Bidden voor pleegkinderen

Ds. H. Paul / 12 reacties

24-05-2017, 10:04

Vraag

Deze vraag is aan een Ger. Gem.-dominee. Hoe kan het dat onze dominees nooit -of zeer uitzonderlijk maar- bidden voor pleegkinderen en of kinderen die moeite hebben met hun ouders. Tijdens doop- en belijdenisdiensten wordt hier nauwelijks aandacht aan geschonken, maar juist eenzijdig de andere kant belicht. Terwijl in de rapporten van jeugdinstellingen de cijfers er niet om liegen dat er meer kerkelijke pleegkinderen zijn dan anderen. Het verbaast en irriteert me elke zondag weer dat er voor van alles en nog wat bij naam en toenaam gebeden wordt. Alles wordt genoemd. Voor dit grote probleem binnen onze gemeenten wordt er niet gebeden. Is het omdat predikanten het lastig vinden? Graag willen doen alsof het er niet is? Hoe zit dit? Pastoraal gezien komen deze kinderen binnen de Ger. Gem. ook alles tekort! En de ervaring is dat je, als je het aangeeft, er een keer voor gebeden wordt maar daarna gerust een jaar lang -of langer- niet. Ik ben van mening dat elke predikant hier weet van heeft, maar ze blijven halsstarrig het probleem negeren. Waarom is dat?

Antwoord

Geachte vraagstel(ler)ster,
 
Uw vraag is voor mij nieuw. Ik ben niet uit ervaring op de hoogte van dit probleem. U doet er goed aan deze vraag aan ds. Labee te stellen voor de Saambinder. Dan wordt hij door iedereen gelezen. Het is heus geen onwil dit probleem de Heere voor te leggen, maar onkunde door gebrek aan ervaringskennis.  

Ds. H. Paul

Naschrift redactie: Ds. Labee is te bereiken via de site van de Ger. Gem.

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

12 reacties
Rosarah
24-05-2017 / 10:24
Goed idee om het naar de Saambinder te sturen als vraag, dan wordt dit meer onder de aandacht gebracht. Ik vraag me namelijk oprecht af of dit werkelijk een genegeerd probleem (dat geloof ik niet echt) is of vooral onkunde en onwetendheid.
BHM
24-05-2017 / 11:17
Bij ds.Labee is deze vraag op een goed adres; hij en zijn vrouw zijn zelf pleegouders. Hij heeft een warm hart voor pleegkinderen.
Omega
24-05-2017 / 11:42
Hmm. Er wordt ook bitter weinig gebeden voor mensen met een prikkelbaar darm syndroom, vrouwen met kale plekken op hun hoofd, vreselijke stiefmoeders, lastige pubers, pleegouders en ga zo maar door. En ondertussen maar klagen dat de gebeden zo lang duren...
Johangroen
24-05-2017 / 13:34
Beetje jammer omega,
Vraagsteller het probleem is vooral de zorg voor kinderen die niet gezien op begrepen worden, daar is de kennis en kunde niet voor omdat het steeds complexer word. Als je ds Labee mailt noem gerust gezinshuis de scheepsbel in den ilp. Wij zijn proffesionele opvoeders en graag adviseren wij ouders en kerkenraden over de problematiek en kunnen zij dit ook in hun gebeden meenemen. Wij zijn ook Ger gem lid. Wat gebeden betreft laten we vooral voor al onze naasten bidden kerks of onkerks een ieder heeft het nodig.
denkna
24-05-2017 / 14:19
Pleegzorg is een kwetsbaar iets!

Er zullen ouders in de kerk zitten wiens kind (al dan niet vrijwillig) uit huis geplaatst is. Met alle emotie, ontkenning en soms zelfs boosheid van dien.

Er zullen pleegkinderen in de kerk zijn die het nog best lastig vinden in een andere omgeving te moeten verblijven, en graag nog wat onder de radar blijven. En deze pleegkinderen hebben ook recht op hun privacy!
Het is behoorlijk ingrijpend voor deze kinderen!!

Als laatste zijn er natuurlijk de pleegouders die hun huis en hun hart hebben opengesteld voor een een pleegkind (hulde aan deze mensen!)

Het is dus nog niet zo eenvoudig in een voorbede recht te doen aan al deze betrokkenen! Dus ik snap de terughoudendheid wel.

Dat staat natuurlijk niemand in de weg deze pleegkinderen en hun (pleeg)ouders in het persoonlijk gebed een plek te geven!
Johangroen
24-05-2017 / 14:49
Helemaal mee eens denkna. En dank je voor de waardering aan pleegouders, wij doen dit met zeer veel liefde.
Samanthi
24-05-2017 / 14:58
Je kunt iig bidden voor kinderen in de knel.
Dat kwets je niemand, het blijft wat algemeen.
Lekkerbek
24-05-2017 / 17:58
Idd, als je bidt voor pleegouders dan krijg je te maken met ouders die hun kinderen zelf niet kunnen opvoeden, dan trekken zij aan de bel dat er ook voor hun gebeden moet worden. En de kinderen zelf hebben het nog wel het allermoeijkst. Ik ben het met Omega eens dat iedereen thuis wel met een probleem zit waarvoor gebeden mag worden. Kun je je als pleegouder niet scharen onder ouder, er wordt toch wekelijks gebeden voor ouders ivm opvoeding? Je bent toch tijdelijk ouder?
Het is erg als je met kromme tenen zit na het gebed. Als je luistert wat er in het gebed gebeden wordt dan kun je toch niet met kromme tenen zitten? Of ga je het gebed in met: worden pleegouders deze x wel genoemd? Noemen wij in onze gebeden alle problemen die in onze gemeenten voorkomen? Ik niet, ik probeer maar iedereen mee te nemen die hulp en kracht nodig heeft. Dan heb ik vgens mij iedereen genoemd. En als er op dat moment bijzondere zorgen zijn, noem ik dat bij name.
Mn beste vriendin is al jaren pleegouderr, toen ze t een x heel moeilijk had heb ik daar specifiek voor gebeden. Voor de rest bid ik juist voor de pleegkinderen, wat een weg hebben zij te gaan!
Omega
24-05-2017 / 18:29
Tjonge Johan. Ik pleit voor het bidden voor pleegouders en jij vindt dat als pleegouder jammer. Dat vind ik dan weer jammer. Maar goed, ik pleit dan wel voor het bidden voor pleegouders die het niet jammer vinden dat er voor hen gebeden wordt. En natuurlijk voor alle anderen met of zonder handicap, probleem of zij die denken het niet te hebben. In alle soorten en maten, groot en kein, dik en dun, in Nederland en daar buiten, christen en niet-christen, blank en met een kleurtje en alle anderen die ik dan nog vergeten ben.

Oftewel: de vraag waarom wordt er niet gebeden voor... is een gebed zonder eind.
pannenkoek
24-05-2017 / 18:44
Weet ook van iemand uit de kerk, wiens ouders gescheiden zijn, en dat vind ze moeilijk. Ze wil het graag met naam en toenaam horen,dus er moet echt gebeden worden voor kinderen van gescheiden ouders. Mijn echtgenoot is ouderling, en moet ook dikwijls preek lezen, en dus de gebeden doen. Hij zegt tegen haar dat er gebeden wordt voor mensen/kinderen die problemen hebben/zorgen hebben. Zij valt ook onder die categorie, en dat ziet ze niet.
We kunnen bidden voor vervolgde Christenen in 10 landen, (en ze alle 10 noemen) maar ook die landen achterwege laten.
Omega zegt het misschien wat 'lomp', maar ik vind er wel een kern van waarheid inzitten.
aleph
25-05-2017 / 13:32
Bij ons in de gemeente (GG) wordt er regelmatig gebeden voor ouders die zorgen hebben om hun kinderen en kinderen die zorgen hebben om hun ouders........
Ook herken ik het beeld niet dat er tijdens doopdiensten hier geen aandacht aan besteed worden. De consulent en diverse gastpredikanten die bij ons voorgaan, doen dat altijd.
10249
26-05-2017 / 20:16
Haha mooie reactie Omega. Herkenbaar

Terug in de tijd

Waarom was God afwezig tijdens mijn zwangerschap? Misschien een hele lastige vraag om te beantwoorden. Maar tijdens mijn...
5 reacties
23-05-2014
Ik zit vast in mezelf. Muurvast. Ik ben altijd bang, ik voel dat ik bekeerd moet worden. maar ik ben er ook bang voor. I...
geen reacties
23-05-2006
Ik heb een probleem. Ik ben vier jaar getrouwd met een man die goed voor me is. We hebben eigenijk geen klagen. Ik ben g...
4 reacties
23-05-2011
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering