Opleiding ouderlingen

Ds. H. Paul / 1 reactie

13-03-2012, 13:49

Vraag

Waarom hoeven ouderlingen geen kerkelijke opleidingen te volgen? Ze hebben immers een zeer verantwoordelijke taak? Zeker binnen de Ger. Gem. Ook m.b.t. de omgang met mensen en het onderwijzen in de leer van de zaligheid!

Antwoord

Beste vraagstel(ler)ster,
 
Het wezenlijke onderscheid tussen het ambt van een predikant en van een ouderling is: het ambt van een predikant is een leerambt en is voor het leven. Dan is er een goede opleiding nodig. Van een ouderling is het een tijdelijk ambt en alleen een regeerambt.
 
Dat in het laatste geval ouderlingen soms lang dienen en hun ambt met zich meebrengt dat ze catechisaties moet geven enz. is vanwege het tekort aan predikanten. Daarom worden allerlei extra ambtsdragersbijeenkomsten gehouden om hen bij te scholen. En hebben ze ook de verantwoordelijkheid zelf zich allerlei benodigde kennis te verwerven.
 
Maar ouderlingen hebben hun eigen werk en hun gezin. Het ambt kan geen dagtaak zijn. Dus kan er ook maar een beperkte scholing zijn. Daarom hebben ze met de predikanten het gebed van de gemeente nodig om de wijsheid die onmisbaar is te verkrijgen.
 
Hartelijk gegroet,
Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Ds. H. Paul

Tags in dit artikel:

ambtambtsdragerouderling
1 reactie
jslabbekoorn
17-03-2012 / 18:32
Al ben ik het wel met ds. Paul eens, toch is het m.i. een nodige zaak dat ouderlingen goed onderlegd zijn. Ze zouden toch minstens een opleiding als bijv. de cursus godsdienstonderwijs moeten hebben. Als ik bijv. 'de Redelijke godsdienst' van Brakel lees over de roeping van een predikant en ouderling, zit daar wezenlijk weinig verschil in. Het blijkt in de praktijk toch anders te gaan.

Terug in de tijd

Ik heb al twee jaar verkering met een lieve jongen. Afgelopen jaar met Pasen dacht hij dat hij niet meer van mij hield. ...
geen reacties
13-03-2008
Een meisje bij mij uit de klas heeft schijnbaar problemen en praat veel met onze mentor. Ze komt er echt heel vaak en hu...
geen reacties
13-03-2006
Ik wil wraak nemen op iemand. Al regelmatig heb ik daarvoor verschillende scenario’s bedacht. Ik heb het eerder wel geda...
geen reacties
13-03-2014
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering