Het lukt me niet te geloven

(MA) D. Rosbergen / 10 reacties

29-04-2017, 11:04

Vraag

Ik ben een meisje van 14 jaar en veel bezig met het geloof. Ik ben christelijk opgevoed en ben altijd al naar de kerk gegaan. Het geloof en alles daaromheen heeft mij nooit koud gelaten, ik kon het niet zomaar ‘laten liggen.’ Ik wist dat ik bekeerd moet worden, dat ik God moet leren kennen. Rond mijn 11/12e ben ik er meer mee bezig geweest (toen is het soort van ‘begonnen’) ik las elke avond uit de Bijbel en het geloof interesseerde me. Ik sprak er veel met mijn moeder over en zo ben ik ook gaan zoeken. Het gaat heel erg op en neer en dan heb ik het over bijvoorbeeld drie dagen up en dan weer down. Ik ben nog steeds veel aan het zoeken, denken, twijfelen, kortom: ik ben er gewoon veel mee bezig, ik probeer te geloven en te vertrouwen op God.

Maar de laatste tijd word ik er gewoon gek van, dat het me niet ‘lukt.’ Ik kom niks verder lijkt het wel. De laatste weken kan ik er niet meer tegen, elke keer als ik ‘s avonds weer ga bidden baal ik weer zo van mezelf. Dat ik niks verder kom, dat ik weinig stille tijd neem. Zo gaat het al een tijdje, ik kom niks verder, ik weet het gewoon niet.

Als ik dit schrijf merk ik heel erg dat ik vaak zeg: het lukt ME niet, IK kom er niet verder mee. En dat hoort zo eigenlijk niet. Door onze goede werken of dingen kunnen we niet zalig worden, alleen door het geloof in God. Maar dat vind ik zo moeilijk. Ik geloof het met m’n verstand, maar niet met mijn hart. Het is niet persoonlijk: Jezus voor mij... Ik hoop dat jullie mij hier mee kunnen helpen, want ik weet het niet meer, ik zoek al zo lang.

Antwoord

Beste jongere,

Fijn dat je je vragen zo eerlijk stelt. Bedankt daarvoor! Ik denk dat vele jongeren, maar ook ouderen, deze worsteling herkennen.

Je hebt heel erg je best gedaan, maar je komt er niet. Je loopt vast. Ik moet denken aan Maarten Luther.  Die had dit ook. Wat deed hij zijn best in het klooster. Uiteindelijk liep hij vast en zei hij: ‘Heere, ik kan het niet meer. Doe u het!’. En toen gebeurde het. Toch mocht hij zich overgeven. Hij vond vrede voor zijn ziel.  En daar gaat het om. Ook in jouw leven. En weet je, dat is nu 100% het werk van de Heilige Geest.

Bidt veel om het werk van Gods Geest. Die doet het! Maar wel op Zijn tijd en wijze. En niet omdat jij er zo om vraagt en mee bezig bent, maar…om Jezus’ wil.

Ga ondertussen maar gewoon rustig door met het zoeken van de Heere. Hij bind ons aan de middelen: Het Woord (Je Bijbel), goede boeken en het gebed. Maar ook contacten met Gods kinderen.  Misschien ken je wel iemand in je omgeving die de Heere vreest. Vraag aan hen eens hoe ze nu persoonlijk rust en vrede mochten ervaren.

De dichter van Psalm 69 zingt: ‘Houdt aan grijpt moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht Zijn goedheid niet, want nooit zal Hij Zijn gevangene begeven’. Ben jij zo’n nooddruftige?

Hartelijke groet,

D. Rosbergen

(MA) D. Rosbergen

 • Geboortedatum:
  06-01-1976
 • Kerkelijke gezindte:
  Gereformeerde Gemeenten
 • Woon/standplaats:
  Alblasserdam
 • Status:
  Inactief
 • Bijzonderheden:

  Ambtsdrager/pastoraal werker Ger. Gem.

Tags in dit artikel:

geloven
10 reacties
3parels
29-04-2017 / 19:33
Geloven is jezelf aan God toevertrouwen. Hij staat met een verlangend hart te wachten, net als de vader in de gelijkenis. Dit kan Hij omdat Jezus gestorven is voor de zonden van de gehele wereld, zodat elke zondaar die terugkeert gered wordt.
Je mag elke morgen zeggen: 'Heere, ik geloof Uw woord, dat U staat te wachten en te verlangen naar mij. Ik wil mij nu aan U toevertrouwen en geloven dat Jezus' offer ook voor mij is. Werk met Uw Heilige Geest alles in mij wat nodig is. Ik vertrouw op U, ik zal zelf niet werken, ik verwacht het alleen van U, doet U het maar vandaag!'

De Heere zal je zeker gaan bevestigen, lees je Bijbel en je dagboek... vertrouw Hem.. 'Want wie vertrouwen op Hem zullen niet schuldig verklaard worden.' Psalm 34: 23 Maak van deze tekst je pleitgrond en je zult rust vinden voor je ziel!
CorsdeKort
01-05-2017 / 23:06
Beste jonge zuster.

Je bekeren is je afwenden van de wereld en van het leven in zonde, van het automatisch leven naar wat in je gedachte opkomt. Je neemt dan een andere gezindheid aan. Dan wil je niet meer doen wat slecht is maar alleen maar datgene wat goed is.

Zo te lezen ben jij al zo ver en heeft God al een flink werk in je kunnen doen. Dat is buitengewoon fijn en het is bijzonder dat je al zo jong zover bent gekomen.

Maar helaas zijn we er dan nog niet. Jij en wij allemaal bestaan uit meerdere delen in 1 mens. Een bekeerd iemand heeft dan een geest die naar God uitgaat, graag zijn wil wil doen, naar zijn wetten wil leven en daarnaast (nog steeds) een vlees dat Gods wil niet wil doen en onbeperkt van alles wil genieten en zelf leven. Dat geeft dan strijd. Maar al te vaak doe je dan toch nog bewust datgene wat je eigenlijk niet wilt en daar heb je dan later spijt van.

Zo te lezen bevind jij je hier ergens, net als de veel andere christenen. Je kunt het vergelijken met de Joden die van Egypte naar het beloofde land gingen. Egypte is dan leven als onbekeerde waarbij je constant een slaaf van de zonde bent. Door een bekering kom je dan uit Egypte en je schuld vanwege je leven in Egypte wordt je vergeven door het offer van Christus, net als de God die door de terugkomende vloed alle soldaten van de Farao ten onder deed gaan.

Maar dan kom je niet in het beloofde land terecht maar in de woestijn en net als de meeste Joden destijds leven en sterven veel christenen daar. Ze hebben geen geloof het beloofde land in te gaan, ze willen niet strijden, niet alles opgeven en lijden in het vlees want dat lukt toch niet denken zij, die reuzen (zonden in het vlees) zijn te groot, te sterk.
Daarom blijven ze maar in de woestijn met Jezus als een soort van Koperen slang en ze komen niet verder. Ik ken dat, ik heb ook jaren in “die woestijn geleefd”. Dan blij met eten daarna mopperen, overwinning op vijanden daarna weer nederlaag e.d.

Wat mijn leven op zijn kop heeft gezet is de wedergeboorte, de doop met de heilige geest. Dat heb jij ook nodig en zo te vernemen ben je er echt aan toe.

Rosbergen schrijft daar ook over. Die doop met de heilige geest is dan de overgang door de Jordaan. En MET Gods kracht kun je de vijanden wel aan.
Dan valt die grote onneembare stad Jericho (bijvoorbeeld mensenvrees of onreinheid). Die kracht van de heilige geest kun je krijgen als je jezelf beu bent, als je weet dan je zelf geen goed christen kan zijn.

Je hoeft er niets voor te dan alleen jezelf opgeven / overgeven. Jezelf dat wil zeggen het vlees met zijn begeerten opgeven. Niet meer zelf iets willen dan alleen naar Zijn stem luisteren en die gehoorzamen. En neem van mij aan; die geest gaat tegen het vlees. Met christus gekruisigd zijn is het sleutelwoord. Niets meer zelf willen. Je vlees (slechte wil) te laten sterven. Jezelf verloochenen en niet naar de stem van je vlees meer luisteren, aan het kuis daarmee.

Weg met ondankbaarheid, mopperen, egoïsme, roddelen, ruzie, jaloezie, onreinheid; zelf leven. De geest leidt je naar Gods woord, naar dankbaarheid, vreugde, anderen helpen, anderen zegenen, goede woorden spreken, rein en edel in gedachten. Met Gods geest in je is het wel nog steeds een strijd tegen het vlees maar met die kracht en lust om die strijd aan te gaan en lukt het je om te overwinnen en geestelijk te groeien.

En zeg nu eens eerlijk is zo’n leven door de geest niet veel beter dan leven naar je vlees?!

Tot die tijd, geef het niet op, nooit! Ploeter je door die woestijn heen. Neem geen genoegen met een heel leven in de woestijn maar beter dat dan terug te keren naar Egypte. Zoek God, hij laat zich vinden.

Als je dat fijn vind wil ik je verder helpen of je met een andere (doorgebroken) jonge zuster in jouw buurt in contact brengen die je kan helpen.
cors.dekort@anico.nl
Zoutendlicht
02-05-2017 / 12:38
Lieve meid,

Wat herken ik jouw worsteling goed! Ik ben inmiddels wat jaren verder, maar toen ik net zo oud was als jij zat ik met precies dezelfde vragen. Nu mag ik weten: ik ben een kind van GOD. Maar nog steeds moet ik zoveel leren! Die zekerheid is er soms niet. Ik heb ook veel ups en downs zoals je dat noemt. Pas kreeg ik een prachtig boekje van een vriendin: 'Hebt u zekerheid?" van J. C. Ryle. Echt een aanrader! Daarbij zou ik je willen aanraden om in contact te komen met andere "zoekers en vinders', mij heeft dat altijd enorm bemoedigd. Samen met hen bidden en zoeken, te vragen en te loven. De Heere gaf me zulke mensen toen ik er om vroeg. Hij Is goed, Hij heeft jou zoekend gemaakt, en Zijn werk maakt Hij altijd af. Zou tot Zijn eigendom maken is waar voor Hij jou gemaakt heeft!

Ik bid voor je,

Een andere zuster
Raoul
12-05-2017 / 19:10
Hoi, doet me denken aan me eigen verhaal . een tip voor je laat je leven leiden door Here Jezus.
dorual1
13-05-2017 / 21:04
Beste vraagstelster,
Wat herkenbaar en tegelijkertijd wat goed dat je daar nu juist vragen over stelt. Daarmee laat je zien dat je het niet opgeeft. Volharden noemt de Bijbel dat. Je hebt van hr. Rosbergen een goed advies gekregen. Ik licht er een ding uit. Zoek kinderen van God op die je de weg naar de Heere Jezus kunnen wijzen. Dat is een heel Bijbels advies. De Heere werkt door middel van mensen. De leerlingen van Johannes de Doper werden door hem op Jezus gewezen. Zie het Lam Gods, dagt de zonde der wereld wegneemt. En twee van die jongeren gingen achter de Heere Jezus aan. ze wilden wel weten waar Hij woonde. Daarmee gaven ze aan dat ze bij Hem wilden horen.
Of neem het voorbeeld van Andréas, een van de eerste discipelen van Jezus. Hij ging naar zijn broer Petrus en hij leidde hem tot Jezus. Ik hoop en verwacht dat er ook in jouw omgeving van die kinderen van God zijn die jou in je zoektocht bij de hand kunnen nemen.
Nog een paar concrete adviezen ter aanvulling op het antwoord
1. Overdenk voor jezelf je zonden en gebreken en leg ze voor de Heere Jezus neer. Hij weet er raad mee. Overdenk wat het Hem gekost heeft en hoe groot de liefde is, die Hij heeft bewezen toen Hij naar deze aarde kwam om zondaren te zoeken en zalig te maken
2. Ik weet niet of je in de menselijke relaties wel eens verliefd bent geworden, maar een ding zul je wel begrijpen: verliefd word je niet als je stilletjes in een hoekje blijft zitten. Je zult bij gelegenheden moeten zijn, waar je leuke jongens kunt ontmoeten. Dan kun je verliefd worden. Zo is het in het geloof ook. Je kunt pas “verliefd” op de Heere Jezus worden als je bij Hem in de buurt komt, Zijn woorden hoort, Zijn geschiedenis kent, meer over Hem te weten komt. Weest in deze dingen bezig, adviseert Paulus aan zijn leerling Timotheus. Dan zul je vorderingen maken.
3. Zoek het niet in jouw inzet of prestatie of jouw gevoel. Je valt jezelf telkens weer tegen. En dan kun je er soms zo moedeloos van worden. Als je ziet op Jezus, kun je als Petrus over het water lopen. Maar als je ziet op jezelf en de golven, dan ga je kopje onder.
Mag ik tenslotte nog iets met je delen? Ik was iets ouder als jij nu bent. Het was een periode van grote duisternis. Ik bad wel, maar naar mijn gevoel kwam het gebed niet door het plafond van mijn bidvertrek en ook de muren van dat vertrek waren potdicht. Toen wees de Heere me in Zijn Woord (gewoon bij het reguliere Bijbellezen) op het feit dat de Jezus gezegd heeft: Niemand komt tot de Vader komt dan door Mij. Toen vielen de schellen van mijn ogen. Ik was bezig in mijn bidden, Bijbellezen en allerlei goede godsdienstige dingen, om dichter bij God te komen, maar ik was het belangrijkste vergeten. Ik heb dit eenvoudig voor de Heere neergelegd en gevraagd: Heer wilt U me bij de hand nemen, want van mezelf gaat het hopeloos mis. En wat een wonder: de Heere heeft mijn hand genomen en die nooit meer losgelaten. O, zeker, er zijn in mijn leven neg veel duistere perioden geweest, maar dat kwam omdat ik de weg kwijt was. Maar het is zoals de Heere van Petrus heeft gezegd. Satan heeft begeerd u te ziften als de tarwe, maar Ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoude. Het is in mijn leven en hier beneden het paradijs (nog) niet, maar op de bodem van mijn hart ligt het: Heere, gij weet alle dingen, Gij weet dat ik U liefheb. Omdat U mij eerst hebt liefgehad!

Je bent geen hopeloos geval, maar de Heere brengt je waar Hij je hebben wil. Daarom is het citaat van hr Rosbergen uit Psalm 69 (berijmd) zo gepast. In de onberijmde psalm staat: en gij, die God zoekt, ulieder hart zal leven. (vs 33)
Raoul
13-05-2017 / 21:24
Wil even zeggen dat het denk ik goed is als we graag willen dat Jezus Koning is van onze levens en als we graag willen dat Jezus Koning is van levens van alle andere.

Reminder: God kijkt naar het hart
Raoul
14-05-2017 / 22:22
ik zei op een dag God mijn leven behoort U toe en ervaar vrede.
Sammie2016
15-05-2017 / 08:31
God is niet ver van eenieder van ons zegt de Bijbel in Handelingen 17:27.
Blijf dus zoeken naar God en Hij zal zich laten vinden door iedereen die oprecht op zoek is naar Hem.
Maar je hebt wel hulp nodig van één van Gods dienstknechten. Kijk maar naar het voorbeeld van een Ethiopische hofbediende die niet begreep wat hij las, het verslag staat in Handelingen 8:30-35.

Verder zegt Gods Wooord .....
"Hebt daarom berouw en keert U om, opdat UW zonden worden uitgewist, opdat er tijden van verkwikking mogen komen van de persoon van Jahweh".

En Hij zal je aannemen als dochter.
lexwood
15-05-2017 / 10:46
Las je verhaal op CIP. Zelf ben ik qua leeftijd ver over de helft. Doch herkennen doe ik je verhaal nog steeds. Vanuit mijn jeugd heeft een gedicht van Jacqueline van der Waals (ook gezang) "Wat de toekomst brengen moge ...." mij vergezeld. Sinds een jaar heeft een jong predikante in haar preek over Psalm 23 die woorden nog eens bij mij tot leven gebracht. Zij stelde de Psalm voor als een zandloper en precies in het midden van het psalm (zandloper) staan drie woorden met 3 maal ij "Gij Bij MIJ " sluit deze woorden in je hart en daarmee kan je de wereld in. Ga je goed en je hebt een fantastische moeder.

vriendelijke groet Lex
Raoul
23-05-2017 / 15:07
ik denk dat elke persoon op aarde die God om de Heilige Geest heeft gevraagd in de toekomst voor altijd bij Here Jezus zal zijn.

Terug in de tijd

Als je in een relatie bent en je partner liegt over bepaalde dingen terwijl die persoon zelf zegt altijd eerlijk te zijn...
1 reactie
28-04-2012
Vooraf, zelf ben ik een middelbare vrijgezelle vrouw die al negen jaar ziek is. Ik ken lichamelijke ongemakken. O.a. een...
geen reacties
28-04-2016
Ik ben een meisje van 16 jaar oud, katholiek opgevoed en heb nu een relatie met een oud-gereformeerde jongen. Helaas ben...
6 reacties
28-04-2012
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering