Ik doe weinig meer met het geloof

ir. Raymond H. Warnaar / 1 reactie

23-02-2017, 15:59

Vraag

Ik ben een vrouw van 23 en ik ben wel in een PKN-kerk grootgebracht, maar ondertussen doe ik weinig meer met het geloof. Ik voel ook geen behoefte om meer met geloof te doen. Met enige regelmaat (en altijd met grote interesse) lees ik de vragen op Refoweb. Ik kom uit een dorp met verschillende soorten kerken en het lezen van Refoweb helpt mij om te begrijpen hoe en waarom de levensstijl van reformatorische mensen verschilt van mijn eigen levensstijl. Zelf doe ik allerlei dingen die op Refoweb worden afgeraden. Ik luister pop- en rockmuziek, ik laat de Bijbel links liggen en ik ga niet op zondag naar de kerk. Hoe worden mensen zoals ik vanuit uw geloof gezien? Worden mensen die bewust niet naar een (reformatorische) kerk gaan gezien als slechte mensen?


Antwoord

Beste vriendin,

Ik heb net mijn jongste dochter (van acht jaar) naar bed gebracht. We lazen samen iets uit Jesaja 40, uit haar dagboekje en daarna zongen we twee psalmverzen: Psalm 103: vers 8 en 9. Het Bijbelgedeelte ging over de kortheid van het leven: Dat de mens als gras is. Hij bloeit als een veldbloem. Maar dan verdort het gras en de bloem verwelkt wanneer God erover blaast. Maar het Woord van onze God houdt altijd stand.

Wat heeft dat met jouw vraag te maken? Het lijkt heel weinig, maar misschien toch wel heel veel. Want terwijl ik naast mijn dochtertje zat en haar jonge, mooie, gladde en levendige gezichtje zag, was het zo moeilijk om voor te stellen dat dit Bijbelgedeelte ook voor haar geldt. En het was toen even als de dag van gisteren dat ik mijn andere dochters naar bed bracht die inmiddels 20 en 23 jaar oud zijn, jouw leeftijd dus. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat het leven voorbij vliegt! En dat we onszelf voor de gek houden wanneer we denken dat we zonder geloof in Jezus Christus een succesvol leven en een heerlijke toekomst kunnen hebben. Of het nu met of zonder pop- of rockmuziek is, in de PKN, Ger. Gem of thuis op de bank, het maakt echt niets uit. We hebben Jezus nodig!

Het maakt ook niet uit wat andere mensen van ons vinden. Of ze jou nu mooi, leuk of slecht vinden. Wat boeit het? Het enige wat telt is of we luisteren naar de Schepper en Eigenaar van deze wereld: God, die ons gelukkig wil zien! Die ons aanmoedigt om Hem te vertrouwen en om vriend te worden van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de Zoon van God, Die de heerlijkheid van de hemel verliet, Zichzelf liet bespotten en kruisigen, om mensen weer bij Zijn Vader te brengen. Daarom moeten we onze tijd niet verspillen om 10, 20 of 50 jaar oppervlakkig rond te leven op deze aarde. Hij wil ons volmaakt gelukkig maken en het echte leven teruggeven, zoals het door God bedoeld is. Wat een vreugde en toekomst mag je nu al ervaren, als je elke dag door het geloof dichtbij Jezus leeft.

En daarom nog even opnieuw: het maakt niet zoveel uit wat mensen van jou denken. Maar wat denkt God van jou? Wat ziet God als Hij naar jou kijkt? Hij dringt er met liefde vanuit de Bijbel op aan om naar Hem toe te gaan en om bij Hem te schuilen tegen de stormen van het leven. Hij wil niet dat je leven op een dag als een kaarsje uitgaat, zonder dat je het echte leven en geluk hebt leren kennen. Want vroeg of laat zullen we Hem ontmoeten en dan zal Hij ons vragen: wat heb je met Mijn Woorden (de Bijbel) gedaan? Wat heb je met Mijn Zoon gedaan? Hij stuurt niemand weg die naar Hem toe gaat, integendeel. Hij roept juist zoekende en twijfelende jongeren op (via Refoweb en andere manieren) om vergeving, blijdschap en een echte toekomst te ontvangen. Daarom mijn advies: kijk niet naar wat refo's vinden of denken over jou of jij over hen, maar kijk naar Jezus. Naar wat de Bijbel over Hem zegt. Hij is de enige Bron van leven en toekomst en wil dat ook voor jou zijn. Vandaag al. Dat gun ik je van harte!

Hartelijke groet,
Raymond Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

ir. Raymond H. Warnaar

 • Geboortedatum:
  17-08-1968
 • Kerkelijke gezindte:
  ICF (zendingsgemeente CGK)
 • Woon/standplaats:
  Apeldoorn
 • Status:
  Actief
 • Bijzonderheden:

  Directeur NET Foundation (wereldwijd voorgangers toerusten), toeruster/spreker, voormalig evangelist in Latijns-Amerika en ouderling ICF Apeldoorn.

Tags in dit artikel:

ongeloof
1 reactie
Sammie2016
27-02-2017 / 07:38
Lieve zus,

In heel Nederland (en ver daarbuiten) is de interesse voor religie dramatisch aan het dalen, dus niet vreemd dat het ook bij jou gebeurt.
Er is echter een verschil tussen Gods woord en (christelijke) religies.
Allereerst, een onderzoek (de Atlas of Global Christianity, 2010) heeft uitgewezen dat er meer dan 41.000 kerkgenootschappen zijn die allemaal zeggen 'christelijk' te zijn.

De vraag is of het woord van God in al deze kerken juist wordt onderwezen zodat de kerklidmaten er werkelijk baat bij hebben.
Jouw twijfels zijn denk ik gerechtvaardigd.

Mijn overtuiging is dat de Bijbel zoals we hem nu kennen de Waarheid over God vertelt. God heeft Zijn eigen woord bewaard ondanks de jarenlange overlevingsstrijd en de aanvallen erop.

Dus het is jammer dat je Gods Woord terzijde hebt geschoven, dat boek is nu juist het middel waarvan God zich bedient om mensen over Hem te onderrichten, om mensen hoop te geven voor nu en de toekomst.

Mag ik je aanraden Gods woord toch weer op te pakken, misschien te beginnen bij de Psalmen, hoofdstuk 1 begint met ......
..... 2 Je bent gelukkig als je geniet van Gods wet,
en daar dag en nacht over nadenkt.
3 Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant,
waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is
en waarvan de bladeren nooit verdrogen.
Je zal succes hebben bij alles wat je doet.

of
Spreuken 2 ...
.. 10 Want als de wijsheid in je hart is gekomen
en je ervan geniet,
11 zul je jezelf kunnen beheersen.
Je wijsheid zal je beschermen.
12 Zo zul je geen verkeerde beslissingen nemen.
Je zal niet gaan meedoen met bedriegers,

Lieve zus, laat de ware God je gids zijn in het leven, want in deze wereld waar de goddeloze (satan de duivel) de heerser is verlies je heel makkelijk je weg.

succes en ik 'hoor' van je.

Terug in de tijd

Aan iemand van de Gereformeerde Gemeenten. Ik zit er echt even compleet doorheen. Al een tijd heb ik heel veel pijn in m...
geen reacties
23-02-2022
Ik heb al een tijdje last van mijn rechteroog: licht branderig gevoel, vooral bij het opstaan ‘s morgens, het opspelen v...
geen reacties
24-02-2016
Gisteren hoorde ik een preek over de brief aan Thyatire. Deze gemeente wordt geprezen om haar geestelijke groei. De domi...
geen reacties
23-02-2008
website-ontwikkeling door webdevelopment by Accendis
design website door design website by Mooimerk
hosting website door hosting website by STH Automatisering