiting. Vertel Hem wie Hij voor je is. Daarnaast mogen bepaalde zaken ook elke dag terugkeren. Als je zelf maar alert blijft dat het niet slechts een gewoonte wordt. Ook daar mogen we dan weer voor bidden. Dat het vuur van de Heilige Geest dat de vlam van het geloof in de Heere Jezus Christus ontsteekt in onze harten zal blijven branden.

Dat wens ik jullie van harte toe. 

Met hartelijke groet,
Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

Ds. L. Krooneman

 • Geboortedatum:
  28-06-1984
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Schiedam
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

huisgodsdienststille tijd
geen reacties

Terug in de tijd

Ik ben belijdend lid van de Gereformeerde Gemeente, een gemeente waar de rijkdom van het verbond (door God aan ons getoo...
geen reacties
20-06-2016
Beste dominee, op dit moment ben ik bij een familie thuis die gelooft in de vrije wil van de mens. Een voorbeeld dat ze ...
geen reacties
20-06-2006
Het lukt mij niet echt om er op internet achter te komen hoe Jordanië t.o.v. Israel staat. Kunt u mij hier antwoord op g...
geen reacties
20-06-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering