Gods stem verstaan

drs. J. Hoekman / geen reacties

28-02-2017, 14:50

Vraag

In de Bijbel staat vaak dat God tot mensen sprak of mensen een opdracht gaf. Maar hoe deed God dat? Sprak hij letterlijk tegen de mensen? Ik vind het nu wel lastig om na te gaan of, wanneer en hoe God tot mij spreekt. Hoe kan ik daarin oefenen? Ik zou echt graag willen leren om Gods stem te verstaan en Zijn leiding meer te ervaren in mijn leven. Ik mis dat nu.

Antwoord

Lieve schrijfster,

De HEERE spreekt nu door Jezus Christus zegt Openbaringen 1. Ik neem aan dat je bidt? En Bijbel leest? En naar de kerk gaat? En dat je Psalmen, gezangen en geestelijke liederen zingt? Al deze dingen zijn Gods spreken in je hart. Die zou je niet doen als Hij die niet door Zijn lieve Geest in jou sprak. 

De moeilijkheid is niet dat God niet tot je spreekt, maar dat er zoveel stoorzenders zijn dat jij en wij het signaal niet meer opvangen of steeds moeilijker opvangen. En die stoorzenders die noemt Gods Woord: vlees en de zonde, wereld en haar begeerte, de duivel en de verleidingen.

God spreekt elke dag op velerlei wijze en vele malen tot je hart. Leer daar weer op te letten. Juist ook in de heel gewone dingen in het leven. In de natuur, in ons opstaan in de morgen, in onze hartslag en onze adem van alle dag IS God aanwezig en ook in ons schuld belijden. Lees biddend in Zijn Woord en leg de dingen aan Hem voor en wijs Hem er op dat Hij Zelf gezegd heeft dat Hij een bidder nooit laat staan om Christus’ wil.

Als je zegt dat je Zijn spreken mist, dan is dat ook Gods leiding en Zijn spreken in jouw leven! Hoe erg zou het zijn als jij Zijn spreken niet meer zou missen, zoals vele mensen in deze wereld? Dank God voor al Zijn spreken, ook in jouw leven en vraag Hem of jij het ook weer en meer mag opmerken en horen.

Gods zegen. 

Met broederlijke groet,
Ds. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

drs. J. Hoekman

 • Geboortedatum:
  27-01-1962
 • Kerkelijke gezindte:
  PKN (Hervormd)
 • Woon/standplaats:
  Urk
 • Status:
  Actief

Tags in dit artikel:

Gods leiding
geen reacties

Terug in de tijd

Wij hebben een peuter van bijna twee jaar die ons echt een beetje tot wanhoop begint te brengen. Overdag is hij het lief...
6 reacties
27-02-2014
In onze HHG word iedere zondag gebeden voor onze overheid. Ook in andere kerken hoor ik dat vaak. Wat mij opvalt is dat ...
1 reactie
27-02-2014
Aan ds. Vergunst. In het dankgebed van het doopformulier staat het volgende: “Almachtige, barmhartige God en Vader, wij ...
geen reacties
27-02-2007
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering