School met de Bijbel of reformatorische school

Ds. A.K. Wallet / 8 reacties

10-05-2017, 09:36

Vraag

Wij ouders zitten enorm met de schoolkeuze voor ons kind in de maag. Hier om de hoek staat een school met de Bijbel die enorm goed bekend staat. Een dorp verderop is een reformatorische school. Ons hart wil graag ons kind in onze eigen straat naar school doen. Maar op die school hebben ze in groep acht ook musical, theater en dans. Nu lazen wij bij Maarten Luther dat hij  zegt dat kinderen de kern van het evangelie ook spelenderwijs d.m.v. theater kunnen leren. Hij schrijft hier heel positief over. Verder is de school ook gegrond op de drie formulieren van enigheid en staat deze erg positief bekend, ook qua klimaat. Wij vinden het ook positief dat ons kind dan leert door het gesprek thuis positie te bepalen, in plaats van hem overal ver bij vandaan te houden. Kunt u ons adviseren? En dan met name ook hoe je als christen aan moet kijken tegen musical, dans en theater in groep acht als vorming.

Antwoord

Beste vrager,

Begrijpelijk dat u met de schoolkeus voor uw kind in de maag zit en ik denk nog meer in uw hart. Ik weet natuurlijk niet alles van u. Waar gaat u naar de kerk bijvoorbeeld? is die ook in het volgende dorp? Hoe ziet de kerk ter plaatse er uit? Maar naar wat u vroeg zal ik pogen een antwoord te geven.

Uit uw vraag maak ik op dat de opvoeding van uw kind u ter harte gaat. Dat is een goede zaak. U hebt toch ook bij uw doop beloofd dat u uw kind u  zou onderwijzen en zou doen onderwijzen. Als we uitrekenen hoeveel uur u uw kind aan de zorg van leerkrachten toevertrouwt, dan is het wel belangrijk wie de leerkrachten zijn en wat ze uw kinderen vertellen en voorleven. Vergeet niet dat het kind in de schooltijd heel veel tot zich neemt en min of meer gevormd wordt.

Er zijn in uw geval aantrekkelijke kanten aan de school die zo dichtbij is. Echt, als het kan is het fijn als uw kind op eigen dorp naar school gaat. Zo lang het kan, dienen we die school te steunen. Er zijn PCO-scholen waar niet “Reformatorisch” opstaat maar die in de praktijk daar niet veel van verschillen, gelukkig.

Is dat ook zo met de school in de straat? Ik begrijp dat u daarover twijfels heeft. Daarom vraagt u ook hieromtrent advies. Dat er ook lessen zijn met dans en theater zult u op de Reformatorische school niet aantreffen. Op zijn minst is het een signaal met betrekking tot de identiteit van de school. Of Luther over theater spreekt is nog geen argument voor ons om daarmee akkoord te gaan. Hij had heel mooie dingen, maar andere niet zulke mooie dingen. Geen mens is volmaakt.

Dan is er de vraag: wat verstaat men onder dans? Gaat het om een volksdansje of is het een opening naar de dancing? Wat verstaat men onder theater? Is dat een toneelstukje aanleren of is het een opening naar de schouwburg, waardoor de grenzen van kerk en wereld vervagen? Is het alleen dit wat u verdacht vindt of is het ook een aanduiding van de inhoud van de andere vakken?

Om enkele dingen te noemen: hoe is het godsdienstonderwijs. Welke materiaal wordt gebruikt voor de bijbelse geschiedenissen. Hebt u wel eens zo’n boekje ingekeken? Hoe denkt men over schepping en evolutie? Hoe ziet men de kinderen; beseft men dat deze kinderen opnieuw geboren dienen te worden en dat zij persoonlijk de Heere Jezus moeten leren kennen? Ziet men bepaalde zaken die tegenwoordig heel gewoon zijn als zonde? Ik denk aan de seksuele voorlichting die men al jong moet ontvangen en waarbij samenleven van hetzelfde geslacht als gewoon moet worden beschouwd? Hoe ziet het personeel de zondag? Gaat het personeel zelf ook trouw naar de kerk? U schrijft dat men de drie formulieren onderschrijft, maar heeft dat ook invloed op het schoolleven? Wordt in de hogere groepen ook uit de Heidelbergse Catechismus geleerd?

U zou zeker een gesprek met de school moeten aangaan alvorens tot een weloverwogen besluit te komen. Het kan wel eens zijn dat u een zekere koers moet gaan die misschien niet door iedereen om u heen gewaardeerd wordt. Ook denk ik dat er meerderen op uw dorp ook naar een andere school gaan, waardoor u zich meer met hen verbonden weet. Als christenouders dienen wij toch de weg te gaan van de Schrift en in de voetstappen van Christus. Ook als dat smaad met zich meebrengt.
  
Onderzoek en leg het voor de Heere neer met de bede: Heere, wat wilt U dat wij doen zullen. Dan zit u en uw kind echt goed.

Hartelijke groeten en de leiding van de Heere toegewenst,
Ds. A. K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

Ds. A.K. Wallet

 • Geboortedatum:
  17-06-1939
 • Kerkelijke gezindte:
  Christelijk Gereformeerd
 • Woon/standplaats:
  Schoonrewoerd
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  emeritus

Tags in dit artikel:

basisschool
8 reacties
Lekkerbek
10-05-2017 / 10:14
Mijn neefje was op een PC school geplaatst waar zijn ouders na een half jaar spijt van kregen. Hij is overgeplaatst en heeft hier behoorlijk veel stress van gehad. Goed dat je hier vooraf goed over nadenkt!
jorinde
10-05-2017 / 10:58
Ook wij hebben voor zo'n keuze gestaan en toen besloten om voor een dorp verder te gaan. Ik kan wel zeggen dat het, los van het feit dat het om een geloofsovertuiging gaat, erg intensief en veel van in mijn geval moeder vergt, wat betreft het heen en weer rijden naar school. Ze krijgen vriendjes en vriendinnetjes in een ander dorp. In het dorp waar we wonen zijn onze kinderen niet echt betrokken bij de activiteiten ze vallen eigenlijk tussen wal en schip. Als ik nogmaals voor de keuze zou staan zou ik het echt niet meer doen. Godsdienstonderwijs is vooral belangrijk als je ze het thuis voorleeft. Dat werd ons ook door de directeur verteld toen we onze dochter aangemeld hadden bij een reformatorische school. Zoals de dominee ook aangeeft ga een gesprek aan met beide scholen en maak daarna een keuze.
Nickname
10-05-2017 / 13:34
Hoi,

Ook wij hebben eens voor deze keuze gestaan. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor de school met de Bijbel. Ook omdat hier Bijbels onderwijs wordt gegeven. Natuurlijk worden de kinderen met meer zaken geconfronteerd dan op een reformatorische school, maar dit vinden wij juist heel verrijkend. Waarom doen we bepaalde dingen wel of juist niet? Het houdt ook het gesprek met de kids open.
Sterkte in alle afwegingen
Justinus
13-05-2017 / 19:07
Het 'standpunt' van Jorinde kan ik begrijpen. De oplossing van Nickname vind ik praktischer. En het is zoals hij schrijft: "Godsdienstonderwijs is vooral belangrijk als je ze het thuis voorleeft"
MUS
14-05-2017 / 08:03
Reformatorisch is een denominatie van christelijk. Ga inderdaad bij beide scholen in gesprek over zaken die voor jullie waardevol zijn. Besef dat het nergens volmaakt is. Extreem gezegd zijn er reformatorische basisscholen waar kinderen tot in groep 8 wordt voorgehouden dat ze maar veel moeten vragen om een nieuw hartje en je misschien tot Gods uitverkorenen behoort en er zijn PC-scholen waar iedereen een kind van God is en Bijbelse noties als bekering en wedergeboorte niet meer genoemd worden. Hiertussen ligt heel wat variatie...
En weet dat de christelijke opvoeding (ik schat) voor 80% van thuis komt!
Leanne123
24-05-2017 / 19:21
Zelf heb ik vroeger op een 'gewone' christelijke school gezeten. De reformatorische was simpelweg te ver weg. Het was niet altijd even makkelijk, maar ik heb het vooral als een verrijking ervaren. Vooral toen ik op de middelbare school (wel Reformatorisch) kwam. Ik was één van de weinigen die geen Reformatorisch basisonderwijs had gehad. Qua kennis van de verschillende belijdenisgeschriften etc liep ik misschien iets achter op de rest, maar ik had heel veel andere dingen geleerd! Van jongs af aan was ik gewend dat er ook andersdenkenden waren, kinderen die op zondag wel weet ik wat mochten om een makkelijk voorbeeld te noemen. Daardoor leerden we al op jonge leeftijd nadenken over 'waarom geloven wij wat we geloven, en waarom doen wij bepaalde dingen niet of juist wel?' Ik merkte aan m'n klasgenoten op de middelbare school dat ze daar nooit over na hadden hoeven denken, hun reactie op vragen van mij ('waarom mag je geen broek aan') was: 'ja dat is gewoon zo...'

Ik geloof zeker dat die ervaring van de basisschool de overgang van middelbare naar hoger onderwijs makkelijker gemaakt heeft.

Kortom: Reformatorisch onderwijs hoeft niet altijd de enige juiste keuze te zijn voor het kind!
Johangroen
25-05-2017 / 10:19
na onze verhuising zijn onze kinderen naar een openbare school gegaan, uit nood omdat hier niet anders is, het bleek een gouden greep, een school waar iedereen gerespecteerd word, welk geloof dan ook, alle kinderen word op een nette manier uitgelegd wat de verschillende geloven zijn zonder te oordelen, ons gereformeerde geloof geven wij de kinderen thuis en in de kerk mee en op school moeten zij vooral leren, wij ervaren dit als enorm fijn en het doet echt geen afbreuk aan ons geloof of aan dat van de kinderen, het reformatorisch onderwijs is veel te eenzijdig ondanks alle verschillen die nooit uitgelegd worden, deze kinderen zijn nooit klaar voor de echte maatschappij waar zij uit dit gesloten wereldje getrokken worden en er niet tegen gewapend. het idee is heel mooi maar na 50 jaar reformatorisch onderwijs blijkt het niet te werken, omdat de kinderen als ze de maatschappij ingaan vaker van hun geloof vallen, dit is te voorkomen door ze al vroeg bv op een openbare school kennis te laten maken met de andere kant van de maatschappij. ik wil er wel bij toevoegen dat dit niet voor alle uitstromers geld omdat een groot gedeelte ook bij een reformatorisch bedrijf gaat werken, of dit gezond is is de vraag.
aleph
25-05-2017 / 13:28
@Johan.
Ik vraag me af of dit ook voor jonge kinderen geldt. Natuurlijk kan de situatie goed zo zijn dat het niet anders kan. Ik ken ook voorbeelden van kinderen die het helemaal niet aankonden (op jonge leeftijd) om anders te zijn dan anderen.
Voor het voortgezet onderwijs vind ik het een ander verhaal.
En zeker voor MBO/ HBO opleidingen.

Terug in de tijd

Zojuist lees ik in het Reformatorisch Dagblad een verslag van een lezing over opwekkingsmuziek. Ik lees dat er moeite is...
geen reacties
09-05-2019
Waarom staat Simson alleen in Richteren 16:1 met hoofdletters en nergens anders?
geen reacties
09-05-2004
Hoe kan ik de drieëenheid het beste uitleggen aan moslims?
5 reacties
09-05-2018
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering