Gewetensvraag over tweede huwelijk

drs. W.H. Hoorn / 2 reacties

24-02-2017, 08:05

Vraag

Kun je als belijdend christen naar een tweede huwelijk van een familielid waarbij het eerste huwelijk zonder wettige reden is ontbonden?

Antwoord

Beste vragenstell(st)er,

Dit is een gewetensvraag, waar een groot aantal bijkomende en persoonlijke, en mij niet bekende, zaken in kunnen meespelen. Daarom is het ook moeilijk om hier een eenduidig antwoord op te kunnen geven. Want de redenen en motieven waarom mensen besluiten om een huwelijk te ontbinden, alsmede de omstandigheden waaronder dit kan gebeuren, zijn net zo legio en veelvoudig als de redenen die mensen kunnen aanvoeren om opnieuw in het huwelijk te treden en de omstandigheden waaronder dit gebeurt.

Het is mij niet duidelijk wat u verstaat onder een “wettige reden.” Bedoelt u daarmee wettig in Bijbelse of in burgerlijke zin? Betreft het ontbonden huwelijk een kerkelijk huwelijk, of slechts een burgerlijk huwelijk? Is dit ook al dan niet het geval met dit nieuwe huwelijk? Bent u op de hoogte van de redenen voor het ontbinden van het eerste huwelijk en de omstandigheden waaronder dit is gebeurd, alsmede de redenen voor deze nieuwe verbintenis? Etc.

Dit soort vragen hebt u aan uw eigen geweten te toetsen. Want, zoals gezegd; dit is een gewetensvraag. En bovendien een gewetensvraag waarvan de achtergronden mij niet bekend zijn. Daarom kan ik in deze kwestie ook niets voor u besluiten, maar u slechts adviseren om deze vraag in biddend opzien en op Bijbelse gronden voor uzelf te beantwoorden. “Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed (dat is zijn/haar eigen geweten) ten volle verzekerd”, zo zegt ons de apostel Paulus in Rom. 14:5. Hopend dat u in uw geweten over deze kwestie verzekerd zult kunnen worden.

Vriendelijke groeten,
Drs. W. H. Hoorn 

drs. W.H. Hoorn

drs. W.H. Hoorn

 • Geboortedatum:
  30-01-1959
 • Kerkelijke gezindte:
  Hersteld Hervormd
 • Woon/standplaats:
  Dedemsvaart
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Niet beroepbare kandidaat

Tags in dit artikel:

hertrouwen
2 reacties
AHHK76
24-02-2017 / 10:23
Ik begrijp uw vraag, maar we leven in een gebroken wereld en zijn mensen die fouten maken.
Mijn zwager en schoonzus gingen samen op vakantie voor ze trouwden. Toch was ik bij hun huwelijk. Mogelijk heb ik bij mijn vriendin gebak gegeten, wat van zwart verdiend geld, is gekocht. Toch was ik op haar verjaardag. Zo zou ik de rij nog wel langer kunnen maken.
Wij kijken naar de buitenkant en God kijkt naar de binnenkant en wij weten niet alles, wat er is gebeurd!
Probeer zelf in afhankelijkheid van God te leven, in alles!
En probeer daar met anderen over te praten en eventueel te vragen hoe hun leven is. Maar ga niet oordelen en veroordelen, want daar bereik je niks mee en dat is ook niet wat God van je vraagt.
De huwelijksdag zelf is niet het moment om eventueel protest of moeite te uiten. Als je vrienden of familie je kennen en ze weten hoe je in het leven staat, dan is het soms helemaal niet nodig iets te zeggen. Doe je het wel dan graag voor de bruiloft. Wees op de dag zelf gewoon aanwezig, als je kunt....
Maar goed dit is mijn mening, je mag zelf kiezen en bent zelf verantwoordelijk. Wijsheid toegewenst...!
CrA
28-02-2017 / 13:23
Beste vraagsteller, zoals ook dhr Hoorn aangeeft is dit een vraag waarop een ander geen antwoord kan geven. Wel kan ik je enkele richtlijnen geven om tot een antwoord te komen. Je hebt het over een belijdend christen. Dat is iemand die zich wil laten leiden door wat Jezus zegt, ook al zou dat lijden voor hem of haar betekenen. Dus op de vraag: wat is een wettige reden om een huwelijk te ontbinden, is het antwoord niet in de eerste plaats wat de burgerlijke overheid als wettig ziet, maar hoe de Bijbel het ziet. Jezus geeft het antwoord in Matth. 19:9. Je kunt dus bepalen of het huwelijk al dan niet wettig ontbonden is volgens de Bijbel. Hiervan moet je overtuigend bewijs hebben. Ben je ervan verzekerd dat het huwelijk om een niet geldige reden ontbonden is, dan is een nieuw huwelijk ook onwettig. Vraag je dan vervolgens af hoe jij je aanwezigheid bij de huwelijksplechtigheid ziet, wat je felicitatie/zegen inhoudt en als je een eventueel feest bijwoont, hoe jij je aanwezigheid daar ziet, wat er te vieren valt.

Terug in de tijd

Een mens is van nature een zelfbedoeler, zo leren wij. Met elke daad, elke gedachte bedoelt de mens zichzelf. Toch zijn ...
geen reacties
23-02-2008
Ik werk in een seculiere omgeving. Op het blok naast mij staat de radio aan. Meestal best gehorig. Diverse keren heb ik ...
5 reacties
23-02-2012
Ik (19 jaar) zit nogal in de clinch met mezelf. Ik heb toen ik 15 was een vriendje gehad die heel erg over me heen liep....
geen reacties
23-02-2004
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering