Schuldig voelen over uitgaan

ds. D.M. Elsman / 2 reacties

09-06-2017, 10:03

Vraag

Ik ga elk weekend met mijn vriendinnen uit. Maar de zondagochtend erna in de kerk word de vraag gesteld: waar zat jij gisteravond, kon je daar de Heere ontmoeten? Ik besprak dit met mijn vriendinnen, dat ik me toch best schuldig over het stappen begin te voelen. Kan dat wel of niet als christen? De een zei: je bent jong, geniet er van. Daar kon ik me best in vinden, maar toch voelde het niet goed... Dus: kun je de Heere daar ontmoeten, want een muziekje, wat lichten en drank... zoveel kwaad zal er toch ook niet in zitten? Groeten een 17-jarig meisje.

Antwoord

Beste jongere, wat ben ik dankbaar voor je vraag: dat je bewust bezig bent met het Koninkrijk van God! Graag denk ik met je mee en wil je eerst iets vragen. Over Pinksteren. In Handelingen 2 lezen we dat mensen vervuld worden met de Heilige Geest. Vervuld. Zij worden vol van Hem. 

Wees erop bedacht, dat de duivel niets liever wil dan dat jij je leven vult met lege, wereldse zaken – en verstoken blijft van de liefde van God. Maar zonder God en Zijn liefde leef je niet – heb je het leven niet. Lees maar eens wat er staat in 1 Joh.2:15-17.

Dan is de eerste vraag dus niet: waar mag ik wel en waar mag ik niet komen. Maar: waarmee vul ik mijn leven? “Een muziekje, wat lichten en drank...”; je kunt bij alles wat je naar binnen laat je nog heel erg leeg voelen. Dan zit je vol met leegte. 

De Heere Jezus zegt: “Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben” (Joh.10:10). Hoor je het? Leven en overvloed wil Hij je geven!

Johannes getuigt van Hem: “Wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd (...), vol van genade en waarheid” (1:14) – “en uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade” (1:16). Er is een volheid van genade bij de Heere Jezus, en -wat een wonder!- Hij wil van Zijn volheid uitdelen. Hij wil in jouw en mijn lege leven komen. Hij is een onuitputtelijke Bron, waaruit je genade op genade mag drinken - en het raakt bij Hem nooit op!

Hij nodigt jou om met al je (geestelijke) dorst naar Hem te komen en te drinken. En Hij belooft je: “Die in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.” Lees het maar eens na in Johannes 7: 37-39. De Heere spreekt hier over de Heilige Geest. Hij wil je leven vullen met ware liefde, blijdschap en vrede. Dan kom je misschien nog weleens op plaatsen met ‘een muziekje, wat lichten en drank’, maar in je hart weet je: de HEERE Zelf is mijn lied, mijn psalmgezang, mijn licht, mijn heil!

Dat bid ik je toe. Dat Hij je de weg zal wijzen die je mag gaan (Psalm 32: 6 en 8) – en je het de psalmist gaat nazeggen: “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders” (Ps.84:11).

Ds. D. M. Elsman

ds. D.M. Elsman

ds. D.M. Elsman

 • Geboortedatum:
  16-04-1961
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Rijssen
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

uitgaan
2 reacties
andrew
12-06-2017 / 17:51
Als je op een terrasje gaat zitten, wat drinkt en een ijsje neemt lijkt me niet meer dan gezellig. Als je onder uitgaan verstaat je in een disco vol laten lopen dat lijkt me niet echt gezond.
3parels
12-06-2017 / 19:47
Voor mij is het vooral de muziek en het overmatig drankgebruik wat mij stoort. De muziek is ronduit goddeloos en voor je het weet zit je mee te zingen, te dansen. En een glaasje wijn drinken is niet zo erg, maar voor je het weet zit je met mensen die teveel drinken daardoor zichzelf niet meer beheersen..

Ik zeg ga met je vriendinnen een rustig plekje zoeken waar je heus wel een drankje mag doen... wij hebben een restaurantje waar tot 22 uur geen muziek wordt gedraaid. Kan ik echt wel met een vriendin eens lekker bijkletsen, maar zodra die muziek aangaat word ik altijd erg onrustig en wil ik zo snel mogelijk weg..

Kortom: besmet jezelf niet met zondige zaken... muziek die niet gericht is op God maar op mensverering en seks en leegheid... teveel drinkende jongeren die zichzelf niet meer beheersen... geen plek voor een christen. Of je moet er gaan evangeliseren :)

Terug in de tijd

Mij is ooit verteld dat als in het OT de woorden "tot in eeuwigheid" gebruikt worden, dit geldt voor de periode tot aan ...
1 reactie
08-06-2012
Wanneer weet je Christus' eigendom te zijn? We moeten toch niet alleen geloven dat "Jezus is de Christus" maar behoren t...
geen reacties
08-06-2006
Mijn beste vriendin en vriend hebben twee jaar en vier maanden verkering gehad. Nu heeft mijn vriendin het uitgemaakt. Z...
geen reacties
08-06-2006
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering